1. AMAÇ: Muş’un SBS ve YGS-LYS’ de 3 yıl içerisinde, ilk 50 il arasında yer alması. İller arası başarı sıralamasında her yıl 5–10 basamak öne geçmek.

2. Eylem planının uygulanması

FAALİYET 1

2010 yılı SBS ve YGS-LYS sonuçları analiz edilecek, yapılan analizlere göre okul, ilçe ve derslere göre başarı sıralaması elde edilecektir.

FAALİYETİN AMACI

2010’da yapılan SBS ve YGS-LYS ile ilgili veri karşılaştırmalarının İl, İlçe, okul, zümre bazında sıralanması, ilgililerin İl Web Sitesi aracılığı ile bilgilendirilmesi ve verilerin paylaşılmasını sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl MEM Sınav Hizmetleri Bölümü

2. İl MEM Eğitim Öğretim Bölümü

3. İl MEM Bilgisayar Hizmetleri Bölümü

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 1.1. 2010 SBS 7.Sınıf, 2010 SBS ve OYP 8. sınıf; 2010 YGS-LYS 12. sınıf sonuçlarından başlamak üzere SBS-OYP, YGS-LYS verileri (Ham bilgiler) İl Eğitim Öğretim Bölümünce elde edilecektir.

GÖREV 1.2. İl Eğitim Öğretim Bölümü verileri aşağıdaki kriterlere göre İl, İlçe, Okul,

Zümre bazlı listeleyecek ve değerlendirecektir. (EK-1a)

A. SBS/OYP için Değerlendirme Kriterleri:

A1. İlçe Bazlı Kriterler (Okul sıralamaları)

*SBS/OYP puan ortalaması,

*Türkçe net ortalaması,

*Sosyal Bilgiler net ortalaması,

*Matematik net ortalaması ,

*Fen Bilgisi net ortalaması ,

*İngilizce net ortalaması.

A2. İl Bazlı Kriterler (İlçe sıralamaları)

*SBS/OYP puan ortalaması,

*Türkçe net ortalaması,

*Sosyal Bilgiler net ortalaması,

*Matematik net ortalaması,

*Fen Bilgisi net ortalaması,

*İngilizce net ortalaması.

B. YGS-LYS için Değerlendirme Kriterleri (Muş ili ilçe sıralaması ve okul türüne göre) (EK-1b)

2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans yüksek okullara yerleştirme oranı,

Eski sistemde SAY1, yeni sistemde YGS1, YGS2 puan ortalamaları,

Eski sistemde SÖZ1, yeni sistemde YGS3, YGS4 puan ortalamaları,

Eski sistemde EA1, yeni sistemde YGS5, YGS6 puan ortalamaları,

Eski sistemde SAY2, yeni sistemde MF1, MF2, MF3, MF4 puan ortalamaları,

Eski sistemde EA2, yeni sistemde TM1, TM2, TM3 puan ortalamaları,

Eski sistemde SÖZ2, yeni sistemde TS1, TS2 puan ortalamaları,

Eski sistemde YDS, yeni sistemde DİL1, DİL2, DİL3 puan ortalaması,

ve herbir testin net ortalamaları

2011, 2012, 2013 yılları YGS ile LYS için Değerlendirme Kriterleri (Muş ili ilçe

sıralaması ve okul türüne göre)

GÖREV 1.3. İl Eğitim Öğretim Bölümü elde ettiği listeleri, İl Milli Eğitim Müdürü’ne

Sunacaktır. Uygun görüldüğü takdirde Web Sitesinde yayınlanmak üzere İl Bilgisayar

Hizmetleri Bölümüne iletilecektir.

GÖREV 1.4. İl Milli Eğitim Müdürü’nün onayı ile İl Bilgisayar Hizmetleri Bölümü, verileri İl MEM Web Sitesinde yayınlayacaktır. Aynı bölüm, yayınlandığına dair bilgiyi İl Eğitim-Öğretim Bölümüne verecektir. İl Eğitim Öğretim Bölümü okul yöneticilerini, öğretmenleri, diğer ilgilileri bilgilendirmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yayınlandığına dair bilgi verecektir.

FAALİYET 2

Yapılacak her SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçları İl, İlçe, okul, zümre, şube, öğrenci bazında değerlendirilecektir, ödüllendirme ve iyi örneklerin paylaşımı yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçlarının il eğitim öğretimini paylaşanlar tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi, en iyilerin ödüllendirilmesi, iyi çalışmaların paylaşılmasını sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl ve İlçe ARGE Birimleri

2. İl MEM Eğitim Öğretim Bölümü

3. İlçe Milli Eğitim Müdürleri

4. İlçe Eğitim Öğretim Şube Müdürleri

5. Eğitim Müfettişleri Başkanı

6. Eğitim Müfettişleri

7. Okul Müdürleri

8. Zümre Öğretmenleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 2.1. İl Eğitim Öğretim Bölümü tarafından İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşme sonrası bir toplantı tarihi belirlenecektir. İl Eğitim Öğretim Bölümünün organizasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürü’nün başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri, ilgili Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri, Eğitim Müfettişleri Başkanı ve Okullardan Sorumlu Eğitim Müfettişleri, il ve ilçe ARGE birimleri, SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanacaklardır. İlçe Müdürleri ve katılımcılar bu çalışmaya Web Sitesindeki SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçlarını inceleyerek hazırlıklı bir şekilde katılacaklardır. İl Milli Eğitim Müdürü ilçeleri daha önce belirlenen kriterlere göre değerlendirecektir. Önceki SBS ve YGS-LYS sonuçlarını göz önünde bulundurarak, belirlenen kriterlere göre bir sonraki SBS ve YGS-LYS için İl hedefi belirlenecektir. En iyi ilçeler (ilk iki ve ilçe ortalamasını %10 artıran) başarılı uygulamalarını diğer İlçe Müdürlerine sunacaklardır ve ödüllendirileceklerdir.

GÖREV 2.2. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerindeki okul müdürlerini toplayarak SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçlarını bir önceki ile kıyaslayarak değerlendirecek ve bir sonraki SBS ve YGS-LYS deneme sınavı için ilçe hedeflerini il hedefine uygun olarak okul müdürleri ile birlikte belirleyeceklerdir. Başarılı olan okul müdürlükleri (İlk üç ve başarısını %10 artıran okullar) ödüllendirilerek örnek çalışmalarını diğer okul müdürleriyle paylaşmak amacıyla sunmaları sağlanacaktır. Bu değerlendirme çalışmalarının tarihi İl Eğitim Öğretim Bölümüne bildirilecektir. İlçe Müdürleri bu çalışmaya Bölge Müfettişleri Grup Başkanlarını davet edeceklerdir.

GÖREV 2.3. Okul müdürleri zümreleri toplayarak SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçlarını bir önceki sınavı ve diğer okulların zümreleri ile kıyaslayarak değerlendirecek ve beraberce bir sonraki SBS ve YGS-LYS deneme sınavı için okul hedeflerini ilçe hedefine göre belirleyeceklerdir. Bu çalışmalarda SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçları ile okul içi sınav sonuçları karşılaştırmaları da yapılacaktır. Okul müdürlükleri tespit edilen farkların nedenlerini sorgulayarak uygun tedbirler alacaklardır. Okul müdürleri bu toplantılarda sınıflar arası karşılaştırmaları yaparak sınıf performanslarını, öğretmen performanslarını, öğrenci performanslarını takip edeceklerdir. Başarılı zümre ve öğretmenler (ilçe sırasında branşında ilk üç veya başarısını %10 yükselten zümreler) ödüllendirilecektir. Okul Müdürleri okul içinde başarılı zümrelerin örnek çalışmalarını diğer zümre öğretmenleri ile paylaşmaları için çalışma yapacaklar ve çalışmalara bizzat katılacaklardır.

GÖREV 2.4. Okul Müdürlükleri hedeflerine ulaşabilmek için eylem planlarını (SBS 7.8. sınıflar ve YGS-LYS 12. sınıflar için ayrı ayrı) 10 gün içerisinde hazırlayacaklardır ( EK-2a-2b ). İlköğretim okullarında oluşturulan eylem planları bölge eğitim müfettişlerince, ortaöğretim okullarında oluşturulan eylem planları ise eğitim öğretimden sorumlu ilçe şube müdürlerince denetlenecek ve rehberlik yapılacaktır. Okul müdürlükleri İlçe Müdürleri ile yaptıkları değerlendirme toplantısından sonra 10 gün içinde okul eylem planlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ileteceklerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de bir örneklerini İl MEM Eğitim Öğretim Bölümüne ileteceklerdir.

GÖREV 2.5. Eğitim Müfettişleri Başkanı bütün müfettişleri Görev 2.1. çalışması

sonrası toplayarak, ilköğretim okulları ile ilgili sınav sonuçlarını (SBS 7-8) bir önceki

sınava göre kıyaslayarak değerlendirecektir. Bölge Eğitim Müfettişleri de Grup

Başkanlarının koordinasyonunda bölgelerinde sınavlarla ilgili değerlendirme

yapacaklardır. Her Eğitim müfettişi denetimlerde zümrelere ve öğretmenlere diğer

okul zümreleri ile karşılaştırmalar ışığında rehberlik yapacaktır. Okul eylem planlarını

takip edeceklerdir. Bütün bu çalışmalarda (Eylem planlarının takibi ve rehberlik) Eğitim Müfettişleri Başkanı, eğitim müfettişlerinin ortak uygulaması için gerekli tedbirleri alacaktır.

GÖREV 2.6. İlçe Milli Eğitim Müdürleri uygun gördüğü zamanlarda yılda en az bir defa en başarılı okul müdürlerinin ve en başarılı zümrelerin örnek uygulamalarını diğer okul müdürleri ve zümre öğretmenleri ile paylaşılmasını sağlayacak ortamlar

oluşturacaklardır. Bu çalışmaların takvimi İl Eğitim Öğretim Bölümüne bildirilecektir. Bu değerlendirme çalışmalarına İlçe Müdürleri, Bölge Eğitim Müfettişleri Grup Başkanı davet edilecektir.

GÖREV 2.7. Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerin SBS veYGS-LYS’ deki durumlarını bir liste hazırlayarak tespit edecekler, öğrencilerin durumlarını velilerle paylaşacaklardır. Bir sonraki sınav ile ilgili öğrenci hedefini öğretmen-öğrenci-veli koordineli bir şekilde belirleyeceklerdir.

GÖREV 2.8. Okul müdürleri başarılı öğrencileri, diğer öğrenci ve velileri teşvik edecek şekilde ödüllendireceklerdir.

GÖREV 2.9. Okul müdürleri öğretmen performanslarını SBS ve YGS-LYS deneme sınavı sonuçlarına göre ölçecek ve gelişim için tedbir alacaklardır.

GÖREV 2.10. SBS ve YGS-LYS’de branşında soru sorulan öğretmenler, konu analizi yaparak her bir soruya sınıf tarafından verilen cevapların doğru cevaplanma oranına bakarak başarı düzeyinin %40 ve altında olması durumunda eksik konuları giderici çalışmalar yapacaktır, sorulan soruları derslerde çözeceklerdir. Bu branşlarda okul içi sınavlar, okul yönetiminin koordinasyonunda mümkün olduğunca klasik bile olsa ortak şekilde uygulanarak, değerlendirilecektir

GÖREV 2.11. Her öğretmen ünite sonunda sınavlarda çıkan sorular başta olmak üzere küçük test sınavları yapacaklardır.

GÖREV 2.12. Her kademedeki ödüllendirmede; “ilk üç ve bir önceki sınava göre sırasını yükseltme” kriter olarak alınacaktır.

FAALİYET 3

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak sınav sonuçlarına göre öğretmen performansı belirlenerek ödüllendirilecektir

FAALİYETİN AMACI:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ortak sınavların değerlendirilmesi sonucunda en başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi, bu ödüllendirme sistemi ile diğer öğretmenlerin öğrenciye katkısını arttırmasını teşvik etmektir.

İlkeler :

1. Bu faaliyet ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu İl MEM Ar-Ge Birimi formatörleri ve Eğitim Öğretim Şubesince sağlanacaktır.

2. Öğretmen performansı, ortak sınav çerçevesinde il genelinde öğrencisi sınava giren öğretmenler arasından değerlendirme yapılır.

3. Eğitim bölgeleri dâhilindeki resmi ilköğretim okullarındaki 4.5.6.7.8. sınıfları ve ortaöğretimdeki tüm sınıfları kapsar.

4. Faaliyetin takibinden İl MEM Eğitim Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü sorumludur.

5. Öğretmen performansı her öğretim yılında ortak deneme sınav sonuçlarına bağlı olarak 1. dönem 1 defa 2. dönem 1 defa olmak üzere toplam iki defa değerlendirilir. Bu değerlendirme, “öğretmenin derse girdiği öğrencilerin bir önceki yapılan deneme sınavındaki o derslerin netleri ile bir sonraki deneme sınavındaki netlerinin karşılaştırılması” şeklinde olacaktır. Ödüllendirilmesi teklif edilecek performansı yüksek öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sınav sonuçlarına bağlı olarak ödüllendirilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ödüllendirilmesi teklif edilecek performansı yüksek öğretmenler; İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, Eğitim Öğretimden sorumlu İl Şube Müdürü ve ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından birer Okul Müdürü ve Ar-Ge birimi formatörlerinden oluşan komisyonca belirlenir.

6. Arzu edilen sonuç; öğretmenleri teşvik ve motive ederek öğrenci başarısını

arttırmaktır.

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 3.1. Faaliyetler İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Valilik onayı alınacaktır. 6 ilçedeki eğitim bölgelerindeki ilköğretim okullarına iletilecektir.

GÖREV 3.2. Yapılan deneme sınavları sonuçlarına bağlı olarak okul müdürlükleri İlçe MEM lerine, İlçe MEM leri İl MEM’lerine performansları yüksek öğretmenlerin ödüllendirilmesini teklif edeceklerdir.

GÖREV 3.3. Öğretmenlerden hangilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklif edileceği İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, Eğitim Öğretimden sorumlu İlçe Şube Müdürü ve Okul Müdürlerince oluşan komisyonca belirlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri performansı en yüksek öğretmen isim listelerini bir hafta sonra İl Eğitim Müdürlüğüne ileteceklerdir.

GÖREV 3.4. İl Milli Eğitim Müdürlüğü başarılı olan öğretmenleri ilçe veya il bazlı olarak ilçe müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılacağı bir törende ödüllendirilecektir.

GÖREV 3.5. 2010–2011 Yılı için 1. Ve 2. Dönemdeki çalışmalar resmi ilköğretim okullarındaki 4.5.6.7.8. sınıflar ve ortaöğretimdeki tüm sınıflar için yapılacaktır. İl geneli deneme sınav sonuçları veri olarak alınacaktır.

GÖREV 3.6. 4/B sözleşmeli öğretmenler de projeye dâhil olacaklardır.

GÖREV 3.7. Deneme sınavlarına, kaynaştırma raporu olan ve mazereti belgelendirilmiş olanlar hariç bütün öğrencilerin girmesi için okul müdürlerince gerekli önlemler alınacaktır. Mazeretsiz sınava girmeyen öğrenciye 0 net verilecektir.

GÖREV 3.8. Öğretmen performansı, branş ayrımı yapılmadan, kesinlikle

okullar ve ilçeler arası sıralama dikkate alınmadan belirlenecektir. Bu nedenle önemli olan, okullarda öğrenciler için ideale yakın sınav ortamlarının okul müdürlüklerince

hazırlanmasıdır.

GÖREV 3.9. Okul müdürlükleri deneme sınavı sonucunda alınan bütün öğrencilerin tüm branşlardaki net ortalamalarını, öğretmenler odasına asacaklardır. Öğretmenler tarafından incelenecektir. Böylelikle her öğretmen kendi öğrencilerine katkılarını takip edebileceklerdir. Böylelikle bir sonraki deneme sınavına hazırlık yapmaları için gerekli veri altyapısı sağlanacaktır.

FAALİYET 4

Hiçbir öğrenci SBS ve YGS-LYS hazırlığının dışında bırakılmayacak şekilde sınavlara yönelik yetiştirme çalışmaları yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Kırsal ve kent alanında yaşayan dezavantajlı ilköğretim öğrencileri, mesleki eğitimde sınavlara hazırlıksız girme durumunda olan öğrenciler başta olmak üzere bütün öğrencilerin sınava uyumlarını artırmaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl-İlçe Yaygın Eğitim Bölümleri

2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

3. Okul Müdürlükleri

4. Hizmetiçi Bölümü

5. İl-İlçe Mesleki Eğitim Bölümleri

6. İl-İlçe Özel Öğretim Bölümleri

7. İl-İlçe Ar-Ge Birimleri

8. Halk Eğitim Merkezleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 4.1. Okul ve kurum müdürlüklerince YGS-LYS ve SBS hazırlığı yapamayan öğrenciler tespit edilerek hiçbir öğrenci dışarıda bırakılmayacak şekilde okullarda öncelikle sınav yetiştirme kursu yapılacaktır.

GÖREV 4.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sınava hazırlanamayan ve fakir

öğrencilerle ilgili halk eğitim merkezlerinin aktif hale getirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

GÖREV 4.3. Okul müdürlüklerince gönüllü, ücretsiz sınav yetiştirme çalışması yaptıracak öğretmenler tespit edilecek, çalışma yapacak öğrenci sayısına bağlı olarak yer temin edilecek ve gönüllü görev yapan öğretmenler ödüllendirileceklerdir.

GÖREV 4.4. Ekim ayından sonra dershanelerdeki boş yerlere sınavlara hazırlanamayan başarılı öğrencilerin yerleştirme çalışmaları yapılacaktır.

GÖREV 4.5. İl-İlçe Mesleki Eğitim Bölümlerince koordineli bir şekilde bütün meslek

liselerinde son sınıflarda YGS-LYS’ye girecek öğrencilere yetiştirme kursu açılması için okul ve öğrencilere yönelik teşvik ve ikna çalışması yapılacaktır.

GÖREV 4.6. Bütün yapılanlar sonunda sınava hazırlanamayan, ihtiyacı olan öğrenciler için halk eğitim merkezleri yardımıyla ikinci dönem üç aylık yetiştirme kursları açılacaktır. Bunun da yapılamadığı durumlarda sınavlara hazırlanamayan öğrencilere SBS’ye ve YGS-LYS hazırlık kitapları hediye edilecektir. Bu çalışmaları okul müdürlükleri takip edeceklerdir, böylelikle sınavlara hazırlanmayan öğrenci bırakılmayacaktır. Valilik ile İl MEM işbirliği ile kaynak sıkıntısı çekilen dezavantajlı durumdaki okullara yönelik sınava hazırlık setleri temin edilecektir.

GÖREV 4.7. Okul müdürlükleri öğretmenler vasıtası ile öğrenci gelişimlerini velilerle

birlikte eğitim öğretim yılı süresince beraberce izleyeceklerdir.

GÖREV 4.8. Okul müdürlüklerince bir önceki yılın başarılı öğrencilerinin meslek lisesi öğrencileri ve ilgisiz öğrenciler başta olmak üzere bütün öğrencileri teşvik etmek üzere okula davet edilecek, başarı hikayeleri aktarılacak, resimleri asılacak, ödüllendirileceklerdir.

GÖREV 4.9. Öğrencilerin sınava yetiştirilme envanterlerini Kasım ayında başlamak üzere her ayın 4. haftası sonuna kadar; ilköğretim okulları (EK-3a), ortaöğretim okulları (EK-3b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de (EK-3abc) İl Milli Eğitim Eğitim-Öğretim Bölümüne göndereceklerdir.

GÖREV 4.10. Tercih dönemlerinde okullarda “Tercih Danışmanlık Bürosu” oluşturulacak, bu bürolarda rehber öğretmenler ve YGS ile LYS başvurularını alan Müdür Yardımcıları görevlendirilecektir. Meslek Liselerinde olup sınavlara hazırlanmayan ve hedefi olmayan öğrencilere en azından açıkta kalmayacak şekilde ilgi ve yeteneğine uygun önlisans programları tanıtılarak rehberlik edilecektir. İl Milli Eğitim Sınav Hizmetleri Bölümünce konu ile ilgili Meslek Lisesi Müdür Yardımcıları ile başvurular öncesinde toplantı yapacaktır.

FAALİYET 5

Öğretmen niteliğinin yeni öğretim programları dikkate alınarak artırılması için uygulamalı hizmetiçi eğitimler verilecek ve yeni müfredatların yayılımını artırıcı faaliyetler yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Öğretmen niteliğinin yeni müfredatlara göre artırılmasının sağlanmasıdır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl MEM Eğitim Öğretim Bölümü

2. Eğitim Müfettişleri Başkanlığı

3. İl MEM Bilgisayar Hizmetleri Bölümü

4. Hizmetiçi Bölümü

5. İl MEM Kültür Bölümü

6. Okul Müdürlükler

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 5.1. İl Milli Eğitim Hizmetiçi Eğitim Bölümünce yenilenen ilköğretim ve ortaöğretim programlarını tanıtıcı, öğretim yöntem ve teknikler, eğitim öğretimde yeni yaklaşımlar ve ölçme değerlendirmeye yönelik eğitim faaliyetleri planlanacaktır.

FAALİYET 6

Velilere sınavlarla ilgili bilinçlendirme çalışması yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Velilerin sınavlar konusunda bilgilendirilmeleri ve öğrencilerle konu ile ilgili doğru

iletişimlerini sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

2. İl Milli Eğitim Sınav Hizmetleri Bölümü

3. Okul Müdürlükleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 6.1. İl Milli Eğitim Müdürü basında velilerin sınav duyarlılığını artırıcı

konuşmalar ve demeçler vererek rehberlik ve liderlik edecektir.

GÖREV 6.2. İlgili velilerin öğrenci sınav başarısında çok etkili olduğu varsayımı

doğrultusunda; velilere yöneltme raporları, sınavlar, etkili iletişim ve çocuk psikolojisi

konularında eğitimler verilecektir. Bütün velilerin sınavlar konusunda bilinçli olmaları sağlanacaktır. Bu çalışmalar sınava girecek olan öğrenciler için (7,8 ve ortaöğretim son sınıflar) Aralık ayında tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

GÖREV 6.3. İl Milli Eğitim Sınav Hizmetleri Bölümü ve İl/İlçe Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünce yerel basın kuruluşları ile irtibata geçilerek sınav süreci konusunda bilgilendirme yapılması sağlanacaktır. Veliler ve diğer ilgililer sınavlar konusunda bilinçlendirilecektir.

GÖREV 6.4. Okul müdürlüklerince öğrenci velileri çözümün parçası haline getirilecektir. Okul-veli iletişimi sağlanacaktır.

FAALİYET 7

Veliler yönlendirmede ikna edilerek yöneltme raporuna uygun davranmaları

sağlanacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Yöneltme raporu haricinde başka okullara giderek sınavlarda öğrencilerin il başarısını

düşürmesini engellemektir.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri Eğitim Öğretim Bölümü

2.Okul Müdürlükleri

3.Mesleki Eğitim Merkezleri Müdürlükleri

4.Mesleki Eğitim Bölümü

5.Rehberlik ve Araştırma Merkezi

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 7.1. Düşük diploma notlu öğrencilerin Genel Liselere kaydının mümkün olduğunca önüne geçilmesi sağlanacaktır.

GÖREV 7.2. Meslek liselerinin ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin hangi öğrenci grubuna hizmet verdiği rehber öğretmenlerince ve sınıf öğretmenlerince velilere ve öğrencilere aktarılacaktır.

GÖREV 7.3. Her öğrenciye mesleki rehberlik konusunda rehber öğretmenlerince

seminerler verilecektir.

GÖREV 7.4. Okul müdürlüklerince 9. sınıflarda tanıtım ve yönlendirme çalışması

yapılacak ve denetlenecektir.

GÖREV 7.5. İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Bölümü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

koordinasyonunda; Ortaöğretim kurumları örgün eğitime devam edemeyecek öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirecektir. Böylelikle bu öğrencilerin genel liseler ve meslek liselerinde zaman kaybetmeleri önlenecektir.

FAALİYET 8

SBS çalışmalarında müfettişler etkin hale getirilecektir.

FAALİYETİN AMACI

Alanda bire bir gözlem yapma imkânı olan eğitim müfettişlerinin yönetici ve

öğretmenlere SBS konusunda katkısını artırmaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1.Eğitim Müfettişleri Başkanlığı

2.Eğitim Müfettişleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 8.1. Eğitim Müfettişleri, öğretmenlerin performans değerlendirmesinde SBS sonuçlarını veri olarak alacaktır. Öğretmenin sınav başarısına katkı çalışmaları irdelenecektir.

GÖREV 8.2. SBS’nin yeni programların başarılı uygulanmasıyla ilgisi göz önüne

alınarak Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca konusunda uzman eğitim müfettişleri görevlendirilecek, görevli müfettişler kendi bölgelerinde yeni müfredatlara uygun öğretim metotlarını ve yeni yaklaşımları bütün okul müdürlerine ve öğretmenlere yönelik paylaşım çalışmaları ile aktaracaklardır.

GÖREV 8.3. Eğitim Müfettişleri okul eylem planlarının takibini yaparak okul yönetici ve öğretmenlerine rehberlik yapacaklardır.

FAALİYET 9

Sınıf öğrenci sayıları azaltılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Sınavlarda daha başarılı olunacak öğrenci sayısına sahip sınıf ortamları hazırlanmasını sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1.Yatırım Hizmetleri Bölümü

2. Donatım Bölümü

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 9.1. Yatırım Bölümünce şube başına düşen öğrenci sayısı yatırımlar ve

kampanyalar ile mümkün olduğunca daha düşük sayıya çekilecektir.

GÖREV 9.2. Donatım Bölümünce bundan sonraki üretimlerde çiftli sıra yapılacak, tekli sıra üretiminden vazgeçilecektir.

FAALİYET 10

Sınavlara doğru dershane eğitiminin okul eğitimini engellemesini ortadan kaldıracak

faaliyetler yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Bütün öğrencilere okulun en önemli bilgi kaynağı olduğunu benimsetmektir.

SORUMLU BİRİM

1.Okul Müdürlükleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 10.1. Liselerde (mümkün olduğu takdirde ilköğretim okullarında) son günlerde devamsızlıkları azalmak için okulu cazip hale getirici faaliyetler yapılacaktır. (Bol örnek soru testleri yapma gibi..)

GÖREV 10.2. Sınavlara doğru okul müdürlüklerince, öğrencilerin nöbetçi öğretmenler gözetiminde etüt çalışmaları yapabilecekleri uygun ortamlar sağlanacaktır.

GÖREV 10.3. Nisan ayı başında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince dershane müdürleriyle toplantı yapılarak, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde dershanelere çağırılmaması konusunda bilgilendirilecek.

FAALİYET 11

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandıracak etkinlikler yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Öğrencilerin sınavlarda soruları anlama, uzun paragraf sorularında zaman kazanması gibi avantaj elde etmelerini sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl MEM Eğitim Öğretim Bölümü

2. Okul müdürlükleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 11.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “OKUYOR VE ANLIYORUM YARIŞMASI” her yarıyıl döneminde yenilenerek devam ettirilecektir.

GÖREV 11.2. Öğrencilere mümkün olduğunca hızlı okuma anlama ve bireysel gelişim seminerleri verilecektir.

GÖREV 11.3. Öğretmenlerce uygun derslerde okuma-anlama etkinliklerine yer verilecektir.

FAALİYET 12

Anadolu statülü lise kontenjanları artırılacaktır. (Fen, Sosyal Bilimler, Öğretmen,

Anadolu, Anadolu Meslek…)

FAALİYETİN AMACI

Öğrencilerin başarılı öğrencilerle daha da başarılı olduğu gerçeğine göre Anadolu liselerinin kontenjanlarının artırılmasını sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. Eğitim Öğretim Bölümü

2. Okul Müdürlükleri

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 12.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Öğretim Bölümünce her yıl uygun sayıda genel lise Anadolu lisesine çevrilmesi çalışması yapılacaktır.

GÖREV 12.2. Eğitim Öğretim Bölümünce Anadolu statülü okul kontenjanları (Anadolu Meslek Liseleri dahil) takip edilerek okul şartlarına ve bir önceki yıl kontenjanlarına göre en yüksek hale getirilecektir.

GÖREV 12.3. Eğitim Öğretim Bölümü ve Anadolu Meslek Lisesi Okul Müdürlükleri

işbirliği ile anadolu statülü lise kontenjanları her yıl daha fazla artırılacaktır. Mümkün

olduğunca yeni bölümler ilave edilecektir.

GÖREV 12.4. İhtiyaç duyulan ilçelerde yeni Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi açılması için girişimlerde bulunulacaktır.

FAALİYET 13

Öğretmen motivasyonunun artırıldığı faaliyetler yapılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Öğretmen motivasyonunu artırmak, İl hedeflerinin öğretmenlerde içselleştirilmesini

sağlamaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. İl Valiliği

2. Kültür Bölümü

3. Bilgisayar Hizmetleri Bölümü

4. Hizmetiçi Bölümü

5. Atama Bölümü

6. Okul Müdürleri

7. Eğitim Öğretim Bölümü

8. Spor İzcilik Bölümü

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 13.1. Kültür Bölümünün koordinasyonunda 24 Kasım öğretmenler gününde toplantı yapılacaktır.

GÖREV 13.2. Spor İzcilik Bölümü tarafından ilimize atanan öğretmen adaylarının oryantasyonuna yardımcı olabilmek için, temel ve hazırlayıcı eğitim kursları döneminde ilimizin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarını tanımaya yönelik geziler düzenlenecektir.

GÖREV 13.3. Hizmetiçi Bölümünce tanınmış uzman ve akademisyenler getirilerek seminerler planlanacak ve uygulanacaktır.

GÖREV 13.4. Atama Bölümleri öğretmen görevlendirmelerini eğitim öğretim

başladığında bitirilecek şekilde düzenlemeye çalışacaktır.

GÖREV 13.5. İl MEM tarafından öğretmen motivasyonunu artırıcı toplantılar yapılacaktır.

GÖREV 13.6. İl Milli Eğitim Müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve şube müdürleri tarafından kırsaldaki ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğretmenler motivasyon amaçlı ziyaret edilecektir.

FAALİYET 14

Sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonu artırılacaktır.

FAALİYETİN AMACI

Öğrencileri sınavlara hazırlanırken stresten uzak tutmaktır.

SORUMLU BİRİMLER

1. Okul Müdürlükleri

2. Kültür Bölümü

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezi

5. Spor ve İzcilik Bölümü

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV 14.1. Okul Müdürlüklerince öğrenci motivasyonunu artırıcı, bireysel gelişimini sağlayıcı film, tiyatro vb. izlettirilecek, seminerler verilecektir.

GÖREV 14.2. Okul Müdürleri öğrenci motivasyonunu artırıcı toplantılar yapacaktır.

GÖREV 14.3. İl ve İlçe Kültür Bölümlerince her okulda öğrencilere yönelik sportif, sanatsal ve sosyal faaliyet yapılacaktır.

GÖREV 14.4. İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlükleri işbirliği ile internet kafeler

denetlenecektir.

GÖREV 14.5. Okul ve dershane öğretmenlerinin öğrenci sınav başarısı için işbirliğini

artırıcı çalışmalar geliştirilecektir.

GÖREV 14.6. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince okullar gezilerek sınav motivasyonu ve sınav stresi konularında öğrencilere rehberlik çalışması yapılacaktır.

GÖREV 14.7. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince öğrencilerin “Etkili Ders Çalışma

Teknikleri” konusunda gelişimlerini sağlayıcı bir proje üretilecek ve uygulanacaktır.

GÖREV 14.8. Okul müdürlükleri tarafından bütün öğrencilerin katılabileceği sınıf içi, sınıflar arası bir bilgi yarışması sınav başarısını artıracak şekilde düzenlenecektir.

Abdulselam ER                                                                   Turgut KARAKIŞ

Milli Eğitim Şube Müdürü                                          Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

İlhami BAYRAKTAR

Milli Eğitim Müdürü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir