ÜLKEMİZDE NÜFUS ÇALIŞMA YAPRAĞI NO:2

dusunen3

A. Yukarıda verilen kavramları aşağıdaki cümlelerin karşısında verilen boş yerlere yazınız.

1. Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşudur.

2. Belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf, sanatkârlar ve bağımsız çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşudur.

3. Özel işletme, kuruluş ve fabrikalarda işçi olarak çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlayan kuruluştur.

4. Nüfus sayımında ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda istatistikler, anketler, sayımlar yaparak sonuçlarını değerlendiren kurumdur.

5. Osmanlı Devleti’nin fethedilen topraklara gönüllü veya zorunlu göç yoluyla nüfus yerleştirmesidir.

6. İyi eğitim görmüş kişilerin, çalışmak amacıyla yurt dışına gitmesidir.

7. 1863 yılında padişah fermanı ile babası ölmüş ve ekonomik durumu yetersiz kız-erkek öğrencilere eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur.

havva baş

2 thoughts on “Ülkemizde nüfus etkinlik”
  1. bune lan mallar hallla halla adamakılı şey kouyun yada hiç koymayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir