Anasayfa / Ders Notları / Çağdaş Türkiye Yolunda Çalışma Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türkiye Yolunda Çalışma Soruları ve Cevapları

images1-İzmir İktisat kongresinin toplanma amacını yazınız.

Cevap:Milli ve bağımsız bir ekonomi oluşturmak,ekonomik kalkınmanın temellerini belirlemektir.

 

2-İzmir İktisat kongresinde kabul edilen kararların adını yazınız

Cevap:Mısak-ı İktisadi kararları

 

3-İzmir İktisat kongresine çiftçi,tüccar,sanayici,işçi gibi her kesimden temsilcilerin katılmasının amacı nedir?

Cevap:Her alanda kalkınma amaçlandı.

4-Ankara’nın başkent yapılmasının nedeni nedir?

Cevap:1-Ankara’nın milli mücadelenin merkezliğini yapmış olması

2-Ankara’nın kıyılardan uzak güvenli bir bölgede bulunması

3-Yeni devlet ve rejimde yeni başkente ihtiyaç duyulması

5-Cumhuriyet’in ilanlarının sonuçlarını yazınız

Cevap:1-Cumhuriyet’in ilanıyla yeni Türk Devleti’nin adı belli oldu.

2-Meclis Hükümeti yerine  Kabine Sistemine geçildi.

3-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal,ilk başbakanı İsmet İnönü,ilk meclis başkanı da Fethi Okyar oldu.

4-Devlet başkanlığı sorunu çözüldü.

6-Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerini yazınız.

Cevap:1-Saltanatın kaldırılmasıyla halifeliğin yaptırım gücünün kalmaması

2-Halifeliğin inkilapların önünde engel oluşturması

3-Halifeliğin milli egemenlikle bağdaşmaması

4-Halife Abdülmecid Efendi’nin yetkilerini aşması

 

 

7-Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarını yazınız.

Cevap:1-İnkilaplara karşı dinin istismarı engellendi.

2-Laik düzene geçiş kolaylaştı.

3-Devlet içindeki çift başlılık sona erdi.

4-Ulusal egemenlik güçlendi.

5-Bağımsız bir dış politika izlenmeye başlandı.

 

 

8-Eğitim ve öğretim hangi kanunla birleştirilerek laik eğitimin temelleri atılmıştır?

Cevap:Tevhid-i Tedrisat

 

 

9-Çok partili hayata geçişteki amacı yazınız.

Cevap:Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi ve hükümetin denetlenebilmesidir.

 

 

10-Atatürk’ün sağlığında kurulan partilerin adını yazınız.

Cevap:1-Cumhuriyet Halk Fırkası

2-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

3-Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

 

11-TCF hangi olay üzerine kapatılmıştır?

Cevap:Şeyh sait ayaklanması

 

 

12-SCF kim tarafından kurulmuştur ve niye kapatılmıştır?

Cevap:Fethi Okyar tarafından kuruldu.Laikliğe karşı olanların toplandığı bir parti haline geldiği için kapatıldı.

 

 

13-Kılık kıyafet kanunun çıkartılma amcaını yazınız.

Cevap:Topluma çağdaş bir görünüm kazandırmak ve Kıyafet kargaşasını engellemektir.

 

 

14-Takvim,saat ve ölçülerde yapılan değişiklerin amacını yazınız.

Cevap:Batı ile olan ekonomik ve kültürel karışıkları gidermek,ülke genelinde ölçü birliği sağlamaktır.

 

 

15-Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının amacını yazınız.

Cevap:Halkın dini duygularını istismar ettiği için ve laikliğe karşı olduğu için

 

 

16-Kadın erkek eşitliği hangi kanunla sağlanmaya çalışılmıştır?

Cevap:Medeni Kanun

 

 

17-Medeni kanunun en büyük eksiği nedir yazınız.

Cevap:Kadınlara siyasi hakların verilmemesidir.

 

 

18-Şeyh Sait isyanının nedenlerini yazınız.

Cevap:1-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının’da Cumhuriyete karşı olanların halkı dini duyguları ön plana çıkararak kışkırması

2-Lozan’da çözümlenemeyen Musul sorununu İngilizler çözmek için Anadolu’da isyan çıkartmak istemesi

3-Tutucu kesimin saltanat ve hilafeti geri istemesi

 

 

19-Şeyh Sait isyanının sonuçlarını yazınız.

Cevap:1-İsyanı bastırmak için Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı.

2-İstiklal mahkemeleri tekrar açıldı.

3-Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası kapatıldı.

4-Çok partili hayata geçiş için erken olduğu anlaşıldı.

5-İngilizler bu isyan sırasında Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümler.

20-Cumhuriyeti ve laik düzeni sonlandırmak için yapılan girişimleri yazınız.

Cevap:1-Şeyh Sait isyanı

2-Mustafa Kemal’e suikast girişimi

3-Kubilay olayı

 

 

21-Kabotaj kanunu niçin çıkarılmıştır.

Cevap:Ticaretin çoğunluğu gayrimüslimler tarafından yürtülüyordu.Deniz taşımacılığının çoğu da gayrimüslimlerde idi.Kabotaj kanunu çıkarılarak  Türk kıyılarında deniz taşımacılığı limanlar arasında gemi işletmeciliği ve taşımacılığı Türklere verildi.

 

 

22-Nutuk hangi yıllar arasında yaşanan olayları anlatır?

Cevap:1919-1927

 

 

23-M.Kemal Nutuk’u hazırlarken hangi kaynaklardan yararlanmıştır?

Cevap:1-Kişisel yazışmalardan

2-Erzurum ve Sivas Kongresi tutanaklarından

3-TBMM zabıtlarından

4-Gazete arşivlerinden

 

 

24-Latin Harfleri niçin kabul edilmiştir?

Cevap:Eski Osmanlıcanın okumadaki güçlükleri,okur yazar oranını düşürmüştü.Mustafa Kemal okuma yazmanın yaygınlaştırılması ve çağdaşlaşma için Latin harflerini kabul ettirdi.

 

 

25-Millet Mektepleri niçin açılmıştır?

Cevap:Yeni Türk alfabesini tanıtmak ve okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacıyla millet mektepleri açıldı.

 

 

26-Milli kültürümüzü aydınlatmak için kurulan kurumları yazınız.

Cevap:1-Türk Tarih Kurumunun açılması

2-Türk Dil Kurumunun açılması

 

 

 

27-Kubilay Olayının en önemli sonucunu yazınız.

Cevap:Çok partili hayata geçişin Türkiye’de henüz gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldı.

 

 

28-Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalardan 4 tanesini yazınız.

Cevap:1-Kızılay

2-Hıfzısıhha Enstitüsünün kurulması

3-Yeşilay

4-Verem Savaş Dernekleri

 

 

29-Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında yapılan çalışmalardan 4 tanesini yazınız.

Cevap:1-Aşar vergisi kaldırıldı.

2-Ziraat Bankası kuruldu.

3-Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.

4-Ziraat Fakülteleri açıldı.

 

30-Türk kadınına siyasi haklar hangi yıllar arasında verilmiştir?

Cevap:1930-1933-1934

 

31-Soyadı Kanunun çıkarılma amacını yazınız.

Cevap:Osmanlı toplumunda soyadı yoktu.Genellikle insanlar lakapları ve doğduğu yerlere göre çağrılırdı.Bu durum resmi işlerin yürütülmesinde büyük zorluklar doğuruyordu.Bu karışıkları önlemek amacıyla çıkarıldı.

 

32-Siyasi alanda yapılan inkilapları yazınız.

Cevap:1-Saltanatın kaldırılması

2-Cumhuriyet’in ilanı

3-Halifeliğin kaldırılması

4-Çok partili rejim denemeleri

33-Hukuksal alanında yapılan inkilapları  yazınız

Cevap:1-1921 ve 1924 Anayasası

2-Türk Medeni Kanunu

3-Türk Ceza Kanunu

4-Borçlar Kanunu

5-İcra ve İflas Kanunu

 

34-Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkilapları yazınız.

Cevap:1-Tevhit-i Tedrisat Kanunu

2-Harf İnkilabı

3-TTK’nın açılması

4-TDK’nın açılması

5-Üniversitelerin açılması

 

 

35-Toplumsal alanda yapılan inkilapalrı yazınız.

Cevap:1-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

2-Şapka kanunu

3-Miladi takvim ve ulusal saatin kabulü

4-Ölçü ve tartılarda değişiklik

5-Soyadı kanunu

6-1930 Kadınların belediye seçimlerine katılması

7-1934 Kadınların milletvekili seçilebilmesi

36-Ekonomi alaında yapılan inkilapları yazınız.

Cevap:1-İzmir İktisat Kongresi

2-Aşar vergisinin kaldırılması

3-Kabotaj Kanunu

4-Teşvik-i Sanayi Kanunu

5-1933 Birinci Kalkınma Planı

6-1937 İkinci Kalkınma Planı

 

GÖRKEM ÇETİNTOPRAK

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...