okul-basarisiOkul öncesi ve ilköğretimlerde tutulacak defterler

 • Sınıf ders defteri ve yoklama fişi
 • Öğretmen nöbet defteri
 • Öğrenci nöbet defteri
 • Öğrenci devam devamsızlık defteri
 • Zimmet defteri
 • Sınıf geçme defteri
 • Belge defteri
 • Öğretmenler kurulu karar defteri
 • Zümre ve şube öğretmenler kurulu defteri
 • Sınıf kitaplık defteri
 • Aylık aidat harcamaları defteri
 • İşletme defteri
 • Avans defteri
 • Beslenme ve ambar defterleri
 • Ödenek defteri
 • Gelen giden evrak defterleri
 • Taşınır mal listeleri /taşınır istek formu / taşınır işlem fişi / taşınır sayım ve döküm cetveli / sayım tutanakları / harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli / zimmet fişleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge ve dosyalar

 • Öğretmen puan çizelgesi
 • Brifing dosyası
 • Personel şahıs dosyası
 • Aylık ücret eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası
 • Harcama evrakı (asıl ve örnekleri)
 • Okula gelen giden yazılar dosyası
 • Gizli yazılar dosyası
 • Sivil savunma dosyası
 • Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası
 • Sosyal etkinlikler dosyası
 • Milli bayramlar ve belirli gün haftalar dosyası
 • Şube zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası
 • Taşımalı eğitim dosyası
 • Veli toplantı dosyası
 • Genelge dosyası
 • Denetim dosyası
 • Kazanım değerlendirme dosyası
 • İhale dosyası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir