SOSYAL BĐLGĐLER ETKĐNLĐKLERĐ
Adı Soyadı:……………………………
 “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesindeki öğrendiklerimize göre boslukları verilen sözcüklerle
tamamlayın.

hak basarımızı sorumluluğumuz amaçları sorumluluk  rollerimiz
kardes gruplar eğitim grupta

1. .……………………………… ve sorumluluklar birbirini tamamlar.
2. En büyük ……………………..……………………… derslerimize çalısmaktır.
3. ………………………………ortak bir amaç için bir araya gelmis insanlardan olusur.
4. …………………………..bulunduğumuz yer,zaman ve duruma göre değisir.
5. Aile içinde ………………………………………….. rolünü üstlenmis olabiliriz.
6. Grup üyelerinin ortak …………………………………………… bulunmaktadır.
7. Đlgi ve yeteneklerimize uygun kulüplere katılmak grup içindeki…………………………………………. artırır.
8. Bireyin üyesi bulunduğu ……………………………………. üzerine düseni yapması onun görevidir.
9. Okula gidip …………………………………. görmek haklarımızdan biridir.
10. Bizi besleyip büyütmek , anne ve babamızın …………………………………..…………larındandır.
 Asağıdaki ifadelerden doğru olanların basına “D” , yanlıs olanların basına “Y” harfi yazınız.
( ) 1. Rollerimiz,üye olduğumuz gruplar değisse bile aynı kalır.
( ) 2. Her mesleğin üzerine düsen sorumlulukları vardır.
( ) 3. Sınıf baskanlığı bir rol örneğidir.
( ) 4. Yasadığımız çevreye karsı hiçbir sorumluluğumuz yoktur.
( ) 5. Gruplara üye olmak kisisel gelisimimizi olumlu yönde etkiler.
( ) 6. ”Çocuk Hakları Sözlesmesi” tüm dünya çocuklarının korunması amacıyla hazırlanmıstır.
( ) 7. Sorumlulukların yerine getirilmesiyle.grubun devamlılığı arasında bir iliski yoktur.
( ) 8. Aile ile ilgili kararlar verilirken görüslerimizi bildirmemiz sorumluluklarımızdandır.
( ) 9. Birden fazla gruba üye olmak doğru değildir.
( ) 10. Okulumuzu temiz tutmak sorumluluklarımızdandır.
 Soruların yanıtını seçeneklerden bulup isaretleyiniz.
1. Asağıdakilerden hangisi bir grup olusturmaz.?
A. bir is yerinde çalısanlar B. voleybol takımındaki öğrenciler
C. servis otobüsündeki çocuklar D. sokakta bulunan insanlar
2. Bireyler grup içindeki rollerden hangisini üstlenmez ?
A. düzenlemeye katılmak B. diğer üyelerin isteklerini karsılamak
C. her ise karısmak D. değerlendirme yapmak
3. Grubu olusturan bireylere hangi sıfat verilir?
A. ortak B. danısman C. üye D. katılımcı
4. Doğduğumuz anda üyesi bulunduğumuz grup asağıdakilerden hangisidir?
A. okul B. kulüp C. aile D. oyun grubu
5. Hangisi anne babaların çocuklarına karsı sorumluluklarından değildir?
A. tuttuğu takımı belirler B. beslenme gereksinimini karsılar
C. geleceğe hazırlar D. eğitimini sağlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir