l.MESRUTYET : 1876 tarihinde Osmanlı Devletinin ilk Anayasası Kanun-u Esasiye Kabul edilmistir. Bu ilk
Anayasada son söz padisahın oldugu için 2.Abdül Hamit 14 Subat 1878 yılında Osmanlı-Rus (93 harbi) savasını bahane
ederek ilk Osmanlı Ayanlar meclisini fesh etmistir. 1878-1908 arası dönem 2.Abdül Hamit’in istibdat (baskı) yönetimi
olarak bilinir. Birinci Mesrutiyet döneminde Osmanlıcılık benimsenmistir.
23 Temmuz 1908 ll.MESRUTYET : “ttihat ve Terakki Fırkasının baskısıyla ancak on yıl sürmüstür. 2.Mesrutiyetten
itibaren Osmanlı topraklarında Türkçülük akımları baslamıstır. Not: 1.Mesrutiyette Osmanlıcılık, 2.Mesrutiyette ise
Türkçülük akımı etkilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir