Çağdaş Türkiye Yolunda Çalışma Soruları ve Cevapları

images1-İzmir İktisat kongresinin toplanma amacını yazınız.

Cevap:Milli ve bağımsız bir ekonomi oluşturmak,ekonomik kalkınmanın temellerini belirlemektir.

 

2-İzmir İktisat kongresinde kabul edilen kararların adını yazınız

Cevap:Mısak-ı İktisadi kararları

 

3-İzmir İktisat kongresine çiftçi,tüccar,sanayici,işçi gibi her kesimden temsilcilerin katılmasının amacı nedir?

Cevap:Her alanda kalkınma amaçlandı.

4-Ankara’nın başkent yapılmasının nedeni nedir?

Cevap:1-Ankara’nın milli mücadelenin merkezliğini yapmış olması

2-Ankara’nın kıyılardan uzak güvenli bir bölgede bulunması

3-Yeni devlet ve rejimde yeni başkente ihtiyaç duyulması

5-Cumhuriyet’in ilanlarının sonuçlarını yazınız

Cevap:1-Cumhuriyet’in ilanıyla yeni Türk Devleti’nin adı belli oldu.

2-Meclis Hükümeti yerine  Kabine Sistemine geçildi.

3-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal,ilk başbakanı İsmet İnönü,ilk meclis başkanı da Fethi Okyar oldu.

4-Devlet başkanlığı sorunu çözüldü.

6-Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerini yazınız.

Cevap:1-Saltanatın kaldırılmasıyla halifeliğin yaptırım gücünün kalmaması

2-Halifeliğin inkilapların önünde engel oluşturması

3-Halifeliğin milli egemenlikle bağdaşmaması

4-Halife Abdülmecid Efendi’nin yetkilerini aşması

 

 

7-Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarını yazınız.

Cevap:1-İnkilaplara karşı dinin istismarı engellendi.

2-Laik düzene geçiş kolaylaştı.

3-Devlet içindeki çift başlılık sona erdi.

4-Ulusal egemenlik güçlendi.

5-Bağımsız bir dış politika izlenmeye başlandı.

 

 

8-Eğitim ve öğretim hangi kanunla birleştirilerek laik eğitimin temelleri atılmıştır?

Cevap:Tevhid-i Tedrisat

 

 

9-Çok partili hayata geçişteki amacı yazınız.

Cevap:Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi ve hükümetin denetlenebilmesidir.

 

 

10-Atatürk’ün sağlığında kurulan partilerin adını yazınız.

Cevap:1-Cumhuriyet Halk Fırkası

2-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

3-Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

 

11-TCF hangi olay üzerine kapatılmıştır?

Cevap:Şeyh sait ayaklanması

 

 

12-SCF kim tarafından kurulmuştur ve niye kapatılmıştır?

Cevap:Fethi Okyar tarafından kuruldu.Laikliğe karşı olanların toplandığı bir parti haline geldiği için kapatıldı.

 

 

13-Kılık kıyafet kanunun çıkartılma amcaını yazınız.

Cevap:Topluma çağdaş bir görünüm kazandırmak ve Kıyafet kargaşasını engellemektir.

 

 

14-Takvim,saat ve ölçülerde yapılan değişiklerin amacını yazınız.

Cevap:Batı ile olan ekonomik ve kültürel karışıkları gidermek,ülke genelinde ölçü birliği sağlamaktır.

 

 

15-Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının amacını yazınız.

Cevap:Halkın dini duygularını istismar ettiği için ve laikliğe karşı olduğu için

 

 

16-Kadın erkek eşitliği hangi kanunla sağlanmaya çalışılmıştır?

Cevap:Medeni Kanun

 

 

17-Medeni kanunun en büyük eksiği nedir yazınız.

Cevap:Kadınlara siyasi hakların verilmemesidir.

 

 

18-Şeyh Sait isyanının nedenlerini yazınız.

Cevap:1-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının’da Cumhuriyete karşı olanların halkı dini duyguları ön plana çıkararak kışkırması

2-Lozan’da çözümlenemeyen Musul sorununu İngilizler çözmek için Anadolu’da isyan çıkartmak istemesi

3-Tutucu kesimin saltanat ve hilafeti geri istemesi

 

 

19-Şeyh Sait isyanının sonuçlarını yazınız.

Cevap:1-İsyanı bastırmak için Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı.

2-İstiklal mahkemeleri tekrar açıldı.

3-Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası kapatıldı.

4-Çok partili hayata geçiş için erken olduğu anlaşıldı.

5-İngilizler bu isyan sırasında Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümler.

20-Cumhuriyeti ve laik düzeni sonlandırmak için yapılan girişimleri yazınız.

Cevap:1-Şeyh Sait isyanı

2-Mustafa Kemal’e suikast girişimi

3-Kubilay olayı

 

 

21-Kabotaj kanunu niçin çıkarılmıştır.

Cevap:Ticaretin çoğunluğu gayrimüslimler tarafından yürtülüyordu.Deniz taşımacılığının çoğu da gayrimüslimlerde idi.Kabotaj kanunu çıkarılarak  Türk kıyılarında deniz taşımacılığı limanlar arasında gemi işletmeciliği ve taşımacılığı Türklere verildi.

 

 

22-Nutuk hangi yıllar arasında yaşanan olayları anlatır?

Cevap:1919-1927

 

 

23-M.Kemal Nutuk’u hazırlarken hangi kaynaklardan yararlanmıştır?

Cevap:1-Kişisel yazışmalardan

2-Erzurum ve Sivas Kongresi tutanaklarından

3-TBMM zabıtlarından

4-Gazete arşivlerinden

 

 

24-Latin Harfleri niçin kabul edilmiştir?

Cevap:Eski Osmanlıcanın okumadaki güçlükleri,okur yazar oranını düşürmüştü.Mustafa Kemal okuma yazmanın yaygınlaştırılması ve çağdaşlaşma için Latin harflerini kabul ettirdi.

 

 

25-Millet Mektepleri niçin açılmıştır?

Cevap:Yeni Türk alfabesini tanıtmak ve okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacıyla millet mektepleri açıldı.

 

 

26-Milli kültürümüzü aydınlatmak için kurulan kurumları yazınız.

Cevap:1-Türk Tarih Kurumunun açılması

2-Türk Dil Kurumunun açılması

 

 

 

27-Kubilay Olayının en önemli sonucunu yazınız.

Cevap:Çok partili hayata geçişin Türkiye’de henüz gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldı.

 

 

28-Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalardan 4 tanesini yazınız.

Cevap:1-Kızılay

2-Hıfzısıhha Enstitüsünün kurulması

3-Yeşilay

4-Verem Savaş Dernekleri

 

 

29-Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında yapılan çalışmalardan 4 tanesini yazınız.

Cevap:1-Aşar vergisi kaldırıldı.

2-Ziraat Bankası kuruldu.

3-Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.

4-Ziraat Fakülteleri açıldı.

 

30-Türk kadınına siyasi haklar hangi yıllar arasında verilmiştir?

Cevap:1930-1933-1934

 

31-Soyadı Kanunun çıkarılma amacını yazınız.

Cevap:Osmanlı toplumunda soyadı yoktu.Genellikle insanlar lakapları ve doğduğu yerlere göre çağrılırdı.Bu durum resmi işlerin yürütülmesinde büyük zorluklar doğuruyordu.Bu karışıkları önlemek amacıyla çıkarıldı.

 

32-Siyasi alanda yapılan inkilapları yazınız.

Cevap:1-Saltanatın kaldırılması

2-Cumhuriyet’in ilanı

3-Halifeliğin kaldırılması

4-Çok partili rejim denemeleri

33-Hukuksal alanında yapılan inkilapları  yazınız

Cevap:1-1921 ve 1924 Anayasası

2-Türk Medeni Kanunu

3-Türk Ceza Kanunu

4-Borçlar Kanunu

5-İcra ve İflas Kanunu

 

34-Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkilapları yazınız.

Cevap:1-Tevhit-i Tedrisat Kanunu

2-Harf İnkilabı

3-TTK’nın açılması

4-TDK’nın açılması

5-Üniversitelerin açılması

 

 

35-Toplumsal alanda yapılan inkilapalrı yazınız.

Cevap:1-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

2-Şapka kanunu

3-Miladi takvim ve ulusal saatin kabulü

4-Ölçü ve tartılarda değişiklik

5-Soyadı kanunu

6-1930 Kadınların belediye seçimlerine katılması

7-1934 Kadınların milletvekili seçilebilmesi

36-Ekonomi alaında yapılan inkilapları yazınız.

Cevap:1-İzmir İktisat Kongresi

2-Aşar vergisinin kaldırılması

3-Kabotaj Kanunu

4-Teşvik-i Sanayi Kanunu

5-1933 Birinci Kalkınma Planı

6-1937 İkinci Kalkınma Planı

 

GÖRKEM ÇETİNTOPRAK

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.