2016-2017 Okul İdaresi Aylık Çalışma Programı

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
EYLÜL 10 Eylül ayının 4.haftası ( 19-23 Eylül) İlköğretim Haftası

 

12-16 Eylül Kurban Bayramı

Pazartesi   5 12 19 26
Salı   6 13 20 27
Çarşamba   7 14 21 28
Perşembe 1 8 15 22 29
Cuma 2 9 16 23 30
Cumartesi 3 10 17 24  
Pazar 4 11 18 25  
           
10 işgünü/2 hafta

 

 

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
1-Mesleki çalışmaların başlatılması

2-Öğrenci kayıtlarına devam edilmesi.

2- Okul-Veli sözleşmelerinin yapılması

3- 19 Eylül öğretmenlerin göreve başlaması.

4-Sınıf tertip ve düzenlerinin yapılması

5-Okulun açılış töreni hazırlıkları

6-Haftalık ders programının hazırlanması

7-Ek ders puantajının hazırlanması

8-Belirli gün ve haftalar görev dağılımlarının yapılması.

9-Okula yeni gelen öğrenciler için tanıtım ve bilgilendirme (oryantasyon) çalışmalarının yapılması.

10-Taşınır taleplerinin MEBBİS’e girilmesi

11-EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

 

1-Sınıf defterlerinin hazırlanması

2- Sınıf başkan ve yardımcısı seçimleri

3- Öğretmenlerce çevre inceleme raporlarının hazırlanması.

4-Sınıf yerleşim planlarının yapılması.

5- Sınıfların temel materyallerinin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin

giderilmesi

 

 

 

 

 

1- Nöbetçi öğrenci listelerinin hazırlanması.

2- Okulun rehberlik hizmetleri çerçeve planının hazırlanması

3-Veli telefon bilgilerinin E-Okul’ a girilmesi

4- Öğrenci ve velilerin sosyal desteğe/hizmetlere yönlendirilmeleri.

5- Afet,acil ve riskli durumlarla ilgili

öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri.

6- Öğrencilere psikolojik destek/

psikolojik danışma hizmetlerinin

verilmesi ve RAM a yönlendirilmesi

7- 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler 8-Öğrenci kulüplerinin oluşturulup kulüplere öğrenci seçilmesi

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
EKİM 20,5 03 Ekim Dünya Çocuk Günü

 

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

29 Ekim-04 Kasım Kızılay haftası

Pazartesi   3 10 17 24 31
Salı   4 11 18 25  
Çarşamba   5 12 19 26  
Perşembe   6 13 20 27  
Cuma   7 14 21 28  
Cumartesi 1 8 15 22 29  
Pazar 2 9 16 23 30  
20,5  işgünü/4 hafta

 

 

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
1-Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2-Veli toplantısının yapılması

3-Okul aile birliği yönetim kurulu toplantısının yapılması

4-Veli ziyaretlerinin yapılması

5- Ek ders puantajının hazırlanması.

6-Okul internet sayfasının hazırlanması ve güncel tutulması.

7- Norm kadro işlemlerinin yapılması

8- Taşınır taleplerinin MEBBİS’e işlenmesi.

9EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

10-Öğrenciler için sosyal-kültürel

etkinliklerin planlanması

11-Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

  1- Öğrencilerin E-Okul’daki gelişim bilgilerinin güncellenmesi.

2-Öğrencileri tanımaya yönelik veli ziyaretlerinin yapılması

3-Her sınıfın eğitsel rehberlik planının hazırlanması ve uygulanması.

4-Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik,proje ve uygulama çalışmalarının yapılması.

5-Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin planlamanın yapılması.

6-Kaynaştırma eğitimi uygulamalarında BEP birimi ile işbirliği yapılması.

7- Okul Öğrenci Meclisi çalışmalarının takip edilmesi

8-Öğrenci kılık kıyafetlerinin denetimi

9-Cumhuriyet bayramı hazırlıkları ve bayramın kutlanması.

 

 

1-  Bina içi levhalarının

uygun yerlere konulması.

2- İlk yardım dolabının kontrolü ve

eksikliklerinin giderilmesi.

3- E-Okul sistemine öğrencilerin

sağlık bilgilerinin işlenmesi

4- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler

5- Afet,acil ve riskli durumlarla ilgili

velilere yönelik eğitim faaliyetleri.

6-Yıllık baca temizliği

7-Okulun kış mevsimine hazırlanması

8-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
KASIM 22 7-13 Kasım  Atatürk Haftası

 

24 Kasım Öğretmenler günü

 

Pazartesi   7 14 21 28  
Salı  1 8 15 22 29  
Çarşamba 2 9 16 23 30  
Perşembe 3 10 17 24    
Cuma 4 11 18 25    
Cumartesi 5 12 19 26    
Pazar 6 13 20 27    
 

22 işgünü/4 hafta

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1-Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2- EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

3-  Öğrenci ve öğretmen nöbetlerinin kontrolü

4- Sınıf veli toplantılarının yapılması

5- E-Okul sisteminin etkili kullanımının sağlanması

6-Mebbis bilgilerinin kontrolü.

7-Öğrenciye, veliye, öğretmene ve diğer okul personeline kişiye ve

hizmete özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

8- Ek ders puantajının hazırlanması.

9- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

1-Fakir öğrencilerin ihtiyaçlarının

giderilmesi

2- Atatürk Haftası ve anma programı

3- Öğretmenler Günü’nün kutlanması

4- Okul Öğrenci Meclisi çalışmalarının kontrol edilmesi

5- Sportif ve sosyal faaliyetlerin

izlenmesi

6- Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik, proje ve uygulama  çalışmalarının yapılması.

7- Eğitsel rehberlik etkinlikleri formlarının tutulması

8- Öğrencilere yönelik mesleki tanıtım

faaliyetlerinin yapılması.

9- Velilere yönelik mesleki rehberlik

kapsamında bilgilendirme ve tanıtım

faaliyetlerinin yapılması.

10- Okul çevre bütünleşmesi için sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanıp uygulanması

 

 

  1- Su ve enerji israfını önlemeye yönelik

bilgilendirme çalışmalarının yapılması

2- Okulun temizlik işlerinin kontrol

edilmesi. tuvalet  lavabolarında sıvı sabun

bulundurulması.

3- Rehberlik test ve envanterlerinin

uygulanması

4-Çocuk Hakları Sözleşmesinin

panolara asılması.

5- 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

6- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler

7- Afet,acil ve riskli durumlarla ilgili

öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri.

8- Öğrencilere psikolojik destek/

psikolojik danışma hizmetlerinin

verilmesi ve RAM a yönlendirilmesi

 

 

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
ARALIK 22 05-11 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

 

12-18 Aralık Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası

 

Pazartesi   5 12 19 26
Salı   6 13 20 27
Çarşamba   7 14 21 28
Perşembe 1 8 15 22 29
Cuma 2 9 16 23 30
Cumartesi 3 10 17 24 31
Pazar 4 11 18 25  
22 işgünü/5 hafta
 

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1-Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2-Sınıf/şube veli toplantılarının yapılması.

3- Ek ders puantajının hazırlanması

4-Taşınır mal sayım tutanaklarının Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

5-2016 yılı desimal dosya ve defterlerinin kapanması-kaldırılması

6–EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

7- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

 

  1- Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik, proje ve uygulama çalışmalarının yapılması.

2- Okul olanaklarının çevre sakinlerinin eğitimi için kullanılması

3- Sportif ve sosyal faaliyetlerin

izlenmesi

 

 

 

 

 

 

1-Okulun temizlik işlerinin kontrol

edilmesi. tuvalet lavabolarında sıvı sabun

bulundurulması.

2- 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

3- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler.

4- Afet,acil ve riskli durumlarla ilgili velilere yönelik eğitim faaliyetleri.

 

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
OCAK 15 1 Ocak Yılbaşı

 

9-15 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası

 

20 Ocak 1. Dönem sonu

Pazartesi   2 9 16 23 30
Salı   3 10 17 24 31
Çarşamba   4 11 18 25  
Perşembe   5 12 19 26  
Cuma   6 13 20 27  
Cumartesi   7 14 21 28  
Pazar 1 8 15 22 29  
15 işgünü/3 hafta

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1- Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2- Düşümü yapılacak taşınırlara onay alınarak düşümü yapılması.

3- Ek ders puantajının hazırlanması.

4- Gelen-giden evrak defterinin kapatılıp onaylanması.

5- E-Okul not girişi işlemlerinin tamamlanması.

6- Karne, takdir, teşekkür ve onur belgelerinin hazırlanması.

7- Karnelerin dağıtılması

8- Okulun genel temizliği ve 2.döneme hazırlanması.

9-EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

10- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

1- Ölçme ve değerlendirme uygulama-

ları, program amaç ve kazanımları ile

çocukların bireysel özellikleri dikkate

alınarak yapılmasının sağlanması.

2- Kaynaştırma eğitimi uygulamalarında BEP birimi ile işbirliği yapılması.

3-Dönem sonu rehberlik faaliyetlerinin raporları.

 

 

 

 

 

 

 

1- Okulun temizlik işlerinin kontrol

edilmesi. tuvalet lavabolarında sıvı sabun

bulundurulması.

2-  Su ve enerji israfını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması

3- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler.

4- Öğrencilere psikolojik destek/

psikolojik danışma hizmetlerinin

verilmesi ve RAM a yönlendirilmesi

5- 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

 

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
ŞUBAT 17 28 Şubat Sivil Savunma Günü

 

 

Pazartesi   6 13 20 27
Salı   7 14 21 28
Çarşamba 1 8 15 22  
Perşembe 2 9 16 23  
Cuma 3 10 17 24  
Cumartesi 4 11 18 25  
Pazar 5 12 19 26  
17 işgünü/3 hafta

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1- Okulun genel temizliğinin yapılması

2- Küçük onarımların yapılması

3-  2.Dönemin başlaması.

4- İkinci dönem ders programının hazırlanması

5- Nöbet çizelgesinin hazırlanması

6- Veli toplantısının yapılması

7- EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

8- Ek ders puantajının hazırlanması

9- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

1- Eksik araç ve gereçlerin tespiti ve temin edilmesi

2- Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik, proje ve uygulama çalışmalarının yapılması.

3-Deprem ve doğal afet tatbikatının

yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Su ve enerji israfını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması

2- Okulun temizlik işlerinin kontrol edilmesi, tuvalet lavabolarında sıvı sabun bulundurulması.

3- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin

panolara asılması.

4-  Sivil savunma tatbikatı.

5- 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

6- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler.

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
MART 23 1-5 Mart Yeşilay Haftası

12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

21 Mart Nevruz

21-26 Mart Orman Haftası

 

 

 

 

Pazartesi    6 13 20 27
Salı   7 14 21 28
Çarşamba 1 8 15 22 29
Perşembe 2 9 16 23 30
Cuma 3 10 17 24 31
Cumartesi 4 11 18 25  
Pazar 5 12 19 26  
23 işgünü/5 hafta

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1- Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2- Ek ders puantajının hazırlanması

3- Sınıf/şube veli toplantılarının yapılması

4- Okul internet sayfasının hazırlanması ve güncel tutulması.

5- Öğrenciler için sosyal-kültürel etkinliklerin planlanması

6- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

7-Taşınır taleplerinin MEBBİS’e girilmesi.

8-EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

1- Sportif ve sosyal faaliyetlerin

izlenmesi

 

 

 

 

 

  1- İlk yardım dolabının kontrolü ve  eksikliklerinin giderilmesi.

2- Deprem ve personel tahliye tatbikatının yapılması.

3- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler

4-Bahçe bakımının gözden geçirilmesi

5-Ağaçların budanması

6-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
NİSAN 20 17-23 Nisan Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

Pazartesi   3 10 17 24
Salı   4 11 18 25
Çarşamba   5 12 19 26
Perşembe   6 13 20 27
Cuma   7 14 21 28
Cumartesi 1 8 15 22 29
Pazar 2 9 16 23 30 
20 işgünü/4 hafta

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
 

1- Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2- Öğrenci ve sınıf gözlem formları

3-EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

4- Ek ders puantajının hazırlanması

5-Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

 

 

 

  1- Sınıfların süslenmesi ve bayram

hazırlıklarının yapılması.

2- Öğrencilerde çevre bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik, proje ve uygulama çalışmalarının yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1- Su ve enerji israfını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması

2- Okulun temizlik işlerinin kontrol edilmesi.tuvalet lavabolarında sıvı sabun

bulundurulması.

3- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler

4-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
MAYIS 21 1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası

14 Mayıs Anneler Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

Pazartesi 1 8 15 22 29
Salı 2 9 16 23 30
Çarşamba 3 10 17 24 31
Perşembe 4 11 18 25  
Cuma 5 12 19 26  
Cumartesi 6 13 20 27  
Pazar 7 14 21 28  
21 işgünü/4 hafta

 

 

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1- Öğrenci devam – takiplerinin yapılması ve devamsız öğrencilerin velilerine bildirilmesi.

2- Yıl sonu gezi hazırlıklarının gözden geçirilmesi

3- Ek ders puantajının hazırlanması

4-EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

5- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanması için toplantı yapılarak görev dağılımlarının yapılması.

 

 

 

 

 

 

 1- Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler

2-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
HAZİRAN 7 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası

 

 

 

Pazartesi   5 12 19 26
Salı   6 13 20 27
Çarşamba   7 14 21 28
Perşembe 1 8 15 22 29
Cuma 2 9 16 23 30
Cumartesi 3 10 17 24  
Pazar 4 11 18 25  
7 işgünü/2 hafta

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
1- E-Okul not girişi işlemlerinin tamamlanması.

2- Karne, takdir, teşekkür ve onur belgelerinin hazırlanması.

3- Karnelerin dağıtılması.

4-  Sınıf geçme defterlerinin hazırlanması

5- Yazılı kağıtları,sınıf defterleri vb.

evrakların öğretmenlerden geri alınması

6-EBA ve EBAP projesi ile ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi

7-Öğretmenlerin mesleki çalışmaları

8- Ek ders puantajının hazırlanması

9- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

  1- Öğretmenlerin seminer çalışmaları

6- Ders kesim raporları

7- Okul çevre iş birliği faaliyet raporunun hazırlanması.

8- Ölçme ve değerlendirme uygulama-

ları, program amaç ve kazanımları ile

çocukların bireysel özellikleri dikkate

alınarak yapılmasının sağlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Değerler eğitimi ile ilgili etkinlikler

2-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ile ilgili etkinlikler

3-Yıl sonu sosyal etkinlikler ve rehberlik çalışma raporlarının alınması

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
TEMMUZ 21  
 

 

Pazartesi   3 10 17 24/31
Salı   4 11 18 25
Çarşamba   5 12 19 26
Perşembe   6 13 20 27
Cuma   7 14 21 28
Cumartesi 1 8 15 22 29
Pazar 2 9 16 23 30 
21 işgünü/4 hafta

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
1-      Öğrenci kayıtlarının yapılması

2-      Ek ders puantajının hazırlanması

3-      Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

 

 

 

    1- Elektrik, su  tesisatının

gözden geçirilmesi.

2- Yıllık baca temizliği

3- Tamirat ve boya badana işlerinin

yapılması.

4- Okulun genel temizliğinin yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY İŞ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR
AĞUSTOS 23 30 Ağustos Zafer Bayramı
 

 

Pazartesi   7 14 21 28  
Salı  1 8 15 22 29  
Çarşamba 2 9 16 23 30  
Perşembe 3 10 17 24 31  
Cuma 4 11 18 25    
Cumartesi 5 12 19 26    
Pazar 6 13 20 27    
 

23 işgünü/5 hafta

 

 

 

YÖNETSEL İŞLER EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİ DESTEK HİZMETLER
  1- Öğrenci kayıtlarının yapılması

2- Ek ders puantajının hazırlanması

3- Personel devam devamsızlıklarının işlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

  1- Okulun eğitim öğretim materyalleri

ihtiyaçlarının temin edilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

  1- Elektrik, su  tesisatının

gözden geçirilmesi.

 

2- Tamirat ve boya badana işlerinin

yapılması.

 

3- Okulun genel temizliğinin yapılması

 

 

 

 

 

www.egitimhane.com

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

MILLI EGITIM TEMEL KANUNU 1739 KISA OZETI

657 Devlet Memurları Kanunu Konu Özeti

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olanlar; 1) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar 2) İl Özel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir