Büyük bir lider başarılı bir devlet adamı olan M. Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin lideri olmasında 1919’a kadar bulunduğu görevler, yaptığı hizmetler ve edindiği askeri beceriler ve tecrübelerin büyük etkisi olmuştur.

  • Askeri İdadi yıllarından itibaren arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemesi, fikirlerini serbestçe ve cesurca ifade etmesi, hitabet sanatına olan yatkınlığı, tarih konusundaki araştırmaları onun liderlik özelliğinin ilk işaretleridir.
  • Şam’da görevli olduğu dönemde ülkeye özgürlükçü ve halkın temsil edildiği bir yönetim getirmek amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması ( hem lidelik hem teşkilatçılık)
  • Selanik’te askeri görevdeyken İttihat Terakki cemiyetine üye olması ve yanlış düşünceleri ve fikirleri eleştirmesi ( liderlik, cesaretli olması, fikirlerini açıklamaktan korkmaması, açık sözlü olması)
  • 31 Mart olayını bastıran Hareket Ordusunda kurmay başkan olarak görev alması ve bu orduya hareket ismini veren kişi olması
  • Trablusgarp savaşına gönüllü olarak katılması ve yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi (vatansever ve teşkilatçı)
  • Çanakkale’deki başarılarından sonra Anafartalar Kahramanı olarak anılmaya başlanması, yurtta ve dünyada tanınması
  • Kafkas Cephesi’ndeki başarıları ve Güney Cephesi’ndeki harekat tarzlarıyla askeri bir deha olduğunu kanıtlamıştır.
  • Mondros’tan sonra milletin içinde bulunduğu durum karşısında ümitsizliğe düşmemiş, kurtuluş ve bağımsızlık yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdürerek 1919’a kadar aldığı görevler ve yaptığı hizmetlerden edindiği bilgi birikim ve deneyimlerle Kurtuluş Savaşı’nın, Milli Mücadelenin liderliğini üstlenmiştir.
  • Salih KAPLAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir