Anasayfa / Ders Notları / Türkiye’ ye yönelik dış tehditler

Türkiye’ ye yönelik dış tehditler

ermeni-sorunuTÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

JEOPOLİTİK KONUM: Bir ülkenin dünya üzerindeki yeri, sınırları, öteki ülkelere, önemli deniz yollarına, uluslar arası askeri ve ekonomik gruplara göre bulunduğu yeri jeopolitik önemini ortaya koyar.

Ülkemiz jeopolitik açıdan önemli bir yerde yer aldığı için bazı iç ve dış tehditlere maruz kalabilmektedir.Bunlar ,

-TERÖR: Kendi düşüncelerini ve amaçlarını zorla kabul ettirmek için her türlü baskı, sindirme, şiddet ve korku eylemleriyle zor kullanma ve öldürme eylemlerine terör denilmektedir.

—İRTİCA(GERİCİLİK): Bir toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip  akla ve bilime aykırı davranarak eski düzeni getirmeye irtica denilmektedir.

MİSYONERLİK: Başka dine mensup kişileri kendi dinine geçirme ve ülke içindeki milli ve kültürel değerleri yok ederek ülke bütünlüğünü bozmak için çalışmaya misyonerlik bu işi yapanlara da misyoner denilmektedir. Misyonerler hedeflerine ulaşmak için sevgi, barış, kardeşlik gibi evrensel kavramları kullanarak gençleri kandırmaya ve milli birliği bozmaya çalışmaktadır.

ERMENİ MESELESİ: 19 Yüzyılın sonlarına kadar “Milleti Sadıka” olarak adlandırılan ermeniler Osmanlı topraklarında refah bir yaşam sürerken üst düzey görevlerde yer almışlardır

İngiltere ve Rusya’nın kışkırtmaları ile Osmanlı Devletinde yaşayan ermeniler büyük ermenistanı gerçekleştirmek için isyanlar çıkarmaya başlamıştır Ermeniler, Türk halkına en büyük zararı, Birinci Dünya Savaşı sırasında giriştikleri katliamlarla vermişlerdir. Bu dönemde Ermeniler; Türk köylerine baskınlar düzenlemek suretiyle halka büyük zarar vermişlerdir. Örneğin Van’ın Zeve Köyü’nün bütün halkı, kadın, çocuk ve yaşlı demeden, Ermeniler tarafından öldürülmüştür. I. Dünya Savaşında ermeniler Büyük ermenistanı gerçekleştirmek istediler. 24 Nisan 1915’de Ermeni Komiteleri kapatılmış ve yöneticilerinden 235 kişi, “devlet aleyhine faaliyette bulunmak” suçundan tutuklanmıştır.

Ermenilerin her yıl “sözde soykırım anma günü” olarak andıkları 24 Nisan bu olaylardır. Osmanlı Devleti 1915 de Tehcir Kanunu çıkararak olaylara karışan ermenileri zorunlu olarak güvenli bölgelere göç ettirdi.

  • ERMENİ TALEPLERİ VE PROPAGANDASI
  • Sözde soykırım iddialarının dünya kamuoyu gündemine oturması için tarih boyunca sürekli olarak isyanlar ve terör eylemlerini bir propaganda aracı olarak gören Ermenilerin “Büyük Ermenistan”a ulaşmak yolundaki ilk hedefleri “Dört T Planı” olarak adlandırılabilecek olan gayelerine ulaşmaktır.
  • Dört T Planı, şu dört kavrama dayanmaktadır:
  • Tanıtım, Sözde Ermeni sorunu tüm dünyada terör yoluyla “tanıtılacak”,
  • Tanınma,Sözde iddialar dünyaca kabul edilip Türkiye tarafından “tanınacak”,
  • Tazminat ve Toprak… Sözde soykırımdan dolayı Türkiye’den “tazminat” ve “toprak” alınacaktır!…
  • 1970’li yılların ilk yarısında ortaya çıkan ASALA terör örgütü dünyanın dört bir yanında Türk Diplomatlara, aile fertlerine, elçilik görevlilerine yönelik saldırılara başlatır.
  • Bu saldırılarda 37 vatandaşımız şehit olmuştur.
  • Bu cinayetlerin çok azının faili yakalanmıştır

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...