Tanzimat fermanının Osmanlı Devletinde önemi nelerdir

1- Osmanlıda ana yasacılığın ve demokrasinin başlangıcıdır.
2- Osmanlıda ilk kez her şeyin üstünde kanun gücünün varlığı kabul edilmiştir.
3- Şahıs ve mal güvenliğini yeni bir takım ana haklar teminatını ilan etmiş ve bu esaslar dahilinde yeni kanunların konacağını vaat etmiştir. Bu açıdan bakıldığında hukuk devleti anlayışına atılmış önemli bir adımdır.
4- Hukukta, yargıda, idare ve maliyede bir takım yeniliklerin başlangıcı olmuştur.
5-Tanzimat kendinden önceki yenilik hareketlerinin bir tekrarı değildir. Yeni bir takım prensipler getirmiştir. Batılılaşmayı sistemleştirmeye çalışmıştır.
6- “Tanzimat Fermanı teb’anın hayatı , namus ve mülkiyet güvenliği,ltizamın ve ona ilişkin tümsuisti
mallerin ve düzenli asker alınması, suçla itham edilenlerin adil ve açık yargılanması ve kanunların uygulanmasında her dindeki kişilerin eşitliği gibi ilkeleri ilan etti.
Eski İslam geleneğinden en köklü ayrılışı temsil eden ve bu yüzden Müslüman ilkelerini ve duygusunu en çok inciten bu sonuncu ilkeydi. İlan edilen hususlara riayet olunacağının dini bir müeyyideye dayanmış olması ve yerine getirilmesi yeminle taahhüt edilmişti.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir