5.Sınıf Ürettiklerimiz Ekonomik Faliyetler

 

EKONOMİK FAALİYETLER

İnsanlar, günlük yaşamlarını

devam ettirebilmek için pek çok

şeye ihtiyaç duyarlar. Ancak

bunların hepsini kendi başlarına

üretemezler. Bu nedenle bazı

ihtiyaçlarını çevreden satın almak

zorunda kalırlar.Bu durum ekonomi

faaliyetlerinin doğmasını

sağlamıştır.

Bir ürünün, üretimden tüketiciye ulaşmasına

kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir.

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve

geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları

faaliyetlere  ekonomik faaliyetler denir.

İnsanlar çalışarak üretim faaliyetinde

bulunurlar. Ham maddeleri işleyerek yeni bir ürün


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir.

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler. Bölgede tarıma elverişli toprakların olması o bölgede tarım yapılmasına imkân sağlar. Bölgede yetiştirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri, ulaşım yolları, ticaret ve turizmi etkiler.

İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır: Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Turizm, Ormancılık Ulaşım,Hizmet sektörü(bankacılık, eğitim, sağlık ticaret vb.) gibi ekonomik faaliyetler insanların geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır.

Tarım:Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin bütününe tarım denir.

Hayvancılık:Çeşitli hayvanların beslenerek para kazanılması faaliyetine denir.Küçük Baş(Koyun,Keçi);Büyük Baş(İnek,Öküz),Kümes(Tavuk,Hindi,Ördek),İpek Böcekciliği,Balıkcılık,Arıcılık hayvancılık faaliyetini çeşitleridir.

Madencilik:Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır.

Sanayi: Ham maddeleri işlenmiş(kullanılabilir ve tüketilebilir) ya da yarı işlenmiş ürün haline getirmeye yarayan faaliyetlerin tümüdür.Sanayi üretiminin yapıldığı yere fabrika denir.

Turizm:İnsanların gezmek,dinlenmek,eğlenmek vb. amaçlarla yaptıkları gezilere denir.Yaz turizmi,Kış turizmi,Tarih turizmi,Doğa turizmi vb çeşitleri vardır.

Ormancılık:Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Hizmet:Bir şey üretilmeyip sadece hizmet edilen ekonomik faaliyetlere denir.Memurluk(Polis,Öğretmen,Doktor), Bankacılık, İnşaat, Askerler,

Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır.

Bunlar üretim,dağıtım ve tüketimdir.

Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir.

Buğday yetiştirmek, ekmek yapmak, mobilya yapmak birer üretim faaliyetidir.

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

Tüketim:İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir. Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz.

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır.

İthalat:Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla

topraktan faydalanma işlerinin bütününe tarım

denir

Tarım denilince ilk akla tarla, bağ ve bahçe

işleri gelir.Ancak hayvancılık ve ormancılık

faaliyetlerini de tarım faaliyetleri içerisinde

sayabiliriz.Bu faaliyetler sonucu elde edilen

ürünlere tarım ürünleri denir. Tarım, ülkemiz için

çok önemli bir geçim kaynağıdır. Ülkemizin kırsal

kesiminde yaşayan bir çok insanımızın en önemli

geçim kaynağıdır.

Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır.

Bunlar üretim,dağıtım ve tüketimdir.

Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da

hizmetin meydana getirilmesidir.

 

elde ederler. Bazı iş kollarında ise yeni bir ürün elde

 

edilemez. Hizmet üretilir.Örneğin; eğitim, sağlık,

haberleşme, bankacılık gibi…Ancak bu iş alanları

da üretim faaliyetleri arasında yer alır.

Oldukça geniş yer kaplayan ülkemizde

ekonomik faaliyetler çok çeşitlidir. Bunun başlıca

nedenleri bölgelerimiz arasında iklim, yüzey

şekilleri ve nüfus yapısı gibi özelliklerin farklı

olmasıdır.

İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için

uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır:

   Tarım,

   Hayvancılık, 

   Sanayi,

   Ticaret,

   Madencilik,

   Turizm,

   Ormancılık

   Ulaşım,

   Hizmet sektörü(bankacılık, eğitim, sağlık 

vb.) gibi ekonomik faaliyetler insanların

geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir