ANASAYFA / Kaynak (sayfa 2)

Kaynak

Sosyal bilgiler dersi bütü sınıflara ait yazılı soruları bölümü

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Yarıyıl 3.Sınav

A)  Aşağıdaki sorulardan her birine dört cevap verilmiştir. Cevaplardan sadece biri doğrudur. Doğru cevabı bularak işaretleyiniz? ( 5px2=10 puan)                                             1. Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilen; –  İlk divan teşkilatı –  İlk tersane –  İlk medrese gibi faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisiyle herhangi …

Daha Fazla Oku

7.Sınıf Sosyal I.Dönem III.Yazılı Karışık

ATAKER İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIFLAR I. DÖNEM III. SINAVI   1) Osmanlı Devletinin başkentlerini yazınız. ( 4 puan)   2) Haçlı seferlerinin sebeplerini yazınız. ( 4 puan)   3) İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız. ( 4 puan)   4) Lale devrinde yapılan yenilikleri yazınız. ( 4 puan)   5) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da; • Derebeylik …

Daha Fazla Oku

Sosyal Bilgiler Ortaokul 2.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

S1.   I. Doğuda kışın etkisiyle II. Karadeniz’de yağışların etkisiyle Gür otlakların olması hangi faaliyetin yapılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir? a) Büyükbaş hayvancılığı b) Küçükbaş hayvancılığı c. Mısır tarımı d. İpek böcekçiliği   s2. Karadeniz bölgesinde ormanların fazla olduğu bölgemizdir. I.Çay   II. Kağıt       III.fındık     IV. Kereste Buna göre hangi fabrikaların kurulması beklenir? a) I-III            b) II-III           c)II-IV                        d) I-IV   S3.  I. Marmara’da …

Daha Fazla Oku

Sosyal bilgiler Ortaokul 2.sınıf 1.dönem 3.yazılı test, doğru yanlış, boşluk doldurma

ADI SOYADI: SINIFI:6-A NO:                                                              SORULAR   1-Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşama ve etkinlik alanlarının dağılışını en az etkiler? A) yeryüzü şekilleri         B) doğal güzellikler C) su kaynakları               D) iklim özellikleri   2-Aşağıda verilenlerden hangisi Azerbaycan için yapılan yanlış yargılardan birisidir?   A) En önemli yeraltı kaynağı gümüş ve kalaydır. B) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alır. C) Doğusunda Hazar Denizi …

Daha Fazla Oku

Sosyal Bilgiler Ortaokul 2.Sınıf Soruları

:                                                              SORULAR   1-Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşama ve etkinlik alanlarının dağılışını en az etkiler?   A) yeryüzü şekilleri         B) doğal güzellikler C) su kaynakları               D) iklim özellikleri   2-Aşağıda verilenlerden hangisi Azerbaycan için yapılan yanlış yargılardan birisidir?   A) En önemli yeraltı kaynağı gümüş ve kalaydır. B) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alır. C) Doğusunda Hazar Denizi vardır. D) …

Daha Fazla Oku

Sosyal bilgiler ortaokul 2.sınıf 1.dönem yazılı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6/A SINIFI   SORULAR:1-Yerleşmeyi hangi faktörler etkiler? 2-Türkiye gezisine çıktığını düşün.Mersin’de ve Sinop’ta uzun süre kalıyorsun.Mersinin yıllık sıcaklık ortalaması Sinop’a göre daha yüksektir.Bu farklılığın nedenleri neler olabilir? 3-Alış veriş sırasında satıcı sana(Fiş almazsan indirim yaparım.)derse sen ne cevap verirsin?Neden? 4-Ormanlarımızın bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına olumsuz etkileri  neler olabilir? 5- Ülkemiz …

Daha Fazla Oku

Lise İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Karışık

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI ADI- SOYADI:                                                SINIFI:                         NO:                            PUAN:                      ../11/2012 AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ? 1-Mustfa Kemal aşağıdaki okullardan hangisine gitmemiştir? A)Manastır Askeri İdadisi   B)Selanik Askeri Rüştiyesi   C) Selanik Askeri İdadisi D) İstanbul Harp Okulu  E) Şemsi Efendi Okulu 2-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in etkilendiği kişilerden birisi değildir? …

Daha Fazla Oku

İnkılap 1.dönem 1.yazılı test klasik boşluk doldurma

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI   Tarih: …/…/…… ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………   1- Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’nın nasıl zenginleştiğini maddeler halinde yazınız.   2- Pusulanın Avrupalılar tarafından bulunmasıyla Avrupa’da ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?   3- “Sanayi İnkılabı” sözünden ne anlıyorsunuz? Sanayi …

Daha Fazla Oku

6.Sınıf 2.Dönem Sosyal Bilgiler Son Yazılı

S.1) Doğal kaynaklarımızla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a)        Ülkemiz doğal kaynaklar yönünden oldukça zengindir. b)       Topraklarımızın üçte birinde tarımsal üretim yapılır. c)        Türkiye akarsular bakımından doğu ve güney komşularına göre zengindir. d)       Denizlerimizden turizm alanında yararlanamayız. S:2) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine en çok neden olan santral çeşididir? a) Rüzgar santralleri               b) Hidroelektirik santralleri     c) Termik santraller               …

Daha Fazla Oku