Uşi Antlaşması

ATATÜRK İNKILABININ GENEL NİTELİKLERİ VE SİYASİ ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR

1- Türk inkılabı halkın ihtiyaçlarından doğduğu için …………………’dur

2- Türk İnkılabı Halka mal edilmiştir ve Halkın temsilcilerinin onayı alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle Türk İnkılabı  ………………………’tir

3- Türk İnkılabı her yönüyle Türk milletini ………………… uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlamıştır.

4- Türk İnkılabı Doğu kültürü yerine  ………….    kültürünü benimsemiştir.

5- Türk İnkılabı tutsak milletlere umut ışığı olmuş ve onlara bağımsızlık yolunu açmıştır. Türk İnkılabı bu yönüyle …………………  niteliktedir.

6- Mustafa Kemal Paşa İnkılapları gerçekleştirmek için, içinde  bulunduğu ………………….’ın olgunlaşmasına önem veriyordu.

7- İtilaf Devletleri Lozan Barış Görüşmelerine TBMM Hükümetinin yanında ………………….. Hükümetini de çağırınca Saltanatın kaldırılması için uygun ortam hazırlanmış oldu. Bunun sonucunda Saltanat kaldırıldı.

8- Saltanat kaldırılınca son Padişah  ……………………. 17 Kasım 1922’de        bir İngiliz gemisiyle yurdu terk etti.

9- Saltanatın kaldırılmasıyla …………..   …………………..  ilkesinin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır.

10- Saltanat kaldırılınca  ………………. Başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır.

11- Egemenliğin bir kişiye aileye yada gruba değil toplumun tümüne ait olduğu yeni rejime ……………………   denir.

12- Laik Devlet Düzenine geçişin önündeki diğer bir engel olan   …………………….  makamı da TBMM’nin aldığı kararla kaldırılmıştır.

13- Yeni Türk Devletinin ekonomik kalkınma yolunda izleyeceği yol     İzmir …………………. Kongresi’nde kararlaştırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir