Anasayfa / Eğitim Haberleri / 2010 Aylıkla ödüllendirme

2010 Aylıkla ödüllendirme

Aylıkla ödüllendirme ile ilgili resmi yazı aşağıdadır.Word formatına çevrilirken hatalar oluşmuş olabilir.Kusura bakamayınız.

İlgili yazıyı görmek ve formlara ulaşmak için buraya tıklayınız

lgi: a) “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge”,

b)    Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 06/12/1989 tarihli ve 201.32 Mev.Dai. Bşk.Ym. Şb.89/3317-199395 sayılı Makam Onayı,

c)    Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 06/12/1989 tarihli ve 20132 Mev.Dai.Bşk.Ym. Şb.89/3352-200192 sayılı yazısı,

d)    28/06/1994 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-94/1617-83281 (1994/42) sayılı genelgesi,

e)    Nisan 2008 tarih ve 2607 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge”

Bakanlığımıza bağlı kurumlarda çalışan personelden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yapanların aylıkla ödüllendirilmelerine dair usul ve esasları düzenleyen ilgi (a) Yönerge, ilgi (b) Makam Onayı

sosyal bilgiler

ile yürürlüğe konulmuş, ilgi (c) yazı ekinde Valiliklere gönderilmiş ve ilgi (d) genelge ile de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile sosyal bilimler liselerinde görevli yönetici ve öğretmenlerden 2010 Mali yılı içinde aylıkla ödüllendirilebilecekler için ilinize verilen kontenjan sayısı Ek-2 listede belirtilmiştir.

Aylıkla ödüllendirilecek yönetici ve öğretmenlerin iş ve işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için iller, seçtikleri adayların isimlerini yazımız ekindeki Ek-l çizelgeye Excel ortamında eksiksiz ve tam olarak doldurup ve onayladıktan sonra en geç 09/07/2010 Cuma günü mesai bitimine kadar ogm_personel@meb.gov.tr adresinde olacak şekilde göndereceklerdir.

Ödüllendirilecek adayların teklifleri yapılırken;

1. Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış ve aylıkla ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olması, son üç yıllık sicil not ortalamaları iyi veya çok iyi olanlardan aylıkla ödüllendirilecek yönetici ve öğretmenlerin durumları, ilgi (a) Yönerge esaslarına göre değerlendirilmesi uygun görülen adayların puan sırasına göre yazımız ekindeki çizelgeye işlenmesi ve bu çizelgelerin değerlendirme komisyonunca imzalanması,

İlgililerin varsa yönetim görevleri ile idareciler dahil branşlarının, T.C. kimlik numaralarının ve Ek-l çizelgenin 9 uncu sütununda belirtilen son üç yılık sicil notları ile ortalamalarının yazılması,

3.    Son üç yılını halen görevli bulundukları okulda geçirmeyenlerin son üç yıla ait görev yerlerinin yazılması,

4.    Asil olarak belirlenenler haricinde ayrıca, ek çizelgedeki yedekler bölümüne; “Yedekler” başlığı altında ve puan sırasına göre illere verilen kontenjanın % 5’i kadar yedeklerin, ilgi (a) Yönergeye göre belirlenerek çizelgeye yazılması,

5.    Adaylık, askerlik, aylıksız izin, açıktan atama vb. sebeplerle son üç yıllık sicil notu bulunmayanların teklif edilmemesi,

6.    ilgi (e) genelgeye göre, daha önceki yıllarda aylıkla ödüllendirilenlerin aynı nitelik ve özellikteki çalışmaları esas alınarak, yeniden aylıkla ödüllendirme teklifinde bulunulmamasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

7.    2008-2009 öğretim yılında uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin dereceye girmesinde üstün gayret gösteren ve Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerden ilgi (e) Yönerge hükümleri doğrultusunda aylıkla ödüllendirilmeleri Valiliğinizce de uygun görülenlerin, ilinize verilen kontenjan sayısı içerisinde değerlendirilerek tekliflerinin yapılması ve yazımız eki listenin açıklamalar kısmında belirtilmesi,

8.    Çizelgeler dışında değerlendirme formu, onay vb. evrakın gönderilmemesi,

9.    Aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen ancak soruşturması devam eden yönetici ve öğretmenlerin teklif edilmemesi,

10.    İlgililerin adı-soyadı, görev yeri ve unvanlarının eksiksiz ve tam olarak bildirilmesi,

gerekmektedir.

Ayrıca, ayrılan kontenjanlar kullanılırken, ilgililerin kadrosunun bulunduğu yer dışında geçici görev yapanlardan görev yaptığı birimce aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülenlerin teklifleri; personelin asıl kadrosunun bulunduğu okul veya kurumun bağlı olduğu birime bildirilecek, ilgili birimlerce değerlendirme yapılırken bunların durumu da dikkate alınacaktır.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

2024 Yaz Döneminde Öğretmen Seminer Dönemi

Öğretmenler, 20-28 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma programlarını kendi illerinde gerçekleştirebilecekler. Bu 7 günlük yüz ...