4 sinif sosyal bilgiler 1

5,6,7 ve 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevleri Konuları

z_deger
Proje

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI

1)Atatürk ilkelerini tanıtan pano hazırlanması.

2)Atatürkün yaptığı inkılaplar ve ilgili olduğu alanları gösteren bir pano hazırlama.

3)Çocuk hakları ile ilgili kitapçık hazırlama.

4)Ülkemizdeki başlıca doğal güzellikleri resimlerle süsleyen pano hazırlama.

5)Ülkemizdeki başlıca tarihi güzelliklerimizi resimlerle süsleyen pano hazırlama.

6)Doğal afetlerle ilgili resimli pano ve ya kitapçık hazırlama.(Bilgi verilecek)

7)Ülkemizdeki belli başlı dağ ve platoları gösteren harita çizme.

8)Geçmişten günümüze önemli teknolojik buluşları tanıtan pano ve ya kitapçık hazırlama.

9)Merkezi yönetim birimlerini tanıtan bir yazı hazırlama.

10)Ülkemizde çıkarılan yeraltı kaynakları ile ilgili harita hazırlama

11)Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünleri ile ilgili harita hazırlama

12)Ülkemizdeki otarihi ortak miraslardan biri hakkında açıklamalı pano hazırlama.

13)Ülkemizde görülen iklimler ile ilgili haritaların çizilip,altlarında iklimlerin genel özelliklerinin verildiği bir pano hazırlama.

TESLİM TARİHİ : 05/05/2015

Savaş YAPAR
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI

1)İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi kitapçık hazırlama.

2)Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişimine katkısı ile ilgili yazı hazırlama.

3)Dünyada görülen büyük iklimler haritası hazırlama.(Boyanacak)

4)İpek Yolu Haritası Çizme.

5)Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin tarih şeridi üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların görsel materyallerle desteklenmesi.

6)Demokrasi’nin tarihi gelişimiyle ilgili tarih şeridi hazırlanması.

7)İlk Türk Devletlerini Tanıtan Kitapçık Hazırlama.( Bu araştırma döneme ilişkin haritalarla desteklenecek)

8)İlk Müslüman Türk Devletlerini tanıtan kitapçık hazırlama. ( Bu araştırma döneme ilişkin haritalarla desteklenecek)

9) Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerler, Asurlular ve Babiller ile ilgili yazı hazırlama( Bu araştırma döneme ilişkin haritalarla desteklenecek)

10)Ülkemizde çıkarılan yeraltı kaynakları ile ilgili harita hazırlama

11)Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünleri ile ilgili harita hazırlama

12) Paralel ve meridyenlerin dünya üzerinde gösteren bir çizimin pano ile sergilenmesi.

13)Aynı alanı gösteren,büyük ve küçük ölçekli haritaların çizilip,altlarına büyük ve küçük ölçekli haritaların özellikleri ile ilgili bilgi veren bir panonun hazırlanması.

14)Ülkemizde görülen iklimler ile ilgili haritaların çizilip,altlarında iklimlerin genel özelliklerinin verildiği bir pano hazırlama.

15)Dünya Türk devletlerinin tanıtıldığı bir kitapçık hazırlama.

TESLİM TARİHİ : 05/05/2015

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Savaş YAPAR

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI

  1. Dünden bugüne ileşim aletleri resimli kitapçık hazırlama.

2)Çocuk Hakları ile ilgili pano hazırlama.

3)Büyük bir kartona Osmanlı Devleti yükselme dönemi haritasını çizmek,şehirleri ve ülkeleri üzerinde göstermek,hangi padişah nereleri almış belirterek,her padişahın aldığı yerleri boyamak.

4)Fatih Sultan Mehmet dönemi ile ilgili yazı hazırlama.

5)Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ile ilgili resimli kitapçık hazırlama

6)Yurdumuzda yetiştirilen tarım ürünleri ve yetiştirildiği başlıca yerler ile ilgili harita hazırlama.

7)Avrupa’da Coğrafi keşifler,Rönesans,Reform ve aydınlanma çağı ile ilgili kitapçık hazırlama.

8)Lale devri ve 2.Mahmut yenilikleri ile ilgili resimli kitapçık hazırlama

9)Nüfus pramitleri ile ilgili pano hazırlayıp her biri hakkında bilgi vermek.(Gelişmiş-Geri kalmış-Gelişmekte olan ülke)

10) Coğrafi Keşifler haritası çizme.

11)Türk-İslam bilim adamları ile ilgili resimli kitapçık hazırlama.

12)Geçmişten günümüze buluşlar ile ilgili,açıklamalı pano hazırlama.

13)Ülkemizde yasama-yürütme-yargı organları ve görevlerini belirten pano hazırlayıp okul panosunda sergilemek.

14)1.Dünya savaşı ile ilgili yazı hazırlama.

15) Küresel sorunlar ile ilgili pono hazırlayıp,okul panosunda sergilemek.

TESLİM TARİHİ : 05/05/2015

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Savaş YAPAR

8.sınıf TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Proje Konuları

1-Dönemin Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerine ait kaynaklardan yararlanarak bu dört şehrin Atatürk’ün fikrî gelişimi etkisini anlatan bir yazı hazırlayınız.
2-Atatürk’ün 1919’a kadar üstlendiği görevler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden yola çıkarak Atatürk’ün milli mücadelenin lideri olmasını hazırlayan gelişmeleri anlatan bir kitapçık hazırlama.
3-Atatürk’ün 1881–1919 yılları arasındaki dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlayınız.
4-Anıtkabir maketi hazırlama.
5-Mustafa kemalin okul hayatı ile ilgili kitapçık hazırlama.
6-Batı cephesiyle ilgili haritalar hazırlayarak, düzenli ordunun gerekliliğini anlatan yazı hazırlayınız.
7-Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanlardan birini okuyup,özetini bir yazı halinde sunma.
8-Siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili kitapçık hazırlama.
9-Türk kadınının kazandığı siyasal ve sosyal hakların diğer ülkelerle karşılaştığı eş zamanlı tarih şeridi hazırlayınız.
10-Samsuna çıkıştan,misakı milliye kadar yaşanan gelişmeleri anlatan bir yazı hazırlama.
11-Atatürk inkılâplarını, hangi alanlarla ilgili olduğuyla ilgili pano hazırlama.
12- 1.Dünya savaşında Osmanlının savaştığı cepheler ile ilgili haritalı bir kitapçık hazırlama.
13-Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş sanatçıların hayatı ile ilgili bir biyografi çalışması yapınız.
14-Atatürk dönemi dış politika ile ilgili bir yazı oluşturma.(1923-1939)
15-Ülkemizde çok partili hayata geçiş denemeleri ile ilgili kitapçık hazırlama.
16-Sevr ve Lozan antlaşmalarını karşılaştıran pano hazırlama.
17-Yararlı ve zararlı cemiyetlerle ilgili pano hazırlama.
18- İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını gösteren siyasî haritalar hazırlama.
19-Nutuk’u okuyarak özetini çıkarma.

TESLİM TARİHİ : 05/05/2015

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Savaş YAPAR

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

uzaktan egitim sureci

Hibrit Eğitim Süreçlerinin Uzaktan Eğitim Değerlendirilmesi Raporu

Hibrit Eğitim Süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporu Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 …

4 Yorumlarınız

  1. Meryem Subaşı

    Çok güzel olmuş ellerine sağlık ?

  2. İşime yaradı çok teşekkür ederim

  3. işime yaramadı ama olsun teşekkürler

  4. işime yaramadı ama olsun teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir