usi antlasmasi
Uşi Antlaşması

Atatürk İnkılabının Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Boşluk Doldurma

ATATÜRK İNKILABININ GENEL NİTELİKLERİ VE SİYASİ ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR

1- Türk inkılabı halkın ihtiyaçlarından doğduğu için …………………’dur

2- Türk İnkılabı Halka mal edilmiştir ve Halkın temsilcilerinin onayı alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle Türk İnkılabı  ………………………’tir

3- Türk İnkılabı her yönüyle Türk milletini ………………… uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlamıştır.

4- Türk İnkılabı Doğu kültürü yerine  ………….    kültürünü benimsemiştir.

5- Türk İnkılabı tutsak milletlere umut ışığı olmuş ve onlara bağımsızlık yolunu açmıştır. Türk İnkılabı bu yönüyle …………………  niteliktedir.

6- Mustafa Kemal Paşa İnkılapları gerçekleştirmek için, içinde  bulunduğu ………………….’ın olgunlaşmasına önem veriyordu.

7- İtilaf Devletleri Lozan Barış Görüşmelerine TBMM Hükümetinin yanında ………………….. Hükümetini de çağırınca Saltanatın kaldırılması için uygun ortam hazırlanmış oldu. Bunun sonucunda Saltanat kaldırıldı.

8- Saltanat kaldırılınca son Padişah  ……………………. 17 Kasım 1922’de        bir İngiliz gemisiyle yurdu terk etti.

9- Saltanatın kaldırılmasıyla …………..   …………………..  ilkesinin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır.

10- Saltanat kaldırılınca  ………………. Başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır.

11- Egemenliğin bir kişiye aileye yada gruba değil toplumun tümüne ait olduğu yeni rejime ……………………   denir.

12- Laik Devlet Düzenine geçişin önündeki diğer bir engel olan   …………………….  makamı da TBMM’nin aldığı kararla kaldırılmıştır.

13- Yeni Türk Devletinin ekonomik kalkınma yolunda izleyeceği yol     İzmir …………………. Kongresi’nde kararlaştırılmıştır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.