Atatürkçü düşünce sisteminde milli güç unsurları

siyasi-gucATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

        MİLLİ GÜÇ: “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.” Devletler gerek savaş döneminde, gerekse barış döneminde hedeflere ulaşmak için milli gücü kullanır.

Milli gücü oluşturan unsurlar şunlardır:        

1.Askeri Güç:Bir devletin savunma ve savaş gücüdür.Askeri gücün varlığı diğer devletler için caydırıcı nitelik  taşır.Bu nedenle askeri güç devletler için amaç değil araçtır.

Askeri gücü geliştirmek için Kuvai Milliye birliklerini kaldırarak düzenli orduya geçiş yapıldı.Erkan-ı Harbiye Bakanlığını kalktı Genel Kurmay Başkanlığını kuruldu.Ordunun en gelişmiş silahlarla donatılması için bütçe ayrıldı.

         2.Ekonomik Güç:Siyasetin belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için ekonomik bağımsızlık gereklidir. Siyasal ve askeri zaferler, ne ölçüde büyük olsa da ekonomik başarılarla taçlandırılmadıkça bir anlam ifade etmez .

Atatürk döneminde ekonomik gücü geliştirmek  için İzmir İktisat kongresi toplanarak milli bir ekonomik politika hazırlandı.Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırıldı.Ülkedeki yabancılara ait kuruluşlar millileştirildi.

3.Siyasi  Güç: Siyasi güç; Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir.

Atatürk’e göre güçlü bir devlet olmanın şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.Siyasi güç kaynağını milletten alır.

Atatürk döneminde siyasi gücü güçlendirmek için TBMM açıldı.Egemenliği halka veren anayasalar hazırlandı.Yeni Türk devletinin varlığı uluslar arası anlaşmalarla kabul ettirildi.

4.Sosyo-Kültürel Güç: Sosyo-kültürel güç iyi bir eğitim almış teknik bilgiye ve kültürel birikime sahip insanların oluşturduğu bir güçtür.

Atatürk sosyo-kültürel gücün artması için eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapılmasını gerekli görmüştür. Sosyokültürel güç; bilim sanat ve diğer alanlarda gelişmeye ortam hazırlar.

Güçlü ve çağdaş bir ülke olabilmek için tüm milli güç unsurlarının birlikte kullanılması gerekir .

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Öğreniriz

Sosyal Bilgiler dersi, ● Etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur. ● Hak ve sorumluluklarımızı öğretir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir