1972 Cumhuriyet Bayram Kutlamalar - u Anki BelediyeKONU 6: KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAYAN DEĞERLERİ KUTLAMALAR

KAVRAMLAR

Değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet

Değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü

Kültürel Öğe:

Milli Kültür: Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

Tören: Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim

  • İlk Türk Devletlerinde yeni doğan bir çocuğa kahramanlık göstermeden ad konmazdı.
  • Ölüler “Yuğ”adı verilen cenaze törenleri ile “Kurgan” denilen mezarlara gömülürdü.
  • Eski Türklerde dini törenleri yöneten kişiye “Kam” denilirdi.
  • Mezarların başına o kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar “Balbal” denilen taşlar dikilirdi.
  • Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere İslâm’dan önce “ozan”, “baksı”, “kam” “şaman” denilirken, İslâm’ın kabulünden sonra “aşık” ya da “saz şairi” denmiştir. Ayrıca Baksı Türkmenlerde destan anlatıcısı, Özbeklerde destancı ve falcı, Kazak ve Kırgızlarda ise büyücü ve duahan manalarında kullanılmaktadır. Ve Kam dini törenleri yönetirdi.
  • İlk Türklerin hayatında müzik önemli yer tutardı.”Kopuz” önemli müzik aletleri idi.
  • Başlangıcı Ergenekon destanında Türklerin Ergenekon denilen yerden demirden dağı eriterek çıktıklarını anlatan “Nevruz”,bahar bayramıdır. Bayramın kutlandığı ay ilk Türk devletlerinde yılın ilk ayıdır “yeni gün” anlamına gelmektedir. İlk Türklerden itibaren Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde kutlanan Nevruz günümüzde de kutlanmaktadır. Nevruz’a göre 21 Mart baharın başlangıcıdır. Nevruz günü, Nevruziye adlı şiirler Hükümdara sunulmuş ve yine bu isimle yapılan macunlar halka dağıtılmıştır.
  • İlk Türk Devletleri’nde Nevruz dışında başka bayramlarda kutlanmaktaydı.
  • Kültürel öğelerimizden bir diğeri olan düğünler ise geleneklerimizin yüzlerce yıldır yaşatıldığı değerlerimizdendir. Düğünlerde kültürümüzü yansıtan maniler söylenir, müzik eşliğinde türküler okunur, davul zurna eşliğinde halaylar çekilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir