ders calisma programi
ders çalışma programı

Uzman Öğretmenlik Kısa Notlar

 • Eğitim sorunları  ile ilgili ilk kitabı yazan Bobbins’tir
 • Küresel ısınma için kırmızı alarm ve geri dondurulemez eşik 1,5 derece 
 • Tam öğrenmede her ünite sonunda summatif değerlendirme yapılmaz. Sola çarpık grafiği kabul eder. 
 • İletişimin ögeleri : hedef,  kaynak,  mesaj,  kanal
 • İklim olayları TROPOSFER
 • En sıcak katman TERMOSFER
 • Sanayi devriminden beri yeryüzü sıcaklığı 1.2 derece arttı 
 • Değişkenler tek seferde ölçülür  ANLIK 
 • Bütünlük ilkesi BRUNER
 • Üçlü halka kuramı RENZULLI.  ( Üç  halka kuramı a göre  bireyin motivasyon,  ortalama üstü yetenek ve yaratıcı olması gerekir) 
 • YÖRÜNGE ÇALIŞMALARI : Öğrenci konusunu kendi seçer, araştırmanın nasıl yapılacağı ve sunulacağı konusunda da karar kendisinin
 • Kavramlar üzerinde ortak bir fikir birliği olması AÇIKLIK 
 • Öğretim sürecinde iki taraflı sosyal etkileşim ve mentorun önemini belirten kuram,  VYGOTSKY YAKINSAL GELİŞİM KURAMI 
 • Katlı öğrenimin diğer adı TAKSONOMIK OGRENIM
 • YETİŞEK eğitim programı demek
 • Eğitim ve eğitim planını bir YARIŞ ALANI olarak gören BOBBIT
 • Bob GOVIT tarafından fen bilgisi derslerinde kullanılan araç V-GDIYAGRAMLARI
 • Soruların gözden geçirilmesi REDAKSIYON
 • Testin kendi içinde tutarlı bir bütün KR-20 ve KR-21
 • Guvenirlik katsayısı en az 0.70 olmalı. Bazılarina göre ise en az 0.90
 • Psikolojik danışmanların  sinirliliklarini bilmelerine YETKINLIK
 • Zihinsel yetersizlik 22 yaşına kadar ortaya çıkabilir 
 • “Öğretmenler önce çocuğu tanımakla işe başlayın” J.J.ROUSSEAU
 • Para ile ilgili olanlar SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
 • Serbest zamanla ilgili olanlar SOSYAL – KÜLTÜREL HİZMETLER
 • PARSONS MODELİ mesleki rehberlik
 • Rehberlik için eğitim programlarının içinde ders saati ayrılmasında katkı bulunan REHBERLİĞİ KARAR VERME SÜRECİNE YARDIM OLARAK GÖREN REHBERLİK MODELİ
 • En güncel rehberlik modeli GELİŞİMSEL / KAPSAMLI REHBERLİK MODELİ
 • Rehberlik dersinin zorunlu hale getirilmesinin tartışıldığı 9.ŞURA
 • Öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel ve mesleki tercihler yapmalarına yardım  etmeye yöneliktir BİLGİ TOPLAMA VE YAYMA
 • Öğrencilerin eğitsel kollara yerleştirmeleri SOSYAL YERLEŞTİRMELER; ders ve kurlara yerleştirme EĞİTSEL YERLEŞTİRME; iş veya mesleğe MESLEKİ YERLEŞTİRME
 • Okuldan mezun olan ya da bir alanı tercih edilen öğrencilerin izlenmesi İZLEME
 • HİZMETLER MODELİ : 1- Bireyi tanıma 2- Oryantasyon 3- Bilgi Verme 4- Psikolojik Danışma 5- Yerleştirme 6- İzleme
 • Psikolojik danışmanların; psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlendiği SÜREÇ MODELİ
 • Bilişsel yaklaşımlar içinde yer alan ve öğrenmeyi ŞEMALAR  ile ifade eden PIAGET; özümseme, uyumsama ve dengesizlik süreçlerini ifade etmiştir.
 • Farklılaştırmanın UZUN vadeli hedefi; Yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek
 • KENDİNİ ANLATMA TEKNİKLERİ: Otobiyografi, Arzu listeleri, Zaman cetveli, Problem tarama listesi, Soru listesi /anket
 • PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ : Planlama – Tasarlama – Uygulama(Deneme) – Değerlendirme – Süreklilik kazandırma
 • Rehberlik, kişilerin karar alma aşamasında alacağı bir hizmet SÜREKLİLK
 • ZEDELENME, bireyin sahip olduğu organlarının yapısında ve işleyişinde çeşitli
 • nedenlere bağlı olarak bozulmalar olması durumu 
 • Bireyin yaşadığı zedelenme sonucunda sahip olduğu organın işlevini yerine getirememesi YETERSİZLİK
 • Yetersizlik sonucunda bireyin toplumsal yaşamda akranlarının gerçekleştirebildiği rolleri gerçekleştirememe durumu ENGEL
 • EKOLALİ, ses tekrarı
 • Herkesin bilgiye ulaşma yolu farklıdır. Bireyler ön bilgileriyle yeni bilgileri ilişkilendirerek yeni bilgiyi anlamlandırırlar RADİKAL YAPILANDIRMACILIK
 • Kavram öğretiminde ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek araçlar: 1. Kavram haritaları 2. Zihin haritaları 3. Kavram karikatürleri 4. Metaforlar ve analojiler 5. İki / üç aşamalı testler
 • Ülkemizde ilgi ölçmek için kullanılan en yaygın ölçek KUDER İLGİ ALANLARI ENVANTERİ
 • Madde bağımlısı kişilerin destek alması için hastaneler bünyesinde AMATEM
 • MEB 2023 Eğitim vizyonu 2018 de yayınlandı
 • özel yetenek âdeta sınırları olmayan bulutsu bir  yapıdadır BULANIK KURAM
 • Çocuklarıyla yakından ilgilenip onlardan pek birşey istemeyen, genellikle tutarsız ve güvensiz anne baba tarzı İZİN VERİCİ
 • Sınıf rehber öğretmeni sınıf rehberlik planını en geç EKİM ayı içinde hazırlayıp müdüre sunar
 • Öğrenciler kendi hizlarinda çoklu zekalarına uygun etkinlikleri iki haftada tamamlanacak şekilde yapar.  Her öğrenciye farklı görevler verilir ÖĞRENME AJANDALARI 
 • Kapsayıcı eğitimin uluslararası alanda ilk kez gündeme geldiği konferans 1994 UNESCO SALAMANCA BİLDİRGESİ 
 • Deniz,  göl,  akarsuların kirlenmemesi için Türkiye nin deniz koruma seferberliği SIFIR ATIK MAVİ 
 • Öğretmen,  eğitim kurumları ve devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program TEST EDİLEN PROGRAM 
 • Eğitim kurumunun özel hedeflerini e Rehberlik sistemine OKUL MÜDÜRÜ işler 
 • RPD Hizmetleri İl yürütme komisyonu EYLÜL-HAZİRAN da toplanır

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Ogretiminde Yeni Yaklasimlar

Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri

Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri Mevcut bağlamda, problem bulma, belirli amaçlara göre yeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.