TÜRK İNKILABI
DEVLETİN LAİKLEŞME AŞAMALARI
1- Saltanatın Kaldırılması ( 1 Kasım 1922 )
2- Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )
3- Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )
4- Tevhid-i Tedrisat Kanunu ( 3 Mart 1924 )
5- Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması (30 Kasım 1925 )
6- Medeni Kanunun Kabulü ( 17 Şubat 1926 )

A- SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR
1- T.B.M.M’nin Açılması ( 23 Nisan 1920 )
1- Saltanatın Kaldırılması ( 1 Kasım 1922 )
2- Ankara’nın Başkent Olması ( 13 Ekim 1923 )
3- Cumhuriyetin İlanı ( 29 Ekim 1923 )
4- Erkan-ı Harbiye Vekaletinin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )
5- Çok Partili Rejim Denemeleri ( Çok partili hayata geçiş 1946 )

SALTANATIN KALDIRILMASI ( 1 Kasım 1922 ):
SEBEPLERİ : 1- Lozan Konferansına İstanbul ve Ankara hükümetlerinin birlikte çağrılması
2- Millet (Ulus) egemenliğine dayalı bir devletin kurulmak istenmesi
SONUÇLARI :
1- Millet egemenliği yolunda önemli bir adım atılmıştır
2- Laikliğe geçişin ilk aşamasıdır.
3- Devlet Başkanlığı problemi ortaya çıktı.
4- İtilaf Devletlerinin ikilik çıkartma planları sonuçsuz kaldı.
5- 622 yıllık Osmanlı Devleti yıkılmıştır.
6- T.B.M.M ülkenin tek temsilcisi haline geldi.
7- Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
8- Cumhuriyetin İlanı için zemin hazırlandı.
9- Halifelik kaldırılmamış ve Osman oğullarında devam etmiştir.

II. T.B.M.M’NİN AÇILMASI ( 11 Ağustos 1923 )
• II. T.B.M.M inkılapçı bir meclistir.
• Yaptığı ilk iş Lozan Barış Antlaşmasını onaylamak olmuştur.
• 13 Ekim 1923’te Ankara Başkent Olmuştur.

CUMHURİYETİN İLANI ( 29 Ekim 1923 ):
SEBEPLERİ : 1-Millet (Ulus) egemenliğine dayalı bir devletin kurulmak istenmesi
2- Devlet Başkanlığı probleminin çözümlenmek istenmesi
3- Hükümet bunalımı ( Fethi Okyar hükümeti istifa etti.Yeni hükümet Meclis hükümeti sistemi nedeniyle bir türlü kurulamadı.)

SONUÇLARI:
1-)Yeni Türk devletinin ADI YÖNETİM ŞEKLİ ve REJİMİ belli oldu.
2-)M. Kemal Paşa oybirliğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.İlk Başbakan İsmet İnönü, İlk T.B.M.M Başkanlığına da Fethi Okyar seçilmiştir.
3-)Cumhurbaşkanının seçilmesiyle Devlet Başkanlığı problemi halledildi.
4-)Meclis hükümeti sisteminden KABİNE HÜKÜMET SİSTEMİ geçilerek hükümet krizi sona erdi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir