Ana Sayfa / Kaynak / 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Yarıyıl 3.Sınav

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Yarıyıl 3.Sınav

A)  Aşağıdaki sorulardan her birine dört cevap verilmiştir. Cevaplardan sadece biri doğrudur. Doğru cevabı bularak işaretleyiniz? ( 5px2=10 puan)                                            

1. Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilen;

–  İlk divan teşkilatı

–  İlk tersane

–  İlk medrese

gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle herhangi bir ilgisi yoktur?


a) Eğitim – öğretim      b) Ticaret
c) Yönetim               d) Ordu

 

2. İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan;

– Büyük topların dökülmesi

– Rumeli Hisarı’nın yaptırılması

– 400 parçalık bir donanmanın hazırlanması

 

gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi olduğu söylenemez?
a) Karadeniz’den gelebilecek yardımı engellemek

b) Surları yıkmak

c) Balkanlardan gelebilecek yardımı engellemek

d) Ege’den gelebilecek yardımı engellemek.

 

B) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz. ( 4px5=20 puan)

 

  1. 1.     Osmanlılar ilk denizcilik faaliyetlerine …………………………………………… zamanında başlamışlardır.
  2. 2.     İstanbul’u …………………………………………………………. fethetmiştir.
  3. 3.     Osmanlı Devleti’nde mali işlere ……………………………………………… bakardı.
  4. 4.     Osmanlı Devleti’nin kurucusu ………………………………………………. dir.
  5. 5.     Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için …………………………………………. inşa etmişlerdir.

C)  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) ,  yanlış olanların başına  (Y)  harfini yazınız. ( 3px10=30 puan)

 

(     )  1. İstanbul’u II. Beyazıt fethetmiştir.

   

(     )  2. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Kanuni Sultan Süleyman’dır.

(     )  3. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin ilk başkentidir.

(     )  4. Türkiye Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı ile zayıflamıştır.

(     )  5.  Haçlı Seferleri Türkiye Selçuklu Devleti’ne zarar vermiştir.

 

(     )  6.  İstanbul’un fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.

   

(     )  7.  Preveze Deniz Zaferi’ni Barbaros Hayrettin Paşa kazanmıştır.

(     )  8.  Nişancı,Osmanlı Devleti’nin mali işlerine bakar.

(     )  9.  Yeniçeri Ocağını Osman Bey kurmuştur.

(     )  10.  Kapı kulu askerleri Osmanlı Devleti’nin maaşlı askerleridir.

www.sınavdünyası.com                                                              

 

D) Aşağıdaki soruları altında bırakılan boş alana cevaplandırınız ( 4px5=20 puan)

 

1.  Sadrazam:

 

Vezirler:

 

 

Kazaskerler:

 

 

Defterdarlar:

 

 

Nişancı:

 

 

E)   Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. ( 4px5=20 puan)

 

       (   )  1 – İlk Türk denizcisi                           a) Fatih Sultan Mehmet

(   )  2 – Preveze Deniz Zaferi                     b) Osman Bey

(   )  3 – İstanbul’un Fethi                            c) Çaka Bey

(   )  4 – Padişah vekili                               d) Barbaros Hayrettin Paşa

(   )  5 – Osmanlı Devleti’nin kurucusu         e) Sadrazam

                                                                       f)  Genç Osman

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir