yonetmelikİl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri

 • Bakanlık ve kurumlar arası haberleşme ve eşgüdümü sağlar
 • Gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçları izler
 • İl ve ilçe rehberlik ve danışma hizmetlerini kurum bütçe işlerini yürütür
 • RAM ve eğitim öğretim kurumlarında ki rehberlik personeli ihtiyaçlarını belirler ve yerel olanaklarda karışlanmayanları bakanlığa bildirir
 • RAM ve RPD (Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri) görevli her türlü personelin il içi atamalarında komisyon üyesi olarak görev alır. Atamalarla ilgili RPD merkezi müdürlüklerini bilgilendirir
 • RPD hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme planlama değerlendirme çalışmalarını ve kuruluş işlemlerini yürütür
 • RPD kurumlarının yer donatım araç gereç gibi her türlü gereksinimlerini karşılar
 • RPD il komisyonuna katılır. Sekretarya işlerini yürütür kararları zamanında bakanlığa iletir
 • RPD il komisyonu kararlarının uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütür
 • RPD hizmetleriyle ilgili çerçeve programların uygulanabilmesi için gereksinimlerin karşılanabilmesi için eşgüdümlü destek hizmeti sağlar
 • İl ilçe RPD kurumlarının eşgüdümünü sağlar
 • RPD kurumlarının raporlarını(yıllık) ve RAM çalışma raporlarını inceleyerek bunların her yıl ekim ayı sonuna kadar bakanlığa gönderilmesini sağlar
 • Bölüm personeli görevlendirilmesi iş bölümü RPD kurumları ve okullar arası eşgüdüm içinde çalışmasını sağlar
 • Üniler ile işbirliği sağlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir