ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

1. Büyük Ölçekli Haritalar
a. Plânlar:
• Ölçeği 1/20.000′e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

b. Topografya Haritaları:
• Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topografik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE ŞUNLARDIR:

 • Paydası küçüktür.
 • Dar alanları gösterir.
 •  Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
 • Küçültme oranı azdır.
 • Bozulma (hata) oranı azdır.
 • Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.
 • İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
Büyük ve Küçük Ölçekli Harita Özellikleri ve Farkları
büyük ölçekli harita özellikleri

ÖRNEK:

2. Küçük Ölçekli Haritalar
• Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

büyük ölçekli harita özellikleri

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:

 • Paydası büyüktür.
 • Geniş alanları gösterir.
 • Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
 • Küçültme oranı fazladır.
 • Bozulma oranı fazladır.
 • Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlemde daha az yer kaplarlar.
 • İzohipsler arası yükselti farkı fazladır. büyük ölçekli harita özellikleri
One thought on “Büyük ve Küçük Ölçekli Harita Özellikleri ve Farkları”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir