Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tekel işçilerinin Ankara’daki uzun zamandır süren gösterilerini sona erdirmek amacıyla geçenlerde 4/c kapsamındaki işçilerin haklarında bir iyileştirmeye gideceklerini duyurmuşlardı. Başbakanın talimatı ile başlayan 4/C statüsünde bir takım deşiklikler yapılmış.Tekel işçileri ile görüşülmüştü.Bu 4/C deki değişimleri kabul etmeyen işçiler yurt çapında genel greve gideceklerini duyurmuşlardı.

İşte Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün imzasına sunular 4/C kanunundaki değişiklikler.

  • Eskiden 4/C kapsamındaki işçilerin çalışma saatlerinde ufak bir esnekli varkem şimdiki değişiklikte sınırlandırılmış.Sınırlandırılırken çalıştığı kurumdaki devlet memurları ile eşdeğer alınmış.
  • İş sonu adı altında yeni iş sonu tazminatı getirilmiş.
  • Yıllık izin sayıları eskiden ayda 1 gün idi.Şimdi ki değişiklikle beraber aylıklı izin gübü ayda 2 güne çıkarıldı.
  • Hastalık raporu yeniden düzenlendi.

“Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür”

  • 4/c kapsamındakiler İkamet edilen illerde çalışılacak.
  • 4/c liler bir yılda bundan böyle 10 ay değilde 11 ay çalışacaklar.
  • 4/C Maaşlarda değişikli yaşandı.
Eski Maaş= Gösterge*maaş katsayısı Yeni Maaş=Gösterge*maaş katsayısı (1/1/2010’dan geçerli olmak üzere)
Yükseköğrenim 19.000 *0,057383=1.090 TL 21.250 *0,057383=1.220 TL
Lise ve dengi okul 17.000 *0,057383= 975 TL 19.275 *0,057383=1.106 TL
İlköğrenim 15.000 *0,057383=860 TL 17.275 *0,057383=991 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir