*SELANİK: – M.Kemal Selanik’e askeri görev için geldiğinde İttihat ve Terakki Partisine katılsa da kısa bir süre sonra ayrılmıştır. !! Çünkü ordunun siyasetten ayrılması gerektiğine inanmaktadır. (Demokrasi ile ilişkilendirilebilir, çünkü siyaset sivillerin işidir)

*MANASTIR: –M.Kemal’in eğitim hayatındaki Manastır bölümüyle aynı… Bu şehrin günümüzdeki adı Bitola’dır ve Makedonya sınırlarındadır.

*İSTANBUL: Hem öğrencilik yıllarında hem asker olarak çeşitli zamanlarda Osmanlı’nın başkenti olan bu metropol (büyük) ve kozmopolit (çeşitli milletlere mensup ve çeşitli dinlere inanlarının bir arada yaşadığı) şehirde bulunmuştur. Bu sürelerde Osmanlı yönetiminin işleyişini görmüş ve siyasetin göbeği olan bu şehirde bazı siyasi fikirleri arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarda dile getirmiştir.

*SOFYA: Askeri ateşemiliter olarak bu şehirde görev yapan M.Kemal çeşitli devletlerin görevlileriyle sohbet etme fırsatı bulmuş, kendi fikirlerini de geliştirme imkanı bulmuştur. Bir Avrupa başkenti olan Sofya’da parlementer (meclis) sistemin işleyişini yakından görmüştür ( milli egemenlik ve cumhuriyet fikirlerini oluştururken bu gözlemlerinden faydalanmıştır) UnutmaJ Sofya’da bir kıyafet balosuna Yeniçeri kıyafetiyle katılmıştır. (kültürüne ve tarihine olan bağlılığını gösterir)

Dikkat Dikkat : M. Kemal’in Fikir hayatının gelişmesinde katkısı bulunan bu şehirlerden İstanbul haricindekiler Balkanlarda bulunmaktadır. Balkanlar Avrupa’dan gelen fikir akımlarına açık bir konumdadır. Nüfus bakımından kozmopolit yani çok ulusludurlar. Farklı dinlere inanan insanların bir arada yaşadığı bir coğrafyadır Balkanlar

Salih Kaplan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir