MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 7-C SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi iletişimdir?

a)düşüncelerin telepati yoluyla başkasına aktarılmasına iletişim denir

b)duyguların bir başkasına internet  aracılığıyla iletilmesine denir.

c)duygu ve düşüncelerin çeşitli araçlarla bir başkasına aktarılmasına iletilmesine denir.

d)en az iki kişi arasındaki mesajlaşmaya iletişim denir.

 

2)Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişime örnek gösterilemez?

a)mektupla iletişim b)telefonla konuşmak c) messenger  yoluyla iletişim d)faks (belgegeçer)

 

3)Olumlu iletişimde aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz?

 1. a) empati kurmalıyız b)konuşmacıyı dinlerken ne söyleyeceğimizi düşünmeliyiz

c)dikkatimiz başka yere vermeliyiz   d) göz teması kurmamalıyız.

 

4-İyi bir dinleyici hangisini yapar?

 1. a) ön yargılı davranır b)suçlayıcıdır c) dikkatini konuşmacıya verir.d) emir verir.

 

5-Hangisi iletişimde yapılan hatalardan biridir?

a)sen dili kullanmak b)ben dili kullanmak c)empati kurmak d)beden dilini doğru kullanmak

 

6)Hangisi 1964 yılında kurulmuştur?

 1. a) TRT b)RTÜK c)Anadolu Ajansı   d)Resmi Gazete

 

7)Aşağıdakilerden hangisi televizyonun olumsuz yanlarından sayılır?

a)eğitici yönü vardır b) bilgilendiricidir b) eğlendiricidir d) izleyicinin çok zamanını alması

8)’Bir konu ya da olay hakkında toplumun genel kanaatine düşüncesine ……… denir.’

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a)kamu güvenliği b)kamuoyu c)basın d) yayın

 

9)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ‘ün iletişime verdiği önemi gösterir?

a)Anadolu Ajansının kurulmasına öncülük etmesi b)Cumhuriyeti kurması

 1. c) Saltanatı kaldırması d) Nüfus sayımı yaptırması

 

10)Aşağıdakilerden hangisi tekzip (düzeltme yazısı) örneğidir?

a)özel hayatın gizliliği b)konut dokunulmazlığı

c)gerçek olmayan bilgilerin medyaya yansıması halinde vatandaşın haberin doğrusunun yazılmasını istemesi.

d)kamu güvenliği

 

11) ‘Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir’

Yukarıdaki cümle anayasamızın kaçıncı maddesidir?

a)34   32) c)23 d) 43

 

12)31 Ocak 1968’de TRT ….Televizyonu  deneme yayınına başladı.

Yukarıdaki  cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. İstanbul b) Ankara c) İzmir d) Çanakkale

13)Nüfus ne demektir)

 1. a) belli bir yerde yaşayan insan sayısı b) belli bir zamanda yaşayan insan sayısı
 2. c) belli bir zamanda sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı d) sınırları belirsiz belli bir zamanda yaşayan insan sayısı

14-Nüfus yoğunluğu ne demektir.?

 1. a) km’ye düşen insan sayısı b)bir şehrin kalabalık olması c) km kareye düşen insan sayısı     d)çalışan nüfusun çokluğu

 

15)Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olmasının nedenlerinden biri değildir?

a)maden b) sanayi c) engebeli arazi d) turizm

 

16)Aşağıdakilerden hangisi göçün sebeplerinden biri değildir?

 1. a) tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi b) kırsalda eğitim sağlık hizmetlerinin azlığı
 2. c) tarımda makineleşme d)sulama imkanlarının artması

17)Aşağıdakilerden hangisi nüfusumuzun özellikleri arasında yer almaz?

a)Hizmet sektöründe çalışanlar daha çoktur b) genç bir nüfusa sahibiz

c)Yaşlı nüfus daha fazladır d) sanayi sektöründe çalışanların oranı tarım sektöründen daha fazladır.

18)Aşağıdaki illerimizden hangisi yoğun nüfuslu değildir)

 1. a) Ağrı B) Zonguldak c) Antalya d)Bursa

 

19)Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörüne girer?

a)madencilik b)inşaat c) örtü altı üretimi d) finans

 

20)Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  bağlı bir kurumdur?

a)SGK b) STK C) TSK  d) SSG

 

 

 

NOT:Her soru 5 puan değerindedir. Başarılar.

Halil ÜNVEREN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir