Etiket Arşivi

Liseye Geçiş Sınavı 2021 ne zaman olacak

Pandemi Dönemi 2020-2021 Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ Açılış ve Yoklama Kurul Kâtipliğine iki öğretmenin seçilmesi (Madde 34) a.Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi, Öğretmenler Kurulunun çalışma usul ve esaslarının açıklanması. 01-Personelin tanıştırılması, İdari personel arasındaki görev dağılımının açıklanması. 02-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.,4., 10., 43. Maddeleri, değerlendirilmesi, 03-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki son değişikliklerin incelenmesi,(10/07/2019-30827 RG) 04-2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının genel hatlarıyla değerlendirilmesi; …

Daha Fazla Oku