İLETİŞİM TARİHİ

Sözlü İletişim:

|  İnsanların iletişiminin başlangıcıdır.

|  İnsanların diğer canlılardan ayırıcı özelliği olan konuşabilme yetenekleri ilk iletişim faaliyetlerinin başlama biçimidir.

|  Karşılıklı iletişimde etkili olan sözlü iletişim daha uzun mesafelerde etkisini kaybediyor söylenenler gerçekliği ifade etmek yerine iletişime masalımsı özellikler katıyordu.

 

Yazılı İletişim:

|  Yazının icat edilmesiyle başlamıştır. Yazılı iletişim insanlığın kültür tarihinin başlangıcı kabul edilir.

|  Sözlü iletişimin masalımsı özelliği ve kanıtlanabilirliğinin olmaması yazılı iletişimin ortaya çıkmasıyla doğruluğunu koruyabilir duruma geldi.

Dumanla-davulla-güvercinle İletişim:

|  Nüfusun artması ve yeni yerleşim birimlerinin kurulması uzaktaki kişilerle ile haberleşme gereğini doğurunca bu yollarla iletişim kuruldu.

|  Özellikle askeri ve devlet yazışmalarında kullanılan güvercinler iletişimin vazgeçilmez unsuru haline geldi.

 

Basılı İletişim:

|  Matbaanın icadıyla ortaya çıkmıştır.

|  Dergi gazete gibi iletişim araçlarının matbaa sayesinde basılıp çoğaltılması geniş kitlelere ulaşarak kültür ve eğitimin yaygınlaşmasını sağladı.

 

Elektronik iletişim:

|  1944 yılında telgraf hattının kurulmasıyla ortaya çıktı.

|  Graham Bell’in telefonu icadı ile devam etti.

 

Bilgisayarlı iletişim:

|  Bilgisayar, cep telefonu ve internetin icadı ile aynı anda dünyanın her yeriyle iletişim kurma olanağı sağlandı.

|  İnternetin icadı ülkeler arası sınırları ortadan kaldırdı.

 

 

Sonuç:

|  İnsanın ortaya çıkışından bugüne kadar ortaya çıkan her türlü gelişim iletişim tarihinde yeni bir çığır açtı.

|  İlk çağların doğal koşullara bağımlılığı iletişimin en ilkel biçimleri kabul edilebilecek sözlü, dumanlı, güvercinli iletişimi mecbur kılıyordu.

|  Yazının icadı iletişimin daha kalıcı ve güvenilir bir şekilde sürmesini sağladı.

|  Matbaanın icadı yazılı iletişimin, bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve farklı kültürlerin dünyanın farklı alanlarca tanınmasına yardımcı olmuştur.

|  Gelişen teknoloji ve ekonomik koşullar iletişim araçlarının da gelişimini beraberinde getirmiştir.

|  Kâğıt ve mürekkep kullanımı yoluyla başlayan basılı iletişim telgraf telefon gibi elektronik aletlerin icadıyla yerini elektronik iletişime bırakmıştır.

|  Televizyonun, uydu yayıncılığı ile radyo yayıncılığının ve canlı yayın araçlarının ortaya çıkışı dünyanın her tarafındaki bilginin iletilebilirliğini sağlayarak iletişimde yeni bir çığır açmıştır.

|  20 yy.da bilgisayar ve internetin ortaya çıkışı bilgi çağının gereği olan bilgisayarlı iletişimi doğurmuştur. Bu durum kıtalar ve ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır.

|  Bu yeniliklerle dünyanın her yeriyle aynı anda iletişim kurma ve her yerdeki bilgiye anında sahip olabilme olanağı dünyanın giderek küçülmesine ve günümüzde bir köy haline gelmesine yol açmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir