350px Selanikdenizden

İnkilap Tarihi 8. sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ders notu

 

BATIYA AÇILAN KENT SELANİK

Kazanım:Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

Selanik Osmanlı Devleti nin Rumeli’deki ve önemli bir ticaret merkezi olan kentiydi.Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi.Bu demir yoluda şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır.

Selanik ayrıca bir çok dinden ve milletten insanları barındırıyordu.Türklerin çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu.Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu.

Fransız ihtilaline kadar barış içinde bir kent iken Fransız İhtiallinin çıkardığı Milliyetçilik akımları sonucu balkanlar karışmış Balkan ulusları bağımsız olmaya çalışmıştır.Bu durumdan Selanik’te etkilenmiş ve kentte kargaşa ortamı hüküm sürmeye başlamıştır.

Fransız ihtilalı sonucu Osmanlı devleti parçalanmaya başlanmış Osmanlı Devleti de bu duruma çözüm oramış ve bazı fikir akımları ortaya çıkarmıştır.Bunlar bütün Osmanlı Devletindeki insanları kapsamak olan Osmanlıcılık fikri bu fikre göre ırk ve din ayrımı gözetilmeksisiz herkez Osmanlı vatandaşı fakat balkan savaşlarında balkan devletlerin bağımsız olmak istemesi ve diğer ulusların Osmanlı Devletinde ayrılmak istemesi nedeni ile bu fikir başarısız olmuştur.Daha sonra İslamcılık fikri ortaya atılmıştır bu fikre göre sadece Müslüman halkı devletin çatısı altında tutmaktı.Buda 1. dünya savaşında Müslüman Arapların Osmanlıya saldırması ile başarısız oldu.En sonunda Türkçülük akımı ortaya çıkmış ve başarılıda olmuştur.Kurtuluş savaşı bu başarıya önek gösterebilir


MUSTAFA KEMAL’DE ÇOCUKTU

Mustafa Kemal Atatürk kültürlü bir ailenin çocuğu olarak 1881 yılında Selanik kentinde doğdu.

Peki Selanik Kentinde doğmanın ne gibi ajantajları vardı.

1.Öncelikle diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zengin bir kentti.Maddi durumu iyidi

2.Bir çok milletten ve dinden insanlar yaşadığı için Kültür zenginliği vardı.Atatürk böğlece her çeşit milleti tanımış ve bilgi sahibi olmuştur.

3.Ticaret yolu ve demir yolu üzerinde olmasından dolayı hızlı bilgi alış verişinin olduğı İstanbul’dan ve Avrupa’da olan olaylardan anında haberlerin ulaştığı bir kent olması

4.Özgürce düşüncelerin ifade edildiği eğitim imkanların üst düzeyde olduğu çağdaş eğitim sitemin olduğu nadir Osmanlı kentlerinde olmasıda Mustafa Kemal’in yetişmesine önemli katkı sağlamıştır

ataturk cocukluk
Atatürk çocukluk

MUSTAFA KEMAL OKULDA

Kazanım:Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

Mustafa kemal öncelikler annesinin ısrarı nedeni ile din ağırlık eğitim verildiği Mahalle Mektebine gider

Daha sonra babası bu okuldan alıp Mustafa Kemal’i çağdaş ve iyi bir eğitim verildiği Şemsi efendi Mektebine(ilkokul) verir.Bu okuldan günün şatlarına göre kaliteli eğitim alır.

Mustafa Kemal bu okulda iken babası ölür.Bu yüzden öğren hayatı yarım kalır.Annesi ile birlikte köyde dayısının yanına gider.Bir süre köyde çalışır.

Mustafa Kemal’in ısrarı ile annesi Atatürk’ü Selanik’te teyzesinin yanına gönderir.Öğrenin hayatına kaldığı yerden devam eder.

Girdiği askeri okul sınavını kazanarak Selanik Askeri rüştüye (ortaokul) başlar.Artık Mustafa Kemal Askerliğe ilk adımını atmış olur.Selanik askeri rüştiyesinde üstün başarısından dolayı Matematik öğretmeni Atatürk’ Kemal ismini veriri böylece ismi Mustafa Kemal olur.

Mustafa Kemal Daha sonra Manastır askeri İdadisini(Lise) kazanır.Mustafa kemal burada edebiyat ve tarihe ilgi duyar.Tarih dersine ilgi duyması Mustafa Kemal’de milli bilinç duygularını güçlendirmiş,vatan sevgisi ile dolmasına neden olmuştur

Mustafa Kemal Manastır askeri idadisini başarı ile bitirerek Harp Okulun kazanır.Daha sonra harp akademisine gider ve buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olur

CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL

Kazanım:

1.Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar

2.Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarıyla askeri yeteneklerini geliştirir.

Atatürk’ün ilk görevi Şam oldu.Daha sonra Selanik te görev yapmaya başladı.

31 Mart Olayı

İstanbul’da meşrutiyet karşıtı insanlar toplanıp ayaklanma çıkarmışlardı.Amaçları ise Meşrutiyet yani padişah ve meclisin aynı anda yönetime katılması değil de sadece padişahın devleti yönetmesini istiyorlardı.Bu amaç için İstanbulda meşrutiyeti yıkmak yerine padişahlık sistemini geri getirmek için ayaklanma çıkardırlar.Bu ayaklanmayı bastırmak için Mustafa Kemal’inde komutanı olduğu adına hareket ordu denilen ordu kuruldu ve istanbul’da ayaklanmayıbastırdı.31 mart olayı denilmesi hicri takvime göre 31 Mart’a denk gelmesidir

Mustafa Kemal Trablusgarp’a

İtalya geç sanayileştiği için sömürge arayışı içine girmişti.sömürge için en uyun yer kendisine yakın ve güçsüz bir devlet himayesinde olan Trablusgarp oldu.Osmanlı denizden ve karadan Trablusgarp ile bağlantısı olmadığı için buraya ordu sevk etmek imkansızdı.Trablusgarp savunmak için Mustafa Kemal ve arkadaşları kılık değiştirip tarblusgarpta yerli halkı organize edip İtalya’ya karşı savaşmışlar ve başarılıda olmuşlardı.Fakat İtalya adalara ve Çanakkale’ye saldırması sonucunda zor durumda kalan Osmanlı devleti Tarblusgarp’ı İtalya’ya Uşi Anlaşması ile vermek zorunda kaldık

anakkale savaşı
Çanakkale

Çanakkale Savaşı

İtilaf devletleri 1.dünya savaşında hem Osmanlı devletini ele geçirmek hem de Rusya’ya yardım etmek için Çanakkale boğazına saldırırlar.Boğazdan geçemeyecekleri anlayınca karadan geçmek için Gelibolu’ya çıkartmışlar ve Mustafa kemalin başarıları sonucu geri çekilmişlerdi.Atatürk buradaki başarıları sonucu bir çok madalya ve Albay rütbesi almıştır

Kurtuluş Savaşı

1.dünya Savaşını Osmanlı devletinin kaybetmesi sonucu İtilaf devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı.Mustafa Kemal’in önerliğinde Türk milleti düşmanı yurttan atmışlardır.

Tüm başarılar gösteriyor ki Mustafa Kemal katıldığı bütün savaşları kazanmıştır. Trablusgarp gibi yabancı bir milletin bulunduğu yerde insanları organize etmiş ve dünyanın en güçlü devletlerinden olan İtalya’ya karşı Osmanlı Devletinin hiçbir desteği olmadan başarılı olmuştur.Çanakkale savaşında ileri görüşlülüğü ile düşmanın nasıl hareket edeceğini daha önceden kestirmiş ona göre önlem almıştır.Atatürk savaşçı, cesur iyi bir lider zeki olmasının yanında iyi bir vatanseverdir.

DÖRT ŞEHİR VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kazanım:Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki edenSelanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

350px Selanikdenizden
Selanik

SELANİK

Selanik Osmanlı Devleti’nin balkanlardaki en gelişmiş şehiridi.Avrupa ile Anadolu arasında demiryolu ağına sahipti.bu yüzden ticarete hayatı oldukça canlı idi.Çeşitli din ve millete sahip insanlar bir kültür zenginliği ile hep beraber yaşıyorlardı.Avrupa da basılan kitapları nında okuma fırsatları vardı.Yani Avrupa’nın her türlü imkanlarından yararlanılıyordu.Bu da Atatürk’ün fikir hayatının gelişmesine çeşitli kültürdeki insanları tanımasına ve özgür bir ortamda özgürce düşünerek yetişmesine neden olmuştur.Atatürk Selanik’e göreve geldiğinde İttihak ve terakki cemiyetine katılmıştı.Bu cemiyetin amacı Meşrutiyeti tekrar ilan ettirmekti.başarılı olunmuş fakat Atatürk halka daha fazla özgürlüğün tanınmasından yanaydı bu uğurda çalışmalarını yağunlaştırdı fakat görüşleri İttahat ve Terekki cemiyetinin ileri gelenleri ile görüşleri uyuşmaya başlamıştı.Bunu yanında Atatürk Ordunun siyasete karışmasını istemediğin bütün bu sebeplerden dolayı bu teşkilattan ayrılmış ve daha bir fazla askerlik mesleğine sarılmıştır.

 


MANASTIR

Manastır şehri çeşitli milletlerdeki insanların çekişmesi içinde bulunmaktaydı.bir kargaşa ortamı hakim sürmekteydi.Atatürk bu şehirde okul hayatı boyunca tarih konularına merak salmış ve Milli duyguları gelişmişti.Mehmet emin Yurdakul Namık Kemal ve Tarih öğretmeni Mustafa Kemal!i milli duygular bakımından son derece etkilemiş ve vatansever olmuştur.Bilhassa bu dönemde savaşta kazanmamıza rağmen sanki mağlup olmuş gibi anlaşma imzalamamız Atatürk’ü çok etkilemiştir

İSTANBUL

Mustafa Kemal İstanbul’da yani Osmanlı evlet2inin başkentinde siyasi partileri İstabulu memleketin içinde bulunduğu ortamıdaha bir iyi kavramıştı.Siyasilerle bilgi alış verişinde bulunmuş gizli dergiler gazeteler çıkarmış Osmanlı devletini yakından tanımaya başlamıştır.

SOFYA

Sofya ataşesi olarak Mustafa Kemal sofyada görev yapmaya başladı.Sofya da o zamanlar sosyal hayatı çok canlı idi.Burada Avrupa’nın üst düzey siyasetçileri yetkilileri ile yakından yüz yüze görüşme imkanı buldu.Avrupa siyasi temsilcileri ile yemekli balolarda istişare etmiştir.Bulgaristan’da yaşayan Türkler hakkında yakından bilgi almış ve onların haklarını savunmuştur

MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA

Mustafa Kemal her katıldığı teşkilatta ve toplantılarda hep lider olmuştur. Şam da ki ilk görev yerinde teşkilatlı bir Vatan ve Hürriyet cemiyeti kurmuştur.Her gittiği görev yaptığı yerlerde vatanın kurtulması için ya gizli teşkilatlar kurmuş gazeteler çıkarmış toplantılar yapmıştır.Çanakkale, 31 mart olayı Trablusgarb savaşı, Kafkas cephesi, Sofya ateşeliği yapmıştır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

218 Yorumlarınız

 1. sesli ders anlatımını da koyarsanız siteniz daha güzel olur

 2. çoookkk teşekürler emek verenin eline saglık

 3. arkadaşlar 2. ünite milli uyanışın özetide var bu sitede süper yani

  MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR
  Kazanım: Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları milli bilincin uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  Mustafa Kemal Atatürk Mondros ateşkes Antlaşması imzalanmasından dolayı Şam’daki cepheden İstanbul’a geldi İstanbul’da bir süre siyasi çalışmalarda bulundu yurdun işgallerden kurtulması için.siyasi propagandalar yaptı gizli toplantılar düzenledi ve bu toplantılarda konuşmalarda bulundu İstanbul hükümetine baskı yaptı ve sonuçta İstanbul’dan bir zafere ulaşamayacağını anladı.İ
  İzmir’in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Samsun’a doğru yola çıktı.Amacı Samsun bölgesinde çıkan karışıklığı gidermekti.Bu bölgede İngilizlerin kışkırtması ile Rumlar ayaklanmış Türk Köyleri basıyor Türkleri öldürüyorlardı fakat İngilizler tam tersi Türker’in Rumları öldürdüğünü ileri sürüyorlardı bu yüzden bu bölgenin kontrol altına alınmasını İstanbul hükümetinin den istediler.İstanbul hükümeti de ise Mustafa Kemali Görevlendirdi.
  Samsun’a Mustafa Kemal ulaşınca ilk önce güvenliği sağladı ve Askeri birliklerle temasa geçildi Kazım Karabekir ve Ali Fuat paşa ile görüştü.Samsun güvenli olmasında dolayı.Mustafa Kemal Havzaya Geçti
  HAVZADAKİ ÇALIŞMALAR
  Mustafa Kemal Havza’da Milli bilinci uyandırmak için çeşitli çalışmlarda bulundu.Genelgeler yayınladı izmir’in işgalini tepki gösterilmesi için ülkenin her tarafına telgraflar çekti haber gönderdi.
  AMASYA GENELGESİ
  Mustafa Kemal Havza’dan Amasya’ya geçti.Burada ülkenin her tarafına gönderilmek üzere bir genelge hazırlandı.Bu genelgede şu maddeler yer alıyordu.
  1.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  .Bu maddede ülke işgal edilmeye başlandığını ve geleceğin pekte iç açıcı olmadığını milletimizin kısa bir süre içinde tamamen işgal altında olacağı ve milletimizin bağımsızlığımızı kaybedeceğinden bahsediyor.
  2.İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememekte bu durumda milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
  Bu madde de İstanbul Hükümetinin işgallere tepkisiz kaldığı.İşgaller karşısında mücadele etmediğini.Bu durumda sanki bu devletin hiç halkı yokmuş gibi gösterdiğini göstermektedir.
  3.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  Bu maddede kurtuluş savaşını amacı ve yönteminden bahsedilmiştir.Amaç milli bağımsızlığı gerçekleştirmek.Yani tam bağımsızlık.Yöntem ise milletin kendi kendine mücadele ederek bu bağımsızlığı ulaşmak olduğu belirtildi.
  4.Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurul oluşturulacak.
  Bu madde halkın kendi kararını kendi vereceği tam bağımsızlığı amaçlayan ulusal bir hükümetin Anadolu da kurulması gerektiği belirtilmiş
  5.Sivas’ta milletin geleceği görüleşeceği bu yüzden her ilden 3 temsilcinin seçilip Sivas’a gelmesi gektiği belirtildi.
  ERZURUM KONGRESİ
  Erzurum kongresi daha önceden planlanmıştı.Mustafa kemal bu kongreye çağırıldı Amasya’dan Erzurum’a geçildi.Bu kongrenin toplanma amacı ise doğuda 6 vilayette kurulmayı amaçlanan ermeni devletine engel olmaktı.
  Mustafa kemal İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerine aykırı işler yapmasından dolayı İstanbul’a geri çağrıldı.Mustafa Kemal de çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kaldı.Askerlikten istifa etmesine rağmen Anadolu’daki askeri birlikler hala emirlerini dinliyor gereğini yapıyorlardı.
  1.Milli sınarlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
  Bu maddede sınırlardan bahsedilmiş ve bir çakıl taşı daha düşmene verilmeyeceği belirtildi.
  2.İstanbul hükümeti dağıtılması halinde millet kendini topyekün savunacak.
  3.Vatanı korumayı ve milletin bağımsızlığını İstanbul hükümeti sağlayamadığı taktirde bu amacı gerçekleştirecek milli bir hükümet kurulacak.
  Bu maddede Anadolu’da bağımsızlığı amaçlayan ve bu uğurda çalışmalar yapacak milli bir hükümetin kurulacağından bahsetmiş.
  4.Kuvayi milliyeyi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır.
  Bu maddede milli direnişin ülke genelinde yaygınlaştırılması düşmanla her yerde silahlı mücade edilmesi kuvayi milliye birliklerin kurulması gerektiği ve Halkın artık kendi kendine yönetmesi kendi kararını kendi alması gerektiği vurgulanmıştır.
  5Hiristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi bozacak ayrıcalıklar tanınmamalı
  Bu maddede.Bağımsız olmak isteyen ve bu uğurda cemiyetler kuran Türkleri öldüren azınlıklar haklar imkanlar fırsatlar verilmemesi gerektiği belirtildi.
  6.Manda ve himaye kabul edilemez.
  Bu maddede.Bir başka ülke koruması altına girmenin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.
  7.İstanbul’da meclis toplanmalı ve ülkenin kurtulması için çalışmalarda bulunulmalıdır
  Bu madde.İstanbul’da halkı temsil edecek kendi seçeceği kişilerden oluşan bir meclisin açılması gerektiği belirtildi.
  SİVAS KONGRESİ
  1.Kongre için Sivas seçilmesinin nedeni güvenilir ve ulaşımın kolay olması delilenebilir.Ülkenin her bir yerinden gelen temsilcilerle başlayacak olan kongre itilaf devlerini ve İstanbul hükümetini rahatsız etti.Bu kongrenin toplanmasını engellemek için Sivas işgal edilmek istendi Mustafa Kemal Yakalatılmaya çalışıldı ve halkın Mustafa Kemali desteklemesi ile bu girişimler başarısız oldu.Kongre 4. Eylül de toplanmayı başardı ve en çok tartışılan konu Amerikan mandacılığı oldu ve sonra manda düşüncesi kesin olarak reddedildi.Artık tek parola YA İSTİKLAL YA ÖLÜM oldu.Bağımsız olamamaktansa ölmek seçildi.
  Sivas kongresindeki tüm cemiyetler tek bir çatı altında birleştirildi.Artık bütün cemiyetler sadece kendi bulunduğu yerin işgalden kurtulmasını değil de tüm memleketin işgalden kurtulması amaçlandı.
  Milleti temsil edecek ve milli mücadeleye yön verecek bir temsil heyeti oluşturuldu.
  Sosyal bilgiler dersi 8.sınıf 2.ünite milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler ünitesi milli mücadele başlıyor konusu özetidir

 4. harika bir site süper olmuş yarın sınavım var burdan çalışıyorum diğer ünitelere de bir el atsanız süper olur çok teşekkürlerr

 5. bence güzel bi site

 6. beni de çok işime yaradı her üneteyi beklerim ayrıca sınavada burdan çalıştım
  çok sağ olun ya

 7. bnce mükemmel herkeze tavsiyem…

 8. ya arkadaşlar mustafa kemalin düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşalar yaptığı okulu söyler misiniz lütfen??bunu bilen varsa söleye bilirmi:):)

 9. güzel çok işime yaradııı:D:D:):)

 10. beyza eren hepsiiii

  yarın sınavımız var ve ben de bu siteden çalışıyom.. bu site iiii miş ben iki satttir ayrı ayrı konu buluodum ama artık gerek kalmadı:=)

 11. gerçekten harika bi site aradigimi buldum harika hazirlayanlarin ellerine saglik çok tesekkür ederim

 12. ben derginin adını biliyorum arkadaşlarımın ve benim düşüncelerimiz adlı dergi bizim hoca bu dergiyi bize gösterdi mustafa kemal 1902 yılında harp okulundaki bu el yazılı gazeteyi yani dergiyi yazmışlar.Şuanda bu üsküdardaki nta mağzalarında başka yerlerdeki nta mağzalarında atatürk köşesinde 5 milyona satıyorlar yardımcı olabildiysem ne mutlu bana herkese selamlar bu bilgiyi inanmayanlar okumasın bende elimde var

 13. ya öle bir dergi yok bulamadım gazete varmş gazetenin adı ise mimber miş sedatcım ve diger arkadaslar kusra bakmayın

 14. herkese tskler…………………. saolunnnnnn

 15. ARKADAŞLAR HEPİNİZE TEŞEKÜRLER!!!!!!!!!!!!

 16. allah razı olsunnnn:D:D:D:D

  ben de siteyiçok beğendim amamustafa kemalşn düşüncelerini yaymak için gacete çıkarıp konuşmalar yaptığı okul,şehir ve yıl????????bunu bulamadım yardım ederseniz sevinirimm.
  siteda emeği geçenlereteşekkürler umarım diğerünitelerdede olur:D:D:D:D:D

 17. site çok güzel

 18. selam yine bn araştırmama göre şüle:Harbiye’de okudukları sırada Manastır’dan arkadaşları Ali Fuat, Ömer Naci, İsmail Hakkı ile 1904 yılında el yazması bir gazete çıkarmaya kadar işi ileri götürmüşlerdi. II. Abdülhamit’in istibdat rejiminin hüküm sürdüğü bu tarihlerde bu gizli faaliyet açığa çıkmıştı ve az kalsın ordudan atılmalarına bile neden olacaktı. Ali Fuat’ın babası İsmail Paşa devreye girmişti de bir aylık bir tutukluluktan sonra, sürgün gibi bir tayinle Filistin’e gönderilmeleri sağlanmış, böylece güç bela paçayı kurtarmışlardı.:):)

 19. selam herkeze siteniz ii olmuş:)bn atatürkün arkileri ile çıkardığı el yazması derginin yılını çıkardıkkları okulubide şehri biliom ama drginin adını bilemiom :(

 20. çok güzel olmuş yaaa çok işime yaradı saol…

 21. ünite ile ilgili sorular verilseydi çok güzel olurdu.

 22. İSİMSİZZZZZ

  bu site güzel olmuş:)

 23. çok güzel sağolun

 24. ya arkadaşlar mustafa kemalin düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşalar yaptığı okulu söyler misiniz lütfen??

 25. ya valla süper olmusss dersane ödevi mustafa kamal Doğu Anadolu`da ki hangi sehirleri kimlerin isgalinden kurtarmıstır?????????
  SORUNUN CEVABINI BİLEN YASSIN NOLUR…

 26. 10 Şubat 1902 – Mustafa Kemal, Harp Okulu’ndan mezun oldu. Kurmay Okulu’nda öğrenci iken tarihsel konulara ilgi duydu. Bu sıralarda kimi arkadaşlarıyla el yazısı bir dergi çıkardı.

 27. mustafa kemailn el yazısı dergisi
  okul: harp akademisi
  yıl:1902
  şehir:istanbul

 28. Cok güzel olmus ellerinize saglik sonunda istedigimi buldum.

 29. valla müthiş olmuş afferin bu siteyi açana

  valla müthiş olmuş

 30. pardon yha hocam bn sizi bizden biri zannettim ksura bakmayın da 2 . we diger unitelerede bi el atsak çok makbule geçer

 31. ALLAH razı olsun kardes çok saol

 32. saoln yha cook işime yaricak bunlar !!

 33. hazırlayanların ellerine sağlık tam ödevim.çok yardımcı oldunuz.site de çok hoş.

 34. çokkkkkkkkkk süper yaaaaaaaaaaaaa

 35. bu başka merve

  arkadaşlar atatürkün çıkardığı gazete nin ismi zaten hiçbi yerde yazmıo ama kurduğu kurumunkini sorarsanız “vatan ve hürriyettir” şimdiden birine yardımcı olduysam ne mutlu bana

 36. qüSé oLmuş..saoLun .. x) (: .. <3<3

 37. yha arkadaslar cokk saolun hepinise tsk ederim odev konusunda bayaaa bi yrdımcı oldu ama eksikler var:):)

 38. arkadaşlar derginin ismini bilen varsa yazarsanız sevinirim.lütfennnn

 39. pfff 1. unitemizin sonunda ki ünite degerlendirmesindeki B den birkaç soru C den de hiçbirisini yapamadım bilen warsa sivasliumut@hotmail.com (lutfn dalga gecmek icin eklemeyin)

 40. isimsizim sana çok teşekür ediyorum

 41. eger o derginin ismini bulursanız cevabı yazarsanız makbule geçer

 42. güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 43. süper yaqq valla çok bğendimm tam aradığım diğer konularda varmı:)zaaaaaaaaaaaaaaaaax

 44. arkadaslaar bende 8.sınıf ogrencısıyımm bu konuyu arastırdım ve sole bır sonuca vardımm!!

  ataturk ve ömer naci ismail kakkı pars adındakı arkadaslarıyla elyazısı ıle bır dergı yazdı aslında buna tamda dergı demek dogru olmaz buna gazete dersek daha ıyı ederızz…

  ataturk cogunluklaa bu dergının yazılarını yazan kısıydı bu dergının ısmının ne oldugu konusu bılınmıyorr bu konuda elımızde verı de yoktur.ama sehrı ıstanbuldur ve ataturk harp akademısıne gırdıgınde bu degının yada gazetenın sayıları cıkmıstırr

 45. ya gerçekten süepr olmuş bu site ama bnde aslı gibi derginn simini bualmadım:S:s

 46. malesef ipek sorununun cewabını bilmiyorum allah yardım etsin:d

 47. gzl olmuş siteye beklerizz

 48. şımarık kıss

  resım koysanız daha gusel olacakmıs

 49. atatürkün arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla çıkardığı bir dergi ve okul sehir yıl hangisidir sorusunun cevabını bilen lütfen sweetims_girls@hotmail.com adresine göndersin

 50. çok teşekürler ama ihtiyacımız olan atatürkün arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla çıkardığı bir dergi ve okul sehir yıl hangisidir bu site süper

 51. pardon arkadaşlarıyla birlikte değil düşüncelerini yaymak amacıyla çıkardığı gazeteyi

 52. ben mutafa kemelin arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı gazeteyi bulamadım

 53. ya çok çok çooooooooooooooooooooook saol buna çok istiyacım wardı
  saol ya

 54. Bence bu site çok güzel olmuş.

 55. ya ben mustafa kemalin arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla yazdığı derginin ismini bulamadım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.