ASKERİ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI ALS KILAVUZU 2010

ASKERİ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI

(ALS) KILAVUZU

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görmek isteyen adayları seçmek amacıyla bir sınav yapılacaktır. Genelkurmay Başkanlığı ile T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında 11.12.2009 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavının 1. aşamasını oluşturan Yazılı Sınav, ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Bu kılavuz Yazılı Sınavla ilgili başvurma, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.

BAŞVURMA SÜRESİ SINAV TARİHİ VE SAATİ BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ SINAV ÜCRETİ YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESİMİZ

Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent- ANKARA

ÖSYM internet Adresi: http://www.osym.gov.tr

Başvurma, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHB) 06538 Bilkent- ANKARA

Telefon Numarası: (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)

ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No: 2           06460 Yukarı Öveçler- ANKARA

ÖSYM istanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-İSTANBUL

BAŞVURMA VE GİRİŞ KOŞULLARI İLE İLGİLİ DANIŞMA İÇİN

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı

06620 Cebeci / ANKARA                         (312) 562 11 11                                   http://www.tsk.tr

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Deniz Lisesi Komutanlığı Kayıt Kabul Kurulu Başkanlığı

34973 Heybeliada / İSTANBUL (216) 351 00 72                                                 http://www.tsk.tr

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Hava Harp Okulu Komutanlığı insan Kaynaklarını

22 Şubat – 19 Mart 2010 2 Mayıs 2010, 09.30 3,00 TL 40,00 TL 2,00 TL

Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (iKDSM) Başkanlığı

34807 Yeşilyurt / İSTANBUL (212) 662 19 16, (212) 663 28 30 http://www.tsk.tr

DİKKAT: TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavına (ALS) ilişkin olarak hazırlanan bu kılavuzu okumadan Aday Bilgi Formunu doldurmayınız.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR…………………………………………………………………………….. 1
 2. BAŞVURMA…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2.1    Başvurma ve Giriş Koşulları……………………………………………………………………………………………………. 2

2.2    Başvurma İşlemleri…………………………………………………………………………………………………………………. 3

2.3   Aday Bilgi Formunun Doldurulması ……………………………………………………………………………………….. 4

2.4    Başvuruların Yapılamayacağı veya Geçersiz Sayılacağı Durumlar………………………………….        7

2.5    İnternet Erişim Şifresi Bilgisi…………………………………………………………………………………………………… 7

2.6    Başvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler………………………………………………………………. 7

 1. YAZILI SINAV…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1   Yazılı Sınavın Kapsamı………………………………………………………………………………………………………        8

3.2   Yazılı Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler…………………………        8

3.3   Yazılı Sınavın Uygulanması……………………………………………………………………………………………….        8

3.4   Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar………………………………………………………………………..        9

 1. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………………………………………………………………………………. 9
 2. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ…………………………………………………………………………….. 10
 3. İKİNCİ AŞAMA………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
 4. GENEL DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………………………… 12
 5. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI……………………………………………………………………………………… 12

TABLO-1. MESLEK KODLARI ……………………………………………………………………………………………………………. 13

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır.

Bu kılavuz, TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavının 1. aşamasını oluşturan Yazılı Sınava (ALS) başvurma, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.

1.1 Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mayıs 2010 Pazar günü yapılacaktır. Yazılı sınav saat 9.30’da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.

1.2 Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır.

1.3 Yazılı sınav sonuçları, en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.

1.4 Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

a) Ön Sağlık Muayenesi

b) Bedeni Yeterlilik Testleri

c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

d) Mülakat

e) Sağlık Muayenesi

1.5 Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerî liselerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Deniz Lisesi Heybeliada/İSTANBUL’da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar Askerî Hava Lisesi BURSA’da, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Maltepe Askeri Lisesi/İZMİR’de öğrenim görme hakkını elde edeceklerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına askerî liselere alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Deniz Harp Okuluna gönderileceklerdir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesine alınacak öğrenciler mezun olduklarında sağlık muayenelerine ve psikoteknik testine tabi tutulacaklar, sağlık muayenesi pilot olmak için uygun sonuçlanmayanlar ile psikoteknik testinden başarısız olanlardan kontenjan kadarı Kara Harp Okuluna, diğer bütün öğrenciler ise Hava Harp Okuluna gönderileceklerdir. GATF adına alınan öğrencilere askerî lise öğrenimlerinin son yılında sadece GATF adına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girme hakkı verilir. Bu öğrencilerden Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren ve GATF tercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil öğrenciler ile birlikte yapılan sıralama sonucuna göre GATF’ne alınacak öğrenci miktarı içine girebilenler GATF’ne, diğerleri Kara Harp Okuluna yerleştirileceklerdir. Başvuru sırasında adayların ve velilerin bu koşullara mutlak surette dikkat etmeleri gerekmektedir. Bando Astsubay Hazırlama Okulunu kazanan adaylar ANKARA’da öğrenim göreceklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna gönderilecektir.

Askerî liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.

1.6 Yazılı Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.7 Yazılı Sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.

1.8 Yazılı Sınav sonuçları, Yazılı Sınav Sonuç Belgesiyle ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacaktır.

1.9 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak bir test uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.10 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,

sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olması, kopya eylemine karışmamış olması,

cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.11 Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

1.12 Yazılı sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Perşembe gününden itibaren 3,00 TL karşılığında bu belgelerini yeniden edinebilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak verilir.

1.13 Yazılı Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu belgelerini Merkezimizden ücreti karşılığında yeniden edinebilirler. Belge, sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir.

Bu belge ayrıca aday tarafından alınmış evrak referans numarasının belirtilmesi koşuluyla müracat eden kişiye ücreti karşılığında elden verilir.

Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize posta yoluyla da başvurabilirler. Dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-ANKARA Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

1.14 Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kılavuz ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” veya fotokopisi ile ÖSYM’ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-ANKARA Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1. 15 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

1.16 Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM’nin http:// www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.

 1. BAŞVURMA

2.1 BAŞVURMA VE GİRİŞ KOŞULLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar Yazılı Sınav için başvurabilirler.

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikâhsız, birlikte yaşamamak,

c) Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak,

ç) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

2

d) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

e) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),

g) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,

ğ) En fazla 16 yaşında (1994 doğumlu) olmak,

h) En az 13 yaşında (1997 doğumlu) olmak,

ı) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

i) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak,

Yaş En az boy/kilo En fazla boy/kilo
13 140,5 cm/ 30 kg 171,5 cm/ 67,45 kg
14 146,5 cm/ 34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg
15 152,5 cm/ 39,5 kg 182,5 cm/ 77,6 kg
16 158 cm/ 44,9 kg 185 cm/ 80,8 kg

j) Hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2010 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin  başvurusu geçersizdir.),

k) Yurt dışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da 2010 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde 2. aşamaya gelirken getirilecektir.),

l) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75.00, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 66,66 olmak.

ÖSYM tarafından yapılacak Yazılı Sınav sırasında henüz mezuniyet sonuçları belli olmamış olacağından “j” ,”k” ve “l” maddelerinin kontrolü yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı kazanarak, diğer seçim aşamalarına çağrılan adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadıkları diploma veya bitirme derecesini de gösteren onaylı mezuniyet belgesinden kontrol edilecektir. Bu koşulları sağlayamadığı belirlenen adaylar, seçim aşamalarına alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ

Sınava başvurular, 22 Şubat – 19 Mart 2010 tarihleri arasında Başvuru Merkezleri tarafından, internet aracılığıyla alınacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2010-ALS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını, başvurma süresi içinde ÖSYM ve TSK’nın web sayfasından edinebilecekler, ayrıca ilköğretim okulları ile başvuru merkezlerinde de inceleyebileceklerdir. 3

3

Adaylar, 40,00 TL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içinde ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyadı, bu sınavın açık adı ile kaç TL sınav ücreti yatıracaklarını söylemeleri gereklidir.

DİKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak Aday Bilgi Formunun ilgili alanı adayın öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğüne onaylatılacaktır. Onay olmayan formlar işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra özel kimlik belgesi ve doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır.

Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler (yurt dışında yaşayanlar hariç) kabul edilmeyecektir.

Yurt dışında yaşayan adaylar, başvuru süresi içinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM’ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.

1) Doldurulmuş 2010-ALS Aday Bilgi Formu

2) Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge

3) Son üç ay içerisinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf (Gözlükle çekilmiş fotoğraf gönderilmemelidir.)

4) Özel kimlik belgesinin onaylı örneği

5) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

2.3 ADAY BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI

Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI
 2. ADI
 3. SOYADI
 4. BABA ADI
 5. ANNE ADI
 6. DOĞUM TARİHİ
 7. CİNSİYETİ
 8. DOĞUM YERİ
 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
 10. UYRUĞU
 11. ÖZEL DURUMU

Bu alana varsa adayın özel durumunu belirten aşağıdaki seçeneklerden biri koduyla birlikte yazılacak, yoksa boş bırakılacaktır.

1. Şehit çocuğuyum

(Öz babası veya annesi şehit olan adaylar bu seçeneği yazacaklardır.)

2. Malul gazi / Muharip gazi çocuğuyum

(Öz babası veya annesi malul gazi veya muharip gazi olan adaylar bu seçeneği yazacaklardır. Vazife malulü olanlar bu seçeneği yazmayacaklardır.)

Özel durumu bulunan adaylardan, Kuvvet Komutanlıklarınca ayrılacak kontenjana göre 2. seçim aşamasına çağrılanlar, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini 2. seçim aşamasında yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Belgelerini yanında bulundurmayan adayların sınav işlemleri iptal edilecektir.

 1. ADINA ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEDİĞİ KUVVET KOMUTANLIĞI KODU

Bu alana adayın, öğrenim görmek istediği Kuvvet Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ile Bando Astsubay Hazırlama Okulu kodu (numarası) istek sırasına göre yazılacaktır. Bir tercih yapılabileceği gibi birden fazla tercih de yapılabilir.

 1. 1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 2. 2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
 3. 3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 4. 4. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF)
 5. 5. Bando Astsubay Hazırlama Okulu
 6. SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilmez.

010 Adana

030 Afyonkarahisar

061Ankara-Altındağ-Mamak

62    Ankara-Çankaya

63    Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) 070 Antalya

090 Aydın 100 Balıkesir 140 Bolu 160 Bursa 170 Çanakkale 200 Denizli 210 Diyarbakır 220 Edirne 230 Elazığ 250 Erzurum 260 Eskişehir 270 Gaziantep 310 Hatay 320 Isparta 330 Mersin

341  İstanbul-Kadıköy

342  İstanbul-Üsküdar

343  İstanbul-Beyoğlu

344  İstanbul-Beyazıt

345  İstanbul-Avcılar

351  İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir

352  İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) 360 Kars

380 Kayseri

410 Kocaeli

420 Konya

430 Kütahya

440 Malatya

450 Manisa

460 Kahramanmaraş

480 Muğla

510 Niğde

540 Sakarya

550 Samsun

580 Sivas

600 Tokat

610 Trabzon

630 Şanlıurfa

650 Van

670 Zonguldak

710 Kırıkkale

900 Lefkoşa

 1. BABASININ ÖĞRENİM DURUMU
 2. ANNESİNİN ÖĞRENİM DURUMU

14. ve 15. alanlarda adayın anne ve babasının öğrenim durumuna uygun seçenek ve kodu yazılacaktır. Anne ve babanın öğrenim durumu bu seçeneklerden birden fazlasına uyuyorsa en son durumunu belirten seçenek yazılacaktır.

 1. 1. Okur yazar değil
 2. 2. Okur yazar
 3. 3. İlkokul mezunu
 4. 4. İlköğretim (ortaokul) mezunu
 5. 5. Ortaöğretim (lise) mezunu
 6. 6. Yükseköğretim mezunu
 7. ANNE VE BABASININ DURUM KODU

Bu alanda anne ve babanın durumuna uygun seçeneğin kodu (numarası) yazılacaktır. Anne ve babanın durumu bu seçeneklerden ikisine uyuyorsa iki seçenek de yazılabilir.

 1. 1. İkisi de sağ
 2. 2. Babam öldü, annem sağ
 3. 3. Annem öldü, babam sağ
 4. 4. Her ikisi de öldü
 5. 5. Annem ve babam boşandı
 6. 6. Annem ve babam ayrı yaşıyor
 7. BABASININ MESLEK KODU

Adayın babasının (adayın babası yaşamıyorsa bile) meslek kodu Tablo-1 ‘den bulunarak bu alana yazılacaktır.

 1. KARDEŞ SAYISI

Bu alana adayın kendisi hariç kardeş sayısı rakamla veya yazıyla yazılacaktır. Adayın kardeşi yoksa bu alana 0 yazılacaktır.

 1. ADAYIN BABASININ T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI

Bu alana, adayın babasının T.C. Kimlik Numarası ile adı ve soyadı yazılacaktır.

 1. ADAYIN ANNESİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI

Bu alana, adayın annesinin T.C. Kimlik Numarası ile adı ve soyadı yazılacaktır.

 1. YAZIŞMA ADRESİ

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Yazılı Sınav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. Adayın adresi yurt dışındaysa il trafik kodu yerine aşağıdaki kodlardan uygun olanı yazılacaktır.

90 KKTC                         91 Yurt dışı

 1. TELEFON NUMARASI

Adaya ulaşılabilecek telefon numaraları, kodlarıyla birlikte yazılacaktır.

 1. E-POSTA ADRESİ

E-posta adresi varsa bu alana yazılacaktır.

DİKKAT:

Adaylar 2010 yılı Haziran döneminde mezun olacakları ilköğretim okulunun adını Aday Bilgi Formunun ilgili alanına açık olarak yazacaklardır.

Bu bilgilerin onaylatılması gerekmektedir. Bu onay adayların öğrenim görmekte olduğu ilköğretim okulunun yetkilisi tarafından yapılacaktır. Yurt dışında okuyan adaylar bu onayı eğitim müşavirliklerinde veya eğitim ataşeliklerinde yaptıracaklardır.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın Web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanı, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği göz önünde tutulmalıdır. Başvuru Merkezinde gözlükle fotoğraf çektirilmemelidir.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır.

Bu aşamadan sonra yapılacak her türlü değişiklik istekleri doğrudan ÖSYM’ye yapılmalıdır.

2.4  BAŞVURULARIN YAPILAMAYACAĞI VEYA GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak yazılmamışsa, bilgilerde ve onay işlemlerinde eksiklik ya da tutarsızlık varsa; başvuru, başvurma için tanınan süre içinde, Başvuru Merkezlerine yapılmayarak Form ÖSYM’ye gönderilmişse, başvurular yapılamayacak veya geçersiz sayılacaktır. Formdaki bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılmasından aday sorumludur.

2.5   İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, adayın T.C. Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM’nin http:// ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazı bilgilerini değiştirmesini sağlar. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları yararlarınadır. Yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanları ile şahsen ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarına başvurmaları ve 2 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekir.

2.6   BAŞVURUSU GEÇERLİ ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

Yazılı sınava girilecek bina ve salonu gösteren 2010-ALS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınavdan önce adayların adreslerine gönderilecektir. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir.

3. YAZILI SINAV

Sınavda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Test, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Soru kitapçıkları farklı türde basılacaktır. Türü ne olursa olsun bütün soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle yazılı olacaktır.

3.1  YAZILI SINAVIN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak test, ilköğretim düzeyinde olacaktır. Bu testte;

Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Millî Coğrafya (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Bu sınavla adayların, sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test soruları ilköğretim okulu öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktır.

Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

3.2YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a)   2010-ALS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafı ile sınava gireceği merkez, sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır.

b)   ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren soğuk damgayla onaylı bir belge (T.C. Kimlik Numarası yazılı yenilenmiş nüfus cüzdanı vb.) gerekmektedir.

c)    BİR ADET FOTOĞRAF: Sınavda görevliler, adayı kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

2010-ALS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Bu belgelerin aslı dışındaki belgeler de kabul edilmeyecektir.

Adayların sınav binasına cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem (mümkünse 2B; değilse B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.

3.3  YAZILI SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptama ve gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, adayın fotoğrafının da bulunduğu Fotoğraflı Salon Aday Yoklama Listesi kullanılarak Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ve özel kimlik belgesi ile yapıldıktan sonra Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılacak, her aday kendisine verilen soru kitapçığının türünü cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana işaretleyecektir. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevapların soru kitapçığı üzerinde değil, cevap kâğıdı üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmelidir.

Soru kitapçığı üzerinde işaretlenen cevaplar geçerli sayılmaz. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav süresinin bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecek ve paketlerhiçbir biçimde açılmayacaktır.

Sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

3.4 YAZILI SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların sınava,

cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri,

sınav süresince,

birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardımcı araçlar kullanmaları,

başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları,

sınav kurallarına aykırıdır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM’ce geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarını başkaları tarafından görülmeyecek bir şekilde tutmaları gerekmektedir.

Sınav süresinin bitiminde görevliler bir adaya ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini, soru kitapçığı veya cevap kâğıdını almayı unutabilir. Böyle bir durumda aday derhâl gerekli uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. ÖSYM’de belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

4. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede adayların dört alt teste (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri) ait ayrı ayrı doğru ve yanlış cevaplarının sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her alt test için almış olduğu ham puanlar bulunacaktır. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerine ait ham puan dağılımlarının, ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her alt test için ayrı olmak üzere bu dağılımlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Türkçe standart puanı 0,20; Sosyal Bilimler standart puanı 0,10; Matematik standart puanı 0,35; Fen Bilimleri standart puanı 0,35 ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların ağırlıklı standart puanı hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

30 [ 2 (AP – X ) – S]

ALS Puanı = 70 +————————————

2 ( B – X ) – S

ALS Askerî Lise Sınavı
AP Adayın ağırlıklı standart puanı
X: Ağırlıklı puanların ortalaması
S Ağırlıklı puanların standart sapması
B Ağırlıklı puanların en büyüğü

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına konulacak, T.C. Kimlik Numaraları ve ad soyadları bulunmayan puan dağılımları ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından incelendikten sonra kesme noktası belirlenecektir.

Askerî liselere girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %90’ını alanlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet edileceklerdir. Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı da %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %85’ini alanlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet edileceklerdir.

Bu konudaki işlemler Kuvvet Komutanlıklarınca yürütülecektir.

5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonuçları, 2010 Mayıs ayının son haftasında adayların adreslerine gönderilecek olan sınav sonuç belgesiyle bildirilecektir. Baraj puanını geçip 2. seçim aşamasına çağrılacak adaylara gerekli diğer evraklar Koordinatör Kuvvet Komutanlığı tarafından gönderilecektir. Ayrıca sınav sonuçları ÖSYM ile Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yayımlanacaktır.

6. İKİNCİ AŞAMA

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yazılı sınav sonucuna göre belirlenen baraj puanlarını aşan adayların, 2. seçim aşaması sınavları, adreslerine gönderilecek evraklarda belirtilen gün ve saatte Hava Harp Okulu Komutanlığında (Yeşilyurt/İSTANBUL) yapılacaktır.

Yazılı Sınavda belirlenecek baraj puanlarını aşan tüm adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanmış olurlar. Okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Kuvvet Komutanlıklarının baraj puanlarını aşan adaylar, belirlenen tarihte Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için), Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.

a) Ön Sağlık Muayenesi

Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez.

Adayların sınavlara gelmeden önce, çıplak vücut ağırlığı ile ayakkabısız boy uzunluğunun sağlıklı bir şekilde mutlaka ölçülmesi gerekmektedir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenmektedir.

b)    Bedeni Yeterlilik Testleri

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler aşağıdadır:

Test Türü                                    1. Grup Barajı (13-14 Yaş) 2. Grup Barajı (15-16 Yaş)

400 m. Koşu                                             85 saniye                                                  80 saniye

Durarak Uzun Atlama                             160 cm.                                                      170 cm.

Mekik (1 dakika)                                      30 tekrar                                                    35 tekrar

Basketbol Topu Fırlatma                        7 metre                                                      8 metre

Belirtilen testlerden 2 veya daha fazlasından başarısız olan adaylar elenir.

Bedeni yetenek sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Yukarıda belirtilen barajlara ulaşamadıkları hâlde sınavlara gelen adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır. Bedeni yetenek sınavı ile ilgili daha detaylı bilgiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının internet adreslerinden ulaşılabilir.

c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesinde okumak için başvuran veya tercihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bulunan adaylara uçuşa yatkınlıklarını ölçmek amacıyla bilgisayar önünde psikoteknik test uygulanır. Bu test adayların el-göz-ayak koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Psikoteknik testinde başarısız olan aday sadece Hv.K.K.lığını tercih etmiş ise elenir.

ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

Adaylar gruplar hâlinde salona alınır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanır. Müzik Yetenek Testi 3 kısımdan oluşmaktadır.

1) Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir. (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılacaktır.)

2) Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.

3) Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diş yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından incelenecektir.

d)    Mülakat

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği, davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri gözlenerek değerlendirilir.

e)    Sağlık Muayenesi

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için uygulama:

Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama:

Mülakatı geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden geçeceklerdir. Muayene sonucunda “Askerî Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir.” kararlı rapor alan adaylar genel başarı durumuna göre sıralanır. Bu puan sırasına göre “Asil” ve “Yedek” adaylar belirlenir.

Adaylar komisyonları yanlış bilgilendirmeleri durumunda bütün aşamalarda başarılı olsalar bile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarına neden olmaktadır.

Öte yandan, başvuru koşullarını taşımadığı ve askerî öğrenci olmaya engel durumları olduğu tespit edilen askerî lise veya astsubay hazırlama okulu öğrenci adaylarının, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında okulla ilişikleri kesilmektedir.

 1. GENEL DEĞERLENDİRME

Adayların başarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda aldığı ALS Puanı ile 2. seçim aşamasında bedeni yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lığı adına alınacak öğrenciler için psikoteknik test sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılır.

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi performans puanlaması;

(ALS performans puanı * 0,70) + (bedeni yeterlilik notu * 0,15) + (mülakat notu * 0,15) formülü kullanılarak hesaplanır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı performans puanlaması;

(ALS performans puanı * 0,70) + (bedeni yeterlilik notu * 0,15) + (mülakat notu * 0,15) + (psikoteknik notu * 0,20) formülü kullanılarak hesaplanır.

Adaylar, performans puanlarına göre sıralanır. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kontenjanlarına göre oluşturulur.

 1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

2. seçim aşaması sonuçları adayların adreslerine Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından gönderilecek bir yazıyla duyurulacaktır. Ayrıca Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının internet sayfasında da yayımlanacaktır.

_ TABLO-1. M E S L E K K O D L A R I_________________________

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri,
 2. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye ve Denetim Elemanları,
 3. Hâkim, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcıları,
 4. Üniversite Personel Kanunu’na tabi Öğretim Elemanları,
 5. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi Subay, Astsubaylar ve Uzman Erbaşlar,
 6. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi, Daimi Elçi, Ataşe, Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Genel Müdürler,
 7. Seçimle iş başına gelen Mahallî İdare Yöneticileri (Mahalle Muhtarları hariç),
 8. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri,

İlköğretim ile lise ve dengi Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Öğretmenler,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personel,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1475 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışan işçiler,

Sözleşmeli çalışanlar;

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesine göre çalışanlar,
 • 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnameyi değiştiren 399 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye göre çalışanlar,

 • Yukarıdakiler dışında sözleşmeli çalışanlar (geçici işçiler hariç),
 1. Gerçek usulde vergiye tabi olanlar,
 2. Basit usulde vergiye tabi olanlar,
 3. Yurt dışında çalışan veya yurt dışından emekli olan işçiler,
 4. Yurt dışında resmî görevlerde çalışanlar,
 5. Her türlü emekli, dul, yetim, gazi, ihtiyarlık maaşı vb. alanlar,
 6. Vergiden muaf sanat ve meslek erbabı,
 7. Taşınmaz mallardan geliri olanlar (bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul gelirler),
 8. Kendi arazisi olan çiftçiler,
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik (SSK, Bağ-Kur) Kurumuna tabi olmayan veya devamlı olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemeyenler,
 10. Kendisine ait olmayan özel bir iş yerinde maaş ya da ücretli olarak sürekli sigortalı çalışanlar,
 11. Sosyal Güvenlik Kurumlarından (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur) emeklilik talebinde bulunup henüz emekli aylığı bağlanmamış ve emeklilik işlemleri devam edenler,
 12. 1475 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışmaktayken, işveren tarafından geçici olarak toplu şekilde ücretsiz izin verilenler,
 13. İsteğe bağlı sigortalı veya Bağ-Kur’lu olanlar (Bağ-Kur ve sigorta primlerini kendileri ödeyenler),
 14. Ev hanımları (Sosyal Güvenlik Kurumlarından herhangi birisine kayıtlı olmayan).

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, 06538 Bilkent/ANKARA

Aşağıda yazdığım isteğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim.——– /—— /———

Evrak Referans Numarası :————————————————————————-

Saygılarımla, (İmza)

Sınav Yılı:——————————————-

Sınav Adı:—————————————————————————————

Sınav Dönemi:————————————————————————— (varsa)

T.C. Kimlik Numarası:                          1li!,!,!,!,!

Adı, Soyadı: —————————————————————————————

Doğum Yeri:—————————————- Doğum Tarihi: ———— /———- /—————-

Baba Adı.: ——————————————  Telefon Numarası:————- /———————

Yazışma Adresi:———————————————————————————-

İsteğim:

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ

AÇIKLAMALAR

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak hertürlü yazışmada ekte verilen “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize belge geçer (faks) ya da e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler i şleme alınmayacaktır.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’ninhttp://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecektir.

Adayınhttp://ais.osym.gov.tradresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınavabaşvuru işlemi sırasında edindiği internet erişim şifresi’ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıcabelirtilecektarihlerde http://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNIS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNIS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’ deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından http://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

“Öğrenim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen), “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim

Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği http://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

 • Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği
 • Yeniden Sınav Sonuç Belgesi çıkarma isteği

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

ŞUBE İNTERNET
T. Halk Bankasının tüm şubeleri Evet Evet
T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri Evet Evet
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri Evet Evet
Akbank’ın tüm şubeleri Evet Evet
T. Garanti Bankası Hayır Evet

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Askerî Lise Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.


Sınavın Adı

: Askerî Lise Sınavı (ALS): 40 TL

Adayın Adı Soyadı Adayın T.C. Kimlik Numarası Sınav Ücreti

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir