DEMOKRASİNİN SERÜVENİ DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ :

1) Monarşi (Mutlakıyet): Tek kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Bu yönetimde bir kişinin
sözü geçerli olur ve yöneticiler hep aynı sülaleden gelir.Yöneticiler Kral,İmparator,padişah olarak adlandırılır.
2) Oligarşi: Bir grubun veya bir zümrenin yönetim şeklidir.Halkın egemenliği yoktur.
3) Teokrasi: Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Halkın egemenliği yoktur.
4) Cumhuriyet: Milletin kendini yönetecekleri seçtiği bir yönetimdir. Günümüzde en çok olan devlet
yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetimi insan haklarına önem verir.
Not : Cumhuriyet ile Demokrasi birbirine uyumlu bir elbise gibidir.
DEMOKRASİ: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir.
*Demokrasinin Temel İlkeleri:
1.Milli egemenlik, 2. Hürriyet ve Eşitlik , 3.Seçimler Ve Katılım, 4. Siyasi partiler.
1.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer.
Yönetenler, gücünü milletten alır.
2.Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Eşitlik; hiçbir ayrım
yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
3. Seçimler Ve Katılım : Seçimlerin olması ve halkın çoğunluğun katılmasıdır.
4.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncedeki
insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir. Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler.
— Ülkeyi yöneten partilere “İktidar partisi” diğer partilere de “Muhalefet partisi” denir. Eğer bir parti
tek başına iktidar olamazsa başka partilerle anlaşarak iktidar olur. Bu birleşmeye “koalisyon” adı verilir.
— Genel oy prensibi ise halkın yöneticilerini kendilerinin ve hepsinin oyu eşit şekilde seçmesidir.Oy kullanma
gizli sayımı ise açık yapılır.

Alıntı.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir