jean-racineJean RACINE

(1639-1699). 17. yüzyıl klasik Edebiyat okulunun önde gelen Fransız oyun yazarı. Çağının geleneğine uyarak Üç Birlik Kuralı’na uygun, şiirsel niteliği yüksek, akıl ile duygunun iyilik ile kötülüğün, kin ile dostluğun çatışmalarını veren manzum tragedyalar yazdı. 1677’den sonra oyun yazarlığını bıraktı ve XIV. Louis’nin sarayında vakanüvis olarak çalıştı. Yapıtlarından birçoğu (Andromak, Britannicus, Phaidra, vb.) Türkçeye de çevrilmiş, bazıları oynanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir