Anasayfa / Ders Notları / BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİMDE ETKİLİ KULLANIM İLKELERİ

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİMDE ETKİLİ KULLANIM İLKELERİ

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİMDE ETKİLİ KULLANIM İLKELERİ

-Soru sorularak öğrenci hem yönlendirilmeli hem de cesaretlendirilmelidir.
-Araç-gereç değişik olmalı gerekli yerler de oyunlar oynanmalı.
-Dersle alakasız bile olsa öğrencinin meraklı soruları yanıtsız kalmamalıdır.
-Zıt örnekler fazla olmalıdır.
-Zamanlamaya dikkat edilmelidir.
Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

Araştırma – inceleme yoluyla öğretim,öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi kapsar.bu stratejide öğrenciler sadece problemle ilgili içeriği öğrenmez,aynı zamanda gelecekteki problemleri nasıl çözeceğini öğrenir.
Araştırma – inceleme yoluyla öğretim 4 yolla gerçekleşir;ilk aşamada sınıf problemle karşı karşıya getirilir.örneğin “televizyon reklamları hakkında neler biliyorsunuz?”gibi.ikinci aşamada hipotezler formüle edilir,öğretmen hipotezleri tahtaya yazabilir.sonra veri toplama aşamasına geçilir.öğrenciler bunu reklamları izleyerek yada içeriklerini not ederek yapabilir.son aşamada toplanan verilerin hipotezlerle karşılaştırıldığı veri analizi yapılır ve bir sonuca varılır.
Araştırma – inceleme yoluyla öğretimde öğrenciler problem çözme becerileri kazanır.öğretmen merkezli tekniklere doymuş olan öğrenciler için içeriği öğretmede alternatif yol sağlar.çünkü bu stratejide öğrenci her bir adıma aktif olarak katılır.bu yöntem diğerlerine göre daha güdüleyici olabilir.

Araştırma – inceleme yoluyla öğretimde planlama.bu stratejinin planlanmasında ilk adım,problemi tanımlamaktır.planlamanın ikinci aşamasında,veri toplama süreci için bazı düzenlemeler yapılır,materyal hazırlanır ve süre belirlenir.planlamada öğrencilere problem çözerken gerçek deneyimler kazandırmak amaçlanmalıdır.

Araştırma -inceleme yoluyla öğretimde uygulama.ilk adımda problem verilir.problem öğretmen tarafında sunulabilir.problem tahtaya yazılır yada yansıtılır.öğrencilere problem hakkında düşünmeleri için zaman verilir.öğretmen öğrencileri çözüm üretmek için teşvik etmelidir.hipotezler kurulduktan sonra,hipotezleri test etmek için veri toplanır.veri toplama değişik yollarla olabilir.bu yollar , sınıf gurup etkinliği yada okul dışında bireysel etkinlik olara düzenlenebilir.veri toplama etkinliğinde zaman ve donanım düşünülmesi gereken durumlardır.eğer zaman ve donanım yeterli değil ise veri toplama süreci sınıf dışında yapılabilir.sınıf dışında veri toplamanın avantajları vardır.bunlardan biri araştırmanın sadece sınıf içinde olmayacağı fikrini vermektir.aynı zamanda evde veri toplanması,ailelerin de bu sürece dahil olmasını sağlar.araştırma-inceleme yoluyla öğretim sürecinin son adımı olan veri analizinin asıl amacı,toplanan verileri analiz ederken hipotezleri incelemektir.sonuçların hipotezleri destekleyip desteklemediğine bakılır ,eğer destekliyorsa etkinliklerin bir özeti yapılır ,sonuçlar tahtaya yazılır.şayet desteklemiyorsa hipotezlerin yeniden düzenlenmesine gereksinim vardır.
Araştırma – inceleme yoluyla öğretimde etkili kullanım ilkeleri.bu stratejini daha etkili kullanılabilmesi için;
 Öğrencilere araştırmaya başlamadan önce bu stratejinin adımları öğretilmelidir.
 Öğretmen, gerekli araç gereçler ve kaynaklar hakkında yol gösterici olmalıdır.
 Öğrencinin problemi tanımlayabilmesi için gerekli örnekler dikkat çekici ve somut olmalıdır.
 Öğrenci için anlamlı olan gerçek yaşam problemleri seçilmelidir.
 Öğrencilere araştırma yapabilmesi için gerekli süre verilmelidir.
 Öğrencilerin bu süreçte birbirleriyle işbirliği yapması sağlanmalıdır.
 Araştırmanın sınıf dışında yapılmasına olanak verilmelidir.
 Öğretmen her adımda rehber olmalı,öğrenciyi araştırmaya teşvik etmeli ve cesaret vermelidir.
Özetle ,iyi öğretmenin özellikleri incelendiğinde bu öğretmenlerin çeşitli öğrenim stratejilerini kullandıkları saptanmıştır.aynı strateji kullanıldığında öğrencilerin sıkıldıkları gözlenmiştir.sonuç olarak bir öğretmen değişik stratejiler uygularsa öğretim ve öğrencilerin öğrenme stilleri arasında uyum artacaktır.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Tarih Dersi Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Ders Notu

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DEVLET YÖNETİMİ : Padişah : Osmanlı kültür ve uygarlığı Anadolu Selçuklu ...