Anasayfa / Ders Notları / DEMOKRASİNİN SERÜVENİ DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ :

1) Monarşi (Mutlakıyet): Tek kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Bu yönetimde bir kişinin
sözü geçerli olur ve yöneticiler hep aynı sülaleden gelir.Yöneticiler Kral,İmparator,padişah olarak adlandırılır.
2) Oligarşi: Bir grubun veya bir zümrenin yönetim şeklidir.Halkın egemenliği yoktur.
3) Teokrasi: Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Halkın egemenliği yoktur.
4) Cumhuriyet: Milletin kendini yönetecekleri seçtiği bir yönetimdir. Günümüzde en çok olan devlet
yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetimi insan haklarına önem verir.
Not : Cumhuriyet ile Demokrasi birbirine uyumlu bir elbise gibidir.
DEMOKRASİ: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir.
*Demokrasinin Temel İlkeleri:
1.Milli egemenlik, 2. Hürriyet ve Eşitlik , 3.Seçimler Ve Katılım, 4. Siyasi partiler.
1.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer.
Yönetenler, gücünü milletten alır.
2.Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Eşitlik; hiçbir ayrım
yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
3. Seçimler Ve Katılım : Seçimlerin olması ve halkın çoğunluğun katılmasıdır.
4.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncedeki
insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir. Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler.
— Ülkeyi yöneten partilere “İktidar partisi” diğer partilere de “Muhalefet partisi” denir. Eğer bir parti
tek başına iktidar olamazsa başka partilerle anlaşarak iktidar olur. Bu birleşmeye “koalisyon” adı verilir.
— Genel oy prensibi ise halkın yöneticilerini kendilerinin ve hepsinin oyu eşit şekilde seçmesidir.Oy kullanma
gizli sayımı ise açık yapılır.

Alıntı.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...