Ana Sayfa / Kaynak / 7.Sınıf Sosyal I.Dönem III.Yazılı Karışık

7.Sınıf Sosyal I.Dönem III.Yazılı Karışık

ATAKER İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIFLAR I. DÖNEM III. SINAVI

 

1) Osmanlı Devletinin başkentlerini yazınız. ( 4 puan)

 

2) Haçlı seferlerinin sebeplerini yazınız. ( 4 puan)

 

3) İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız. ( 4 puan)

 

4) Lale devrinde yapılan yenilikleri yazınız. ( 4 puan)

 

5) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

• Akdeniz limanları gelişmiş,

• Din adamlarına güven azalmış,

• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.

 

6) Bir kişiye ait özel bir mektubun izin alınmadan gazetelerde yayınlanması, bu kişinin hangi hakkının ihlâl edildiğine örnek olur?

A) Özel yaşamın gizliliği                B) Düşüncelerini ifade etme

C) Doğru haber alma                            D) Konut dokunulmazlığı

 

7) Aşağıda verilen savaşların hangisinde Osmanlı Devleti yenilmiş ve donanması yakılmıştır?

A) İnebahtı                                 B) Preveze

C) Ridaniye                                D) Çaldıran

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Büyük toplar döktürmesi                                       B) Rumeli Hisarını yaptırması

C) Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması                   D) Güçlü bir donanma meydana getirmesi

 

9) Fatih; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı  almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hakimiyeti sağlamaya çalışmıştır?

A) Akdeniz                                 B) Ege

C) Karadeniz                              D)Marmara

 

10) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)   Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

B)   Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

C)   Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D)   Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

11) Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devletinin Akdeniz’de ki üstünlüğü artmış Anadolu, Suriye ve Mısır’ın güvenliği sağlanmıştır?

A) Kıbrıs’ın fethi                                   B) Rodos adasının ele geçirilmesi

C) Trablusgarp’ın alınması                      D) Preveze Deniz Savaşı

 

12) ) Osmanlıda padişahın tuğrasını çeken, fermanını yazan ve divanda alınan kararları karar defterine yazan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Defterdar           B) Nişancı               C) Kazasker                     D) Sadrazam

 

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde göç bir sorun olarak gösterilmiştir?

A) Mahallemiz nüfususun göçle artması ticaret hayatını canlandırdı.

B) Göç nedeniyle Ankara’nın çevresinde gecekondu mahalleleri oluştu.

C) Kentimize yapılan göç nedeniyle ucuz işgücü bulmak kolaylaştı.

D) Kente yerleşince annemin sağlık sorunları daha kolay çözüldü.

 

14)  –  Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türkyurdu olmasını sağladık.

–  Bizansla yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açtık.

 

Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

A) Sanatsal etkinlikleri                           B) Kültürel faaliyetleri

C) Askerî mücadeleleri                           D) İmar çalışmalarını

 

15) Antalya deniz kıyısında ve işlek bir limana sahiptir. Turizm gelirleri bakımından ülkemiz ortalamasının üzerinde olan şehirde, tarımsal üretim de ekonomisinde önemli bir yer tutar. Metinden yararlanarak Antalya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Nüfusu yavaş artmaktadır.

B) Türkiye’nin en büyük limanına sahiptir.

C) Nüfus miktarı yıl içinde değişiklik gösterir.

D) Tarımsal üretimi turizme yöneliktir.

16) Ülkemizde kent nüfusunun en fazla olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Marmara            B) İç Anadolu          C) Doğu Anadolu               D) Karadeniz

Not: Test sorularının her birisi 5 puan değerindedir.

Aşağıdaki cümlelerin karşısındaki parantezin içerisine cümle doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. (24 puan)

  1. Ülkemizde radyo ve televizyonları denetleyen kurum TRT’dir.   (       )
  2. İşlediği suç nedeniyle aranan bir kişinin seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir.    (        )
  3. Diyarbakır ve çevresinde kurulan devlet Saltuklular’dır. (        )
  4. Osmanlı’da donanma komutanına Defterdar denir. (        )
  5. Osmanlılar 1361 yılında Edirne’yi fethetmiştir. (         )
  6. Çimpe Kalesi Osman Bey zamanında alınmıştır  (        )
  7. Lale Devri 1218-1230 yılları arasında yaşanmıştır.  (        )
  8. 1176 yılındaki Miryokefalon Selçuklular ile Moğollar arasında olmuştur. (        )

Ahmet TECİMEN      Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir