Toplanma Nedenleri
• Bölgenin sorunlarını görüşmek
• Ermeni devletinin kuruluşunu engellemek
• Bölgedeki güçleri birleştirmek
• Mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek
Kongre Kararları
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez (Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan Mondros Ateşkesinin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırımız temel kabul edilecektir).
İşgal ve müdahalelere karşı birlikte hareket edilecektir.
Vatanın bağımsızlığını İstanbul Hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümeti milli kongre seçecektir.
Ulusal iradeyi hâkim, ulusal gücü (Kuva-i Milliye’yi) etkin kılmak esastır.
Manda ve himaye kabul edilemez.
Azınlıklara milli bütünlüğümüzü ve siyasi egemenliğimizi bozan ayrıcalıklar verilemez.
Mebuslar Meclisi’nin toplanmasına çalışılacaktır.
NOT: Kongre sonunda Temsil Heyeti seçildi, başkanlığına da M. Kemal getirildi.
Önemi
• Toplanış amacı yöresel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir.
• Kurtuluş Savaşı yıllarında toplanan ilk halk meclisidir.
• Doğu Anadolu’yu temsil eden “Temsil Kurulu” oluşturuldu.
• Egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusa ait olduğu düşüncesi belirtildi.
• Ulusal Kurtuluş Savaşımızın temel programı oldu.
• İlk kez manda ve himaye fikri reddedildi.
• Azınlıklara ayrıcalık verilemeyeceği ifade edilerek kapitülasyonlara karşı çıkıldı.
• Sivas Kongresi kararlarına öncülük etti.
• Ulusal iradenin egemen kılınması anlayışı, yeni bir devletin kurulması anlayışını doğurdu.
• Kongre başkanlığına M. Kemal’in seçilmesi ile M. Kemal Kurtuluş Savaşı’nda lider konuma getirilmiştir.
NOT: Erzurum Kongresi kararları Sivas Kongresi’ni etkilemiş ve Misak-ı Milli’ye öncülük etmiştir.

One thought on “Erzurum Kongresi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir