İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri

yonetmelikİl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri

 • Bakanlık ve kurumlar arası haberleşme ve eşgüdümü sağlar
 • Gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçları izler
 • İl ve ilçe rehberlik ve danışma hizmetlerini kurum bütçe işlerini yürütür
 • RAM ve eğitim öğretim kurumlarında ki rehberlik personeli ihtiyaçlarını belirler ve yerel olanaklarda karışlanmayanları bakanlığa bildirir
 • RAM ve RPD (Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri) görevli her türlü personelin il içi atamalarında komisyon üyesi olarak görev alır. Atamalarla ilgili RPD merkezi müdürlüklerini bilgilendirir
 • RPD hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme planlama değerlendirme çalışmalarını ve kuruluş işlemlerini yürütür
 • RPD kurumlarının yer donatım araç gereç gibi her türlü gereksinimlerini karşılar
 • RPD il komisyonuna katılır. Sekretarya işlerini yürütür kararları zamanında bakanlığa iletir
 • RPD il komisyonu kararlarının uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütür
 • RPD hizmetleriyle ilgili çerçeve programların uygulanabilmesi için gereksinimlerin karşılanabilmesi için eşgüdümlü destek hizmeti sağlar
 • İl ilçe RPD kurumlarının eşgüdümünü sağlar
 • RPD kurumlarının raporlarını(yıllık) ve RAM çalışma raporlarını inceleyerek bunların her yıl ekim ayı sonuna kadar bakanlığa gönderilmesini sağlar
 • Bölüm personeli görevlendirilmesi iş bölümü RPD kurumları ve okullar arası eşgüdüm içinde çalışmasını sağlar
 • Üniler ile işbirliği sağlar

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir