Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:
1-Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.
2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir.
3- Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir.
4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir.

Türk milleti tarihin en eski milletlerinden birisidir. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır. Kuzeyde Sibirya, doğusunda Kingan Dağları, güneyinde Himalayalar ve Çin Seddi, batısında ise Hazar Denizi ile çevrili alandır. Bu bölgede karasal iklim görüldüğü için bozkır bitki örtüsü bulunmaktadır. Türkler hayvancılıkla uğraşmakta ve göçebe bir yaşam sürmekteydiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir