BEYİN FIRTINASI

Beyin fırtınası her derse uygulanabilen önemli bir tekniktir.Tekniğin amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak.
Beyin fırtınasında kullanılan tekniklerden birisi öğrencileri bir proje için teşvik etmektir. Diğer bir teknik eğlenti(Carousel) tekniğidir. Burada birkaç konu sınıfın duvarlarına asılır. Sınıf eşit sayıda gruplara ayrılır. Her gruptan 3-5 dakikalık sürede istediği konuda fikirlerini söylemeleri ve duvardaki kağıda kaydetmeleri istenir. Süre bitince her grup saat yönünde döner ve yeni konunun yazılı olduğu posterin önüne gelir ve yazan düşünceleri okur ve o grupta kendi düşünceleri kaydeder, herkes bütün fikirleri okutuncaya kadar bu dönüş sürer.
Hızlı beyin fırtınası denilen diğer bir teknikte, değişik konular duvara asılır, her konu için bir grup belirlenir. İlgili konunun olduğu posterin altında toplanılır. Her grup 2-3 dakika fikirlerini paylaşır.
Diğer bir teknikte mektup daveti tekniğidir. Sınıf 4-5 gruba ayrılır. Beyin fırtınasıyla problemler belirlenir. Her gruba zarflar verilir. Zarflar masanın merkezine konur, grupta herkes bir not kağıdına görüşlerini yazar ve zarfa koyar. Her grubun ürettiği çözümler duvara yada panoya asılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir