Öğretmen banka maaş promosyon ücretinin dağıtılmasına ilişkin mahkeme kararı

Bir çok öğretmenin dert yandığı konudur.Öğretmen maaş promosyon ücretlerin dağıtımı.Bu konuda Viranşehir’de verilem mahkema kararı

DUYURU TÜM PKRSONELH

Banka Promosyonu İhalesi İlçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında Şube Müdürü, yetkili sendika Kğitim-Bir temsilcisinin üye sıfatıyla, Iîğitim-Scn, Türk liğitim-Sen temsilcisi ve l’er İlköğretim ile Ortaöğretim Okulu Müdürünün gözlemci sıfatıyla katılımıyla 21.01.2010 tarihinde yapılmıştır. İlçede mevcut tüm bankalar ihaleye davet edilmiş olup ihaleye katılanlardan Ziraat Bankası ile Halk Bankası arasında geçen açık artırmada mevcut kadrolu ve sözleşmeli personel için toplam 1.251.000.-Tl bedel ile ihaleyi IX. Ziraat Bankası Viranşehir Şubesi kazanmıştır. 27.01.2010 tarihinde I.C”. Ziraat Bankası Viranşehir Şubesi ile -5- yıllık maaş ödeme protokolü imzalanmış olup protokol 28.01.2015 tarihinde sona erecektir.

İlçe Milli hailim Müdürlümü ve komisyonumuz promosyon In-dı-linin tamamını personele dağılmayı, promosyon bedelini personelin ihtiyaçları doğrultusunda peşin vermeyi ve sonradan kuruma dahil olacak personeli ılc çalıştıktan ay oranında promosyondan yararlandırmak üzere % 2ü oranında payı protokol sonunda dağılmak 0/crc ayırmayı vc kuruın ihtiyaçları içiıı kurumun sözleşme tarihinde yürürlükte olan Başbakanlık 2007/21 sayılı Genelgesi gereği kullanabileceği 1/3 miktarı almayarak tüm personelin faydasına sunmayı uygun görerek mevcut ve sonradan kıırııına dahil olacak personele eşit olarak dağıtılmak ii/ere bekletilecek olan % 20 dilimine tekabül edecek faiz gelirini, kurum ihtiyacını karşılamak üzere kullanmayı aşağıda belirtilen maddeler halinde kararlaştırmıştır.

1.251 000.-TI nin sözleşme damga vergisi bedeli olan 10320,75.- Tl. kesildikten sonra net promosyon bedeli 1.240.679,25.-1 L’dir.

Promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması benimsenmiş olup. Promosyon tutarının % 80 oranına tekabül eden 992.537,84.-TL mevcut maaş alan ve ücretsiz izinli olanlar dâhil kadrolu vc sözleşmeli toplam 1148 personelin banka hesaplarına 864,58’şer I I. 25.02.2010 tarihinde yatırılmıştır.

Promosyon tutarının % 20 oranına tekabül eden 248.l4l,41.-TL*nin I.C. Ziraat Bankası Viranşehir Şubesinde açılan vadeli hesapta bekletilerek sözleşme im/a ve promosyon ödeme tarihinden sonra gelebilecek kadrolu ve sözleşmeli personele protokol süresinin sonunda çalıştıkları ay oranında hesaplanarak dağıtılması, bu dağıtımdan sonra kalan miktarın ise o günkü tarih itibariyle mevcut kadrolu vc sözleşmeli diğer personele eşit şekilde dağıtılacaktır.

Yapılan antlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, çalışmalarınızda başarılar

dileriz.

2mezm8g

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir