amasya-genelgesiSAKARYA MEYDAN SAVAŞI(MUHAREBESİ):

Savaş öncesinde şu hazırlıklar yapılmıştır.

—M.Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir.

Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) Emirleri yayınlanmıştır.Amaç ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasının sağlamaktı.

Bu emirlerin yayınlanmasından sonra toplanan malzemeler en çok Büyük Taarruz’un kazanılmasında etkili olmuştur. Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması Türk milletinin milli birlik,beraberlik ve dayanışmasının bir ifadesidir.

“Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh.bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”M.Kemal!in verdiği bu  emirle Topyekün Savaş Taktiği uygulanmış, savaşın kazanılmasında etkili olmuştur

Sakarya Savaşını TBMM Hükümeti kazanmıştır.Sonuçları:

**Kurtuluş Savaşının son savunma savaşıdır.Bu savaştan sonra savunma sırası batılı devletlere ,taarruz(saldırı ) sırası Türklere geçmiştir.

**M.Kemal’e gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir.

**İtalya Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden tamamen çekilmiştir.

**Fransayla Ankara Antlaşması imzalanmıştır.una göre Hatay Fransız mandasındaki Suriye’ye bırakılmıştır.Böylece Misakı Milliden taviz verilmiştir.Ankara Antlaşması ile Hatay hariç güney sınırımız kesinlik kazanmıştır.

Fransa Ankara Antlaşmasını imzalamakla Misakı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti olmuştur.Bu durum İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığının derinleştiğini gösterir.

**Ermenistan,Gürcistan,Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması imzalanmış,böylece doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir