Veziriazam Makbul (Maktül- Pargalı-Damat) İbrahim Paşa’nın Padişahla Tanışması, Hizmeti ve Ölümü

ibrahim-pasaKanuni devrine damgasını vuran veziriazam hakkında biraz bilgi verelim. Makbul İbrahim Paşa Kanuni Sulan Süleyman ile şu şekilde tanıştığı söylenir.

İbrahim Paşa Arnavutluk sahillerinde yer alan Korfu adasının karşısındaki Parga kasabasındandır. Korsanlar tarafından esir alınır.Daha sonra Manisada yalız yaşan bir kadına satılır.Burada Rum kökenli çocuğa İbrahim adı verilir ve Türk adet ve gelenekleri öğrenir, Müslüman olur. Manisa’da bizim İbrahim büyür. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Manisa sancağının başındadır.

Ormanda dolaşırken keman sesi duyar. Hoşuna gider çalanı yanına getirttirir ve yaşıt olan İbrahim Paşa ile arkadaş olurlar. İbrahim Paşa son derece zeki ve atılgandır.Kendisini ön planda tutmayı çok sever.

Kanuni Pargalı İbrahim Paşa’yı çok seviyordu sırf bu yüzden tahammüllerin dışına çıkardı. Örneğin Mısır’a isyan bastırmaya giderken onu adalara kadar geçirmişti. usullere aykırı bir şekilde sadrazamlığa getirildi. Ayrıca kız kardeşi ile evlendirmişti.

İbrahim Paşa Pargalı, frenk, damat, makbul ve maktul lakaplarıyla bilinir.Irak seferinde Padişah’ın biraz güvenini kaybeder. İbrahim Paşa’yı ölüme götüren asıl neden ise iktidar hırsı olduğu söylenir. Bunun yanında Hürrem Sultan’nın İbrahim Paşa’yı kötülemesinin de ölüme neden olduğu söylense de asıl nedeni kendisini Padişah’la eşit tutmak söylenir.
Kanuni Sultan Süleyman çok sevdiği vezirine geniş yetkiler vermişti. Bunun da etkisi ile yabancı bir elçinin raporunda 

İktidarın sadece kendisinde olduğunu ve ülkeyi kendisinin yönettiğini 

söyler. Bundan sonra ölüme iyice yaklaşır. Devlete Anadolu, Mısır isyanlarının bastırılmasında Avrupa’daki bir çok savaşlarda faydası dokunmuştur.

Bir ramazan akşamı Padişah İbrahim Paşayı saraya çağırır. Yemek sonrası uzun uzun sohbet edilir. Daha sonra Kanuni İbrahim paşaya sarayda kalmasını ister. İbrahim Paşa uyku sırasında görevlendirilen oldukça güçlü Cellat Kara Ali yağlı urganı ile Paşayı öldürür. İbrahim paşa öldüğünde 41 yaşındaydı.

İbrahim Paşa 13 sene sadrazamlık yapmış ve Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca dillerini biliyordu.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

osmanlı harita e1506175179246

Niğbolu savaşı nedenleri ve sonuçları

Niğbolu savaşı (1396) Nedenleri: Osmanlıların sınırlarını Tuna Nehrine kadar genişletmek istemesi İstanbulun kuşatılması üzerine Bizansın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir