2.dünya savaşı ders notları

kore-savasi

  1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945)

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan istediklerini elde edemeyen Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izleyerek birlikte hareket etmeleri, savaş sonrasında İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi ve bunlara ek olarak Milletler Cemiyeti’nin özellikle 1937 yılından sonra olan bitene gözünü kapatarak sorunları çözememesi bu savaşın başlamasında etkili olmuştur.

Japonya’nın 1930’lar boyunca gücünü artırması ve Çin’in Mançurya bölgesini işgali, İtalya’nın Etiyopya’yı işgali ve Milletler Cemiyeti’nin olan bitene göz yumması Almanya’yı daha da cesaretlendirmiş;  Almanya yeni toprak kazanımları için Berlin- Roma- Tokyo Mihveri diye adlandırılan bir ittifak kurmuştu. Böylece Mihver Devletler Grubu oluşmuştu. 1937’de Japonya, Çin’e karşı bir savaş başlatmış, 1 yıl sonra Almanya ise Avusturya ve Çekoslavakya’yı işgal etmişti. Sıradaki ülke Polonya’ydı. Ancak İngiltere ve Fransa, Alman saldırısına karşı Polonya’ya yardım edecekleri konusunda kesin güvence vermişlerdi. Almanya Polonya’ya saldırınca da İkinci Dünya Savaşı başlamıştı (1939).

MİHVER DEVLETLER MÜTTEFİK DEVLETLER
Almanya

İtalya

Japonya

İngiltere

Fransa

Sovyet Rusya

 

 

 

Savaşın Gelişimi : Savaşın başında Sovyet Rusya, Almanya’yla beraber hareket ediyor, hatta iki devlet Polonya’yı beraber işgal ediyorlardı. Hitler, Polonya sonrasında Norveç ve Danimarka’ya saldırdı, Hollanda ve Belçika’yı ele geçirdi, Fransa topraklarını işgal etti. Sonrasında Balkanlar’a yöneldi. Balkanlar’da gözü olan bir başka devlet, Almanya ile hareket eden Rusya idi. Bu tehlikenin farkında olan Almanya dostluk antlaşmasını bozarak sürpriz şekilde Rusya’ya saldırdı. Rusya da İngiltere ve Fransa ile Müttefik Devletler Grubu’nu oluşturdu.

 

İtalya’nın başbakanı Mussolini

 

 

 

Almanya’nın başbakanı Adolf Hitler

Savaşın Kaderinin Değişmesi: 1941’de ABD, Pearl Harbour limanına saldıran Japonya’ya savaş açtı. ABD’nşn müttefiklere katılması, Mihver devletlerin işini zorlaştırdı. Çünkü ABD çok iyi silahlanmıştı. 1943’te İtalya, 1945’te Almanya barış istemek zorunda kaldı. Hitler, teslim olmak yerine kendini öldürmeyi tercih etti. Japonya, savaşı sürdürmek isterken Amerika 6 Ağustos 1945’te Hiroşima ve 9 Ağustos’ta Nagazaki kentlerine atom bombası attı. Böylece dünya tarihinde ilk kez bir savaş sırasında nükleer silah kullanılmış oldu. Binlerce insan öldü, Japonya kayıtsız şartsız teslim olarak savaştan çekildi. Savaş sona ermiş oldu.

Ek= Savaşta Türkiye’nin Konumu: Türkiye savaş boyunca tarafsızlığını korumuştur. Ancak 1945 Yalta Konferansında müttefik devletler bir araya gelerek Türkiye’nin savaş sonrasında (M.C. bir işe yaramadığı için kurulan) Birleşmiş Milletler’e katılabilmesi için Almanya’ya savaş ilan etmesi gerektiği yönünde karar almıştır. Bunun üzerine Türkiye, 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Ancak hiçbir şekilde asker ya da mühimmat göndermemiştir. Böylece Türkiye, BM’nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Kaynak: Ayşe Merve Azak

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (genelgeler – kongreler)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi İstanbul’da yaptığım görüşmeler ve gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir