Bana gelen maili  sizlerle paylaşmak istedim

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103’üncü maddesinde “Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar” hükmü ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 43. maddesinin (a) bendinde “Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.” hükmü yer alır.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98’inci maddesine göre öğretmenlerin 1 Eylülden itibaren derslerin başlangıcına kadar mesleki çalışma yapmaları gerektiği yer alsa da ek ders ödemelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6’ ncı maddesindeki iki haftalık sınırlama nedeniyle İlköğretim Genel Müdürlüğü mesleki çalışmalara sınırlama getirmiş, 13 Ağustos 2009 tarihli, 13777 sayılı yazılarıyla mesleki çalışmaların 1-14 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirtilmiştir.

Bu durumda öğretmenler mesleki çalışmalar dışında kalan sürede (15-18 Eylül) bütün hafta çalışmak zorunda mıdırlar?

Bu sorunun cevabını bulmak için öncelikle öğretmenlerin haftalık kaç saat çalışmak zorunda olduklarını hatırlamak gerekir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Çalışma saatleri başlıklı maddesinde Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat olarak belirlenmiş ancak “özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.” şeklinde bir istisna getirilmiştir. Buna göre Öğretmenlerin çalışma süreleri genel memurlar gibi 40 saat olarak değil 439 Sayılı Kanun’un hükümlerine göre belirlenir.

439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun’un Ek 1’inci maddesine göre “Anaokullarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma yazma kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenler ile ilköğretim kurumlarında görevli sınıf öğretmenleri aylıkları karşılığında haftada 18 saat, branş öğretmenleri 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler.”

Okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı haftada 18 saat, branş öğretmenlerinin ise 15 saat derse girme zorunluluğu aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 5’inci maddesi ile 2007/19 sayılı genelgede de belirtilmiştir.

2007/19 sayılı genelge ile öğretmenlerin aylık karşılığı çalışma saatleri haftalık olarak değerlendirilmeye, ek ders ödemeleri de haftalık olarak hesaplanmaya başlamıştır. Örneğin bir gün sevkli olan öğretmenin sadece o günkü ek dersi kesilmeyip o gün girmediği ders saatinin tamamı haftalık ders saatinden düşülmeye başlanmıştır.

Mesleki çalışmaların yapıldığı iki haftada öğretmenlerimiz aylık karşılığı görevlerini ve 15 saat ek ders görevi yapmış sayılmaktadırlar. Tamamında mesleki çalışma yapılamayacak 14-18 Eylül tarihleri için ise özel bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu haftada öğretmenlere sadece Pazartesi günü için ek ders ücreti ödenecek haftanın kalan günleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Madem ek ders ücreti ödenmeyecektir o zaman bu hafta bütününde öğretmenlerin aylık karşılığı haftalık çalışma saatleri baz alınarak göreve gitmeleri gereklidir. Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları 14 Eylül Pazartesi günü 6 saat çalışmış oldukları kabul edildiğinde haftanın kalan süresinde sınıf ve okulöncesi öğretmenleri için 12, Branş öğretmenleri için 9 saat daha çalışma zorunluluğu kalmış olacaktır.

Bu değerlendirme ışığında Okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin Salı ve Çarşamba günü görev yapmaları durumunda Perşembe ve Cuma günü okula giderek görev yapmalarına gerek yoktur. Çünkü aylık karşılığında girmek zorunda oldukları ders süresine ilişkin çalışmayı tamamlamış olmaktadırlar. Branş öğretmenlerinin ise Salı günü 6 Çarşamba günü 3 saat okulda bulunmaları halinde kalan sürede görev yapmalarına gerek yoktur.

Bakanlığımızdan yazılı bir açıklama yapılarak okul yöneticileri ile öğretmenlerin bu konudaki tereddütlerinin giderilmesi yararlı olacaktır.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir