Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Atatürk İnkılaplarının hedefleri;

–          Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak

–          Osmanlı Devletinden kalmış ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine çağdaş müesseseler kurmak

–          Türkiye’de milli egemenlik ilkesini yerleştirmek.

1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılması : Siyasi alanda bir inkılap hareketidir. Devletin laikliği konusunda ilk aşamadır. İtilaf devletlerinin Lozan Konferansında ikilik çıkarma planları sonuçsuz kalmıştır.

18 Şubat-4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi : Ekonomik alanda bir inkılap hareketidir. Değişik kesimlerden 1135 temsilci katılmıştır. Kongrede “Misak-ı İktisadi ( Ekonomi Andı )” kabul edilmiştir. Buna göre ekonomik kalkınmada tam bağımsızlık öngörülmüştür.

24 Temmuz 1923 Kapitülasyonların Kaldırılması : Ekonomik alanda inkılap hareketidi. Lozan Barış Antlaşması ile kesin olarak kalkmıştır.

13 Ekim 1923 Ankara’nın Başkent Yapılması

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlanı : Siyasi alanda bir inkılap hareketidir. Milli mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenlik düşüncesi başarılı olmuş, devletin rejiminin adı konmuş, devlet başkanlığı ve hükümet bunalımı sorunları ortadan kalkmıştır.

3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması : Siyasi alanda bir inkılap hareketidir. Müslümanlar üzerinde birleştirici hiçbir etkisi kalmamış, eski düzenden yana olanların güç alıp verecekleri bir kuruma son verilmiştir.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü : Eğitim ve kültür alanında bir inkılap hareketidir. Eğitim-öğretim birleştirilerek devlet denetimine ve Milli Eğitim Bakanlığı emrine verildi. Bu kanun çerçevesinde medreseler kapatıldı.

26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası’nın Kuruluşu : Ekonomik alanda bir inkılap hareketidir. Özel sektöre destek sağlamak amacıyla ilk özel Türk bankası olan İş Bankası kuruldu.

19 Aralık 1924 Ordunun Siyasetten Ayrılması

17 Şubat 1925 Aşar Vergisi’nin Kaldırılması : Ekonomik alanda bir inkılap hareketidir. Köylü rahatlamış, tahıl üretimi 4 katına çıkmıştır.

5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi’nin Açılması : Hukuki alanda bir inkılap hareketidir. Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumudur.

25 Kasım 1925 Kılık Kıyafet İnkılabı ( Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun )

30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

26 Aralık 1925 Miladi Takvimin Kabulü

26 Aralık 1925 Milletlerarası Saat Usulünün Uygulanması

17 Şubat 1926 Medeni Kanun’un Kabulü : Hukuk alanında yapılan inkılap hareketidir. Avrupa’da hazırlanan en son medeni kanun olan İsviçre Medeni Kanunu alınmıştır. Çünkü; yeni medeni kanun hazırlamak zaman alabilirdi.

1 Mart 1926 Türk Ceza Kanunu’nun Kabulü : Hukuk alanında yapılan inkılap hareketidir. İtalya’dan alınmıştır.

2 Mart 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun : Eğitim alanında yapılan inkılap hareketidir. İlk ve orta öğretim esasları tespit edildi.

8 Mayıs 1926 Borçlar Kanunu’nun Kabulü : Hukuk alanında yapılan inkılap hareketidir. İsviçre’den alınmıştır.

1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu’nun Kabulü : Ekonomik alanda bir inkılap hareketidir. Türkiye kara sularında Türk gemicilerinin ticaret yapması sağlanmıştır.

28 Mayıs 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun Kabulü : Özel sektörü sanayi alanına çekmek ve ona kredi sağlamak için çıkarılmıştır.

10 Nisan 1928  Anayasa’dan “Devletin Dini İslam’dır” İbaresinin Kaldırılması 

1 Kasım 1928  Türk Harfleri’nin Kabulü

1928-1929  Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kurulması

1 Ocak 1929  Millet Mekteplerinin Açılması

18 Nisan 1929  İcra Ve İflas Kanunu’nun Kabulü : Hukuk alanında yapılan inkılap hareketidir. İsviçre’den alınmıştır.

2 Haziran 1929 Toprak Reformu : Topraksız köylüyü toprak sahibi yapmak hedeflenmiş ancak başarılı olunamamıştır.

3 Haziran 1930  Kadınlara Belediye Seçimlerine Katılma Hakkının Verilmesi

26 Mart 1931  Ölçüler Kanunu’nun Kabulü

15 Nisan 1931  Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması : Türk tarihini milliyetçilik ve laiklik ilkeleri esaslarına uygun olarak ele almak Türklerin zengin tarihini araştırmak amacıyla kurulmuştur.

12 Temmuz 1932  Türk Dil Kurumu’nun Kurulması : Türkçe’yi yabancı dillerin tesirinden kurtarmak gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak amacıyla açılmıştır.

1933-1938    I. Beş Yıllık Kalkınma Planı : Devletin temel tüketim ve ara mallar sağlamak gayesiyle üç beyaz ve üç siyah projesine ağırlık verilmiştir. Un,şeker,pamuk üç beyazı; kömür,demir,akaryakıt ise üç siyahı oluşturuyordu.

31 Mayıs 1933  Üniversite Reformu

1 Ağustos 1933  İstanbul Üniversitesi’nin Kurulması

21 Haziran 1934  Soyadı Kanunu’nun Kabulü

5 Aralık 1934  Kadınlara Milletvekili Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilmesi

14 Haziran 1935  Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun

5 Şubat 1937  Atatürk İlkeleri’nin Anayasa’ya Girmesi

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir