okul aile birliği toplantısı ne zaman yapılır

Okul aile birliği toplantısı ne zaman yapılır

Okul aile birliği yönetmeliğine göre okul aile birliği toplantısı en geç sene başında ekim ayının sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Yeni açılan okullarda ise okul açılmasından en geç 2 ay içinde okul aile birliği genel kurul toplantısı yapılır.

Toplantıya veliler toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinden velilere yazılı olarak duyurulur.Okulun ilan panosuna asılır ve okulu internet sitesinden toplantının duyurusu yapılır.

Genel kurul davet yazısı

Genel kurul toplanması şartları

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin Madde 9 da toplantı hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. – Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir.

Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar,

Yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır.

Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

Ancak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul, yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere okul ilân panosu ve diğer iletişim araçları ile duyurulur.

Olağan genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda yukarıda belirtilen usulle 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Genel kurulda gündem maddeleri daha önceki çağdırıda duyurulan sırasına göre gürüşülür. Gündem maddelerine eklemeler, sıra değişikliği ve çıkarma işlemleri genel kurul üye oy çokluğu ile yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir