Ana Sayfa / Eğitim Haberleri / Okullara Süt Dağıtımı Ayrıntıları ve Okulun Görevleri

Okullara Süt Dağıtımı Ayrıntıları ve Okulun Görevleri

Sağlıklı ve dengeli beslenme,çocukların gelişiminde ve eğilim hayatlarında önemli bir etkendir. Süı karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besin maddesidir. Günlük olarak yeterli miktarda süt tüketimi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, dişlerin ve kemiklerin sağlıklı gelişimi açısından önemlidir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan; “Okul Sütü Programı” ilgi (a) Karar gereğince, İlgi (b) Tebliğ hükümleri doğrultusunda 2012 yılında uygulanacaktır. Program kapsamında, özel okullar hariç olmak (Izcrc, anasınıfuıdan itibaren besinci sınıf öğrencileri dahil, anaokulu ve ilköğretim kurumları öğrencilerine ülkemizde üretilen. 200 ml’lik özel kutularında uzun ömürlü tam yağlı sade süt dağıtılacaktır. Valiliklerce programın sağlıklı yürütülmesi amacıyla İlgi (a) Karar ve İlgi (b) Tebliğ gereği oluşturulan Okul Sütü Komisyonu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Buna göre programın sağlıklı yürütülmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir, a. İl millî eğitim müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları

1.    Okul Sütü Komisyonu’nun sckrctarya görevini yürütmek.

2.    Okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası, tüketilmesi ve atık kutuların geri dönüşümünün sağlanması hususunda Okul Sütü Komisyonu ile gerekli işbirliğini yapmak.

3.    Program süresince öğrencilerin gelişme oranları ile süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmalarda, il sağlık müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

valilik onayından sonra takip eden ayın en geç beşinci işgünündc Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve yazı ile göndermek.

5. ilçe millî eğitim müdürleri ile süt dağıtılacak okul müdürlerine eğitim verilmesini

sağlamak.
b.    İlçe milli eğilim müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları

1.    Okul Sütü Programı’mn okullarda uygulanmasının takip ve kontrolünü yapmak.

2.    Aylık ilçe icmalinin (Ek-2), il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

c.    Okul müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları

1.    Okul müdürü veya bir müdür yardımcısı başkanlığında, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinden birinin katılımı ile Okul Sütü Kabul Komisyonu’nu oluşturmak.

2.    Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında; “Okul Sütü Kabul Komisyonu”nu müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısı yetersiz olması durumunda gönüllü öğrenci velilerinden ikisinin katılımıyla oluşturmak.

3.    Program kapsamında hazırlanan afişlerin, okulda öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılmasını ve program sonuna kadar asılı kalmasını sağlamak.

4.    Öğretmen ve öğrencilere Okul Sütü Programı konusunda eğitim verilmesini; hazırlanan broşürlerin öğrencilere dağıtılmasını sağlamak.

5.    Program hakkında öğrenci velilerini bilgilendirmek, süt dağıtımı öncesinde Süt Aleıjisi ve/veya Laktoz Intoleransı Varlığı Tespiti ile Süt İçimi İzin Formu’nun (F.k-3) veliler

6. Süt Alerjisi ve/veya laktoz intolcransı varlığı tespit edilen öğrenciler ile veli izin bilgilerinin e-Okul sisteminin Kurum İşlemleri modülünde yer alan “Süte Duyarlılığı Olan Öğrenci Bilgileri” ve “Sütten Rahatsızlanan Öğrenci Bilgileri” bölümüne işlenmesini sağlamak.

gelişmesi durumunda 112 Acil Yardım Merkezi’nin aranması veya en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi, velisinin bilgilendirilmesi ve Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikâyet Formu’nun (Ek-4) sınıf

8. Veli beyanı veya hekimlerce aleıjisi ve/veya laktoz intolcransı olduğu tespit edilen öğrenci bilgileri ile veli izin bilgilerini liste halinde, sağlık ¡1 müdürlüğüne iletilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndermek ve bu öğrencilerin program dışında tutulmasını sağlamak.

sağlamak.

10. İçilmeyen sütlerin iade tutanağı (Ek-S) ile iade edilmesini sağlamak.

11 .Süt dağıtımından sonra oluşan atık kutuların okulda bekletilmeden geri dönüşümü için gerekli tedbirleri almak.

12.11 millî eğitim müdürlükleri tarafından aylık düzenlenecek il icmallerine esas teşkil edecek teslim alma tutanakları (Ek-6), iade tutanakları ile birlikte aylık okul icmallerini (Ek-7) düzenleyerek her ayın ilk iş günü il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne elektronik ortamda ve yazı ile göndermek.

13.Programın uygulamasında karşılaşılan teslim, ulaşım, ürün niteliği vb. diğer sorunların Okul Sütü Komisyonu’na iletilmesini sağlamak.

I4.0kul sütü kolilerinin birbirine zarar vermeyecek şekilde güvenli, serin, kuru ve güneş almayan ortamlarda muhafazasını sağlamak.
15.Teslim    ve iade tutanaklarının birer nüshasını süresi içinde Okul Sütü Komisyonu’na iletilmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gfindermek.

16.    Öğretmenleri; programla ilgili eğitim sunumlarının, sık sorulan soruların ve diğer

sağlamak.

d. Okul Sütü Kabul Komisyonu’nun görev ve sorumluluktan

1.    Yüklenici firma tarafından haftanın ilk günü Okul Sütü Teknik Şartnamesine uygun olarak getirilen sütlerin; kutularını bombaj yapma, akma ve/veya sızma yönünden kontrol ederek, saymak, tutanakla ve sevk irsaliyesi ile teslim almak.

2.    Son tüketim tarihi aynı olan her bir parti sütten en az 3’er adet şahit numune alarak raf SmıinUn sonuna kadar gerektiğinde analiz edilmek üzere saklamak.

Okul Sütü Programı’nın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir