Ana Sayfa / Sınavlara Hazırlık / Kpss seçkin 100 tane çözümlü tarih test soruları

Kpss seçkin 100 tane çözümlü tarih test soruları

1. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Ankara’da çalısmalarına
baslaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya
konuldugunun en önemli kanıtıdır?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik D) nkılapçılık
E) Laiklik
2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle “Devletin dini
slâm’dır.” ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten
sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik
C) nkılapçılık D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik
3. “Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan
dogruya milletin kendi kendine, kendiliginden yaptıgı bir
devlet teskilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında
geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet,
millet hükümettir…”
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile
dogrudan bir iliski vardır?
A) Devletçilik B) Halkçılık
C) nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik
4. “Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri
digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle
dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha
çok iliskili oldugu savunulabilir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik
E) Devletçilik
5. “Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri
ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her seyden
önce Türkiye’nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli
geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele
etmek geregi ögretilmelidir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi
ile iliskilidir?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık D) Laiklik
E) nkılapçılık
6. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar,
asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede
faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) Laiklik
E) Halkçılık
7. Atatürk diyor ki; “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve
serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis
ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.”
Yukarıdaki cümle ile Atatürk’ün hangi ilkesi dogrudan
iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık
C) Milliyetçilik D) Laiklik
E) nkılapçılık

8. I. nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,
yaratma ve icat yetenegidir.
II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için,
basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en
belirgin özelligimizdir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri
hangi ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Laiklik
E) nkılapçılık
9. “Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde
bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında
degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp
yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
daha kuvvetli bir iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Laiklik
E) Devletçilik
10. “lim ve fennin dısında yol gösterici aramak gaflettir,
cahilliktir, dogru yoldan sapmaktır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında
dogrudan bir iliski kurulabilir?
A) nkılapçılık B) Milliyetçilik
C) Laiklik D) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik
11. “Simdi de Türk milleti… bunlara karsı ayaklanarak egemenligini
kendi eline almıs bulunuyor. Bu bir oldu bittidir.
Söz konusu olan, millete egemenligini bırakacak mıyız,
bırakmayacak mıyız meselesi degildir. Mesele olmus
bitmis bir gerçegi yasa ile belirlemekten baska bir sey
degildir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile dogrudan
ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) nkılapçılık
E) Laiklik
12. “Artık duramayız. Behemehal ileri gidecegiz. Geriye ise
hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça
bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli atestir ki, ona
kayıtsız olanları yakar mahveder.”
Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi
ile iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Laiklik
E) nkılapçılık
13. “Her birey istedigini düsünmek, istedigine inanmak,
kendine özgü siyasal düsünceye sahip olmak, baglı oldugu
dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve
özgürlügüne sahiptir. Kimsenin düsünce ve vicdan kanaatlerine
karısılamaz.”
Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi
ile iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Laiklik
E) nkılapçılık
14. I. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici
olan köylüdür.
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım
istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürk’ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi
ilkeleri ile iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik – Devletçilik – Halkçılık
B) Halkçılık – Laiklik – Milliyetçilik
C) Devletçilik – Laiklik – Halkçılık
D) Halkçılık – Cumhuriyetçilik – nkılapçılık
E) nkılapçılık – Milliyetçilik – Laiklik

15. 18 Eylül 1924’te çıktıgı Rize gezisinde Atatürk’e bir
heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi.
Atatürk bu heyete “Mektep istemiyorsunuz. Halbuki millet
onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket
evladı yetissin! Medreseler açılmayacaktır. Millete
mektep lazımdır.” demistir.
Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın
bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Devletçilik
E) Laiklik
16. “Hakimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır
diye müzakere ile münakasa ile verilmez. Hakimiyet
kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
daha yakın biri iliski vardır?
A) Milliyetçilik B) Laiklik
C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık
17. Atatürk zmir ktisat Kongresi’nde yaptıgı bir konusmada
“Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara
ve bunların hepsine, bir digerine ve isçiye muhtaç oldugunu
kim inkâr edebilir.” demistir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha
çok iliskilidir?
A) Devletçilik B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik D) nkılapçılık
E) Milliyetçilik
18. “Türk milletini son asırlarda geri bırakmıs müesseseleri
yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre
ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
dogrudan bir iliski kurulabilir?
A) Laiklik B) Devletçilik
C) nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık
19. “Memleketimizi çagdaslastırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz
Türkiye’de çagdas, bununla birlikte batılı bir hükümet
vücuda getirmektir. Uygarlıga girmek isteyip, batıya
teveccüh etmemis bir ulus hangisidir?”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
iliski oldugu savunulabilir?
A) nkılapçılık B) Halkçılık
C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik
20. “nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,
yaratma ve icat yetenegidir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir
bag kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından
bir iliski oldugunu söyleyebiliriz?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Laiklik
E) nkılapçılık
21. Medeniyet yolunda basarı yenilesmeye baglıdır. Sosyal
hayatta, ilim ve fen sahasında basarılı olmak için tek ilerleme
ve gelisme yolu budur. Hayat ve geçime egemen
olan kuralların zaman ile degisme, gelisme ve yenilesmesi
zorunludur.
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
dogrudan bir iliski vardır?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik
C) nkılapçılık D) Milliyetçilik
E) Devletçilik
22. “Asıl önemli olan nokta, adli görüsümüzü, adli kanunlarımızı,
adli teskilatımızı, bizi simdiye kadar bilinçli bilinçsiz
etkileyen çagın gereklerine uymayan baglardan bir
an önce kurtarmaktır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
dogrudan bir iliski vardır?
A) nkılapçılık B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik
E) Halkçılık

23. “Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti,
seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.
En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) nkılapçılık
C) Halkçılık D) Laiklik
E) Devletçilik
24. “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmistir. Bunun
gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini
saglamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve
fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtigi bütün ögretim
basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında
erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve
destekçisi olacaklardır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
daha yakın bir iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Laiklik B) nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik
E) Halkçılık
25. I. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
II. Sivas Kongresi’nin toplanması
III. Amasya Görüsmeleri’nin gerçeklestirilmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürk’ün milli
egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
26. Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az
iliskilidir?
A) Türk Dil Kurumunun kurulması
B) Yeni Türk harflerinin kabulü
C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
E) Çok partili hayata geçis denemeleri
27. I. Akılcılık ve bilimsellik
II. Ulusal egemenlik
III. Çagdaslasma ve batılılasma
Yukarıdaki kavramlar Atatürk’ün hangi ilkelerinin
bütünleyicisidir?
I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik nkılapçılık
B) Laiklik Halkçılık nkılapçılık
C) nkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik
D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik
E) Milliyetçilik nkılapçılık Laiklik
28. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
II. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün hem
laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
29. Cumhuriyet Döneminde;
I. yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın
alınması,
II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,
III. Asar vergisinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de
devletçilik ile iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek,
onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve kosulda
çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi
asagıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) nkılapçılık
E) Halkçılık
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 5
YEDKLM KPSS DERGS
31. “Ülkeler çesitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin
kalkınması için de bu uygarlıga katılması gerekir. Osmanlı
mparatorlugu’nun çöküsü, Batı’ya karsı elde ettigi
basarısızlıklardan çok, magrur olarak kendisini Avrupa
milletine baglayan iliskileri kestigi gün baslamıstır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
daha çok iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) nkılapçılık D) Halkçılık
E) Devletçilik
32. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin
uygulanması anlamına gelmektedir?
A) Devletin egitim, saglık ve üretime katılması
B) Halkın yönetime katılması
C) Kanunların herkese esit uygulanması
D) Köylü-kentli ayrımı yapılmaması
E) Yabancı sermayenin talep edilmesi
33. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldıgı bir kararda “Padisah
ve halife baskı ve zordan kurtuldugunda meclisin düzenleyecegi
yasaya göre durumu belirlenir.” ifadesi yer almıstır.
Buna göre;
I. saltanatın kaldırılması,
II. Atatürk’ün cumhurbaskanı olması,
III. halifeligin kaldırılması
gelismelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun
oldugu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
34. Sivas Kongresi’nde;
I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
kurulması,
II. manda ve himayenin reddedilmesi,
III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin basına Ali
Fuat Pasa’nın getirilmesi
gelismelerinden hangilerinin Atatürk’ün milli egemenlik
ilkesi ile dogrudan iliskili oldugu savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
35. I. Dünya Savası biterken ABD baskanı Wilson tarafından
ortaya atılan prensiplerden biri de “Her milletin kendi gelecegine
kendisinin karar vermesi”ni öngörmekte idi.
Wilson Prensipleri’nin bu maddesi asagıdaki Atatürk
ilkelerinden hangisi ile daha yakından iliskilidir?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Halkçılık
C) Milli bagımsızlık
D) Çagdaslık ve batılılasma
E) Laiklik
36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler sunlardır;
I. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının
bilimsel yöntemlerle arastırılması,
II. uluslararası rakamların kabul edilmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile dogru iliskisi
hangi seçenekte verilmistir?
I II III
A) Cumhuriyetçilik nkılapçılık Laiklik
B) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik
C) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Laiklik
D) Milliyetçilik nkılapçılık Laiklik
E) nkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik
6 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
37. zmir ktisat Kongresi’nde alınan;
I. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları
kurulmalıdır.
II. Özel girisimin yapamayacagı isleri devlet kendi
imkânları ile yapmalıdır.
III. Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılmalıdır.
kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel
düsüncesi olmustur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
38. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin bagımsızlıgını
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi
Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık
C) Devletçilik D) Laiklik
E) nkılapçılık
39. Atatürk Bursa’da ögretmenlere yaptıgı konusmada
sunları söylemistir: “Savas kurtulus degildir. Kurtulus
cemiyetteki hastalıgı ortaya çıkarıp iyilestirmekle olur.
Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanıs
ve geleneklerle dolu ise toplum felce ugrar.”
Atatürk’ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili
oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) nkılapçılık D) Devletçilik
E) Laiklik
40. Kurtulus Savası döneminde;
I. Erzurum Kongresi’nin toplanması,
II. Sivas Kongresi’nin toplanması,
III. TBMM’nin açılması
gibi gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen
isletildiginin bir göstergesidir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık
C) nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik
E) Laiklik
41. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün “Yurtta Sulh
Cihanda Sulh” ilkesi ile ifade ettigi barısçı dıs politikanın
temel özelliklerinden birisi degildir?
A) Ulusal bagımsızlık
B) Baska ülkelerin rejimlerinden etkilenmek
C) Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek
D) Milli sınırlarımız içinde kalmak
E) Ülke yönetiminde maceraya yer vermemek
42. Sultan II. Mahmut’un “Ben tebaamdan Müslümanları
camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek
isterim.” sözü asagıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) nkılapçılık
E) Laiklik
43. lk kez Erzurum Kongresi’nde alınan ve Sivas Kongresi’nde
kesinlesen “Manda ve himaye kabul
edilemez.” kararı asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin
Kurtulus Savası sırasında temel amaç haline
geldiginin bir göstergesidir?
A) Milli bagımsızlık
B) Milli egemenlik
C) Devletçilik
D) Laiklik
E) Çagdaslık ve batılılasma
44. Türkiye’de yasayan, farklı kültüre düsünceye ve
milliyete mensup insanlara güvence saglayan en
önemli Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik
C) Milliyetçilik D) Devletçilik
E) nkılapçılık
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 7
YEDKLM KPSS DERGS
45. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
Yukarıdaki gelismelerden hangileri Atatürk’ün hem
halkçılık hem inkılapçılık ve hem de laiklik ilkesiyle
iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
46. I. Asar vergisinin kaldırılması
II. Millet mekteplerinin açılması
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün halkçılık
ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
47. Halk, demokratik bir rejim içinde kendi kendini yöneten
esit hak ve yetkilere sahip, toplumsal dayanısma içindeki
bireylerin olusturdugu bir bütündür.
Yukarıdaki tanıma göre halkçılıgın temel degerleri
arasında asagıdakilerden hangisinin oldugu
söylenemez?
A) Milli egemenlik B) Çagdaslık
C) Adalet D) Demokrasi
E) Üstün bir sınıf
48. Cumhuriyet döneminde;
I. 1925 yılında asar vergisi kaldırılmıstır.
II. 1926 yılında bosanma hakkı kadınlara da tanınmıstır.
III. 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılma
hakkı elde etmistir.
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin
uygulandıgının en önemli kanıtıdır?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik
E) nkılapçılık
49. Saltanat ve hilafetin kaldırılması asagıdaki Atatürk
ilkelerinden hangilerini gerçeklestirmeye yönelik olabilir?
A) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik – Laiklik
C) Laiklik – nkılapçılık
D) nkılapçılık – Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık – Laiklik
50. Cumhuriyet döneminde gerçeklestirilen asagıdaki
gelismelerden hangisinin milli ekonominin kurulup
gelistirilmesinde etkili oldugu savunulamaz?
A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Birinci bes yıllık kalkınma planı
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Asar vergisinin kaldırılması
E) Yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınıp
millilestirilmesi
51. Yeni Türk Devletlerinde;
I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. medreselerin kapatılması,
III. hafta tatilinin cumadan pazara alınması,
IV. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
gelismelerinin hangilerinde halkçılık ilkesinin benimsenmesi
ve yerlestirilmesi çabası oldugu savunulabilir?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) I, II ve IV
52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,
dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çagdas
bir toplum yapısı hedefleyen Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Laiklik B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık
E) nkılapçılık
8 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
53. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen;
I. Nüfus Mübadelesi,
II. egitim ve ögretimin birlestirilmesi,
III. sviçre Medeni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu
olarak kabul edilmesi
gelismelerinden hangileri bir inkılâp degildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
54. Yeni Türk Devleti’nde;
I. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü,
II. Asar vergisinin kaldırılması,
III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
uygulamaları asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin
özüne daha uygundur?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik
E) Laiklik
55. I. Asar vergisinin kaldırılması
II. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması
III. Azınlıkların Türk vatandası sayılması
Yukarıda verilen uygulamalar asagıda verilen hangi
Atatürk ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) Devletçilik
E) Laiklik
56. “Atatürkçü düsünce sistemi statik degil dinamik bir nitelik
tasır.” sözleri Atatürk ilkelerinden hangisinin gerekliliginin
en önemli kanıtıdır?
A) Laikligin B) nkılapçılıgın
C) Halkçılıgın D) Ulusçulugun
E) Cumhuriyetçiligin
57. Cumhuriyet Döneminde;
I. asar vergisinin kaldırılması,
II. yeni Türk harflerinin kabulü,
III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
gerçeklestirilen gelismelerden hangileri çagdaslasmaktan
çok, halkı rahatlatmaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
58. Türkiye’de laik toplum düzenine ortam hazırlanmasında;
I. tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması,
II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması,
III. Medeni Kanun’un kabulü,
IV. Miladi takvimin kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
59. Türkiye’de laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında;
I. Sapka nkılabı,
II. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması,
III. 1928’de Anayasa’dan Devletin dini slam’dır”
ibaresinin çıkarılması,
IV. uluslararası saat sisteminin benimsenmesi
inkılâplarından hangisinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) II, III ve IV
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 9
YEDKLM KPSS DERGS
60. Yeni Türk Devleti’nde;
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü,
II. çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
gibi gelismelerden hangilerinin bugünkü laik yasama
ulasmamızda dogrudan katkısının oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
61. Yeni Türk Devleti’nde;
I. ortak bir kültüre sahip olmak,
II. gelecekte de birlikte yasama arzusunda olmak,
III. sevinçte ve tasada bir olmak
anlayısı asagıdaki hangi Atatürk ilkesinin en önemli
kosullarındandır?
A) Cumhuriyetçilik B) Ulusçuluk
C) Halkçılık D) Devletçilik
E) Laiklik
62. Türk nkılabı;
I. çok ulusçuluktan – ulusal devlete
II. mutlak monarsiden – ulusal egemenlige
III. teokratik yapıdan – vicdan özgürlügüne geçistir.
Bu gelismelerle Atatürk ilkeleri arasında bir bag
kurulmak istense hangi seçenekteki sıralama dogru
verilmis olur?
I II III
A) Ulusçuluk Halkçılık Laiklik
B) Halkçılık Cumhuriyetçilik nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik
D) Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Laiklik
E) Cumhuriyetçilik nkılapçılık Halkçılık
63. I. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kusaklara
kavratılması
II. Uluslararası iliskilerde ülke çıkarlarına azami dikkat
gösterilmesi
III. Milli kültür ögelerinin gelistirilip yaygınlastırılması
Yukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile
dogrudan ilgili oldugu savunulabilir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık
C) Devletçilik D) nkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik
64. 5 Agustos 1921’de çıkarılan Baskomutanlık Yasası ile
TBMM’nin yetkileri üç aylık bir süre için geçici olarak
Mustafa Kemal Pasa’ya verilmistir.
Bu gelisme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çeliskidir?
A) Milli bagımsızlık
B) Milli egemenlik
C) nkılapçılık
D) Çagdaslık ve batılılasma
E) Devletçilik
65. Yeni Türk Devleti’nde;
I. zmir ktisat Kongresi’nde devlet ekonomik islevleri
de olan bir organ olmalıdır.
II. 1927’de çıkarılan Tesvik-i Sanayi Kanunu’nun
istenilen sonucu vermemesi üzerine büyük yatırımların
devlet eliyle gerçeklestirilmesi kararlastırılmıstır.
III. 1926’da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarında
tasımacılık hakkı Türkiye Denizcilik isletmeleri’ne
verilmistir.
Yukarıda anlatılanlar Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandıgının
bir kanıtıdır?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) Halkçılık
E) nkılapçılık
10 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
66. I. Akılcılık ve bilimsellik
II. Çagdaslık ve batılılasma
III. Milli egemenlik
Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine I. TBMM
döneminde digerlerinden daha fazla önem verilmistir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
67. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya
konulmustur?
A) Laiklik
B) Laiklik ve nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Hepsi
68. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün cumhuriyetçilik
ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Milli egemenlik
C) nsanlık ve insan sevgisi
D) Barısçılık
E) Çagdaslık
69. Yeni Türk Devleti’nde;
I. Türkiye ktisat Kongresi’nin toplanması,
II. Tesvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması,
III. Birinci bes yıllık sanayi planının uygulanması
gelismelerinden hangilerinin ekonomik bagımsızlıgı
gerçeklestirmek için yapıldıgı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
70. Türkiye’de laik egitim düzenine ortam hazırlanmasında;
I. medreselerin kapatılması,
II. agırlık ve uzunluk ölçülerinin degistirilmesi,
III. yeni harflerin kabulü,
IV. Soyadı Kanunu’nun kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, II ve IV
71. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının
ortak özelliklerinden biri degildir?
A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından dogmustur.
B) lke ve inkılaplara halk öncülük etmistir.
C) Çagdas yasamın gereklerine göre belirlenmistir.
D) lkeler birbirini tamamlar özelliklere sahiptir.
E) lkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır.
72. I. Ülkemizdeki yüksek yargı organlarının bazılarının
üyelerinin veya baskanlarının bayan olması
II. Sosyal yasama iliskin kanunların aklın ve bilimin
ısıgında yapılması
III. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile iliskileri asagıdakilerden
hangisinde dogru olarak verilmistir?
I II III
A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık Laiklik Milliyetçilik
C) Laiklik nkılapçılık Cumhuriyetçilik
D) Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık
E) Milliyetçilik Laiklik Cumhuriyetçilik
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 11
YEDKLM KPSS DERGS
73. Yeni Türk Devleti’nde;
I. çok partili hayata geçis denemeleri,
II. karma ekonomik modelin benimsenmesi,
III. toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine
çalısılması
çabalarından hangileri devletçilik ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
74. Mustafa Kemal’in Türk toplumunu çagdas seviyeye
tasıyabilmek için gerçeklestirdigi;
• sapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü,
• alaturka saat sisteminden alafranga sisteme geçilmesi,
• uluslararası rakamların kabul edilmesi
gelismeleri asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin
kapsamı içindedir?
A) Cumhuriyetçilik B) nkılapçılık
C) Milliyetçilik D) Laiklik
E) Halkçılık
75. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin
öncelikli amaçlarından degildir?
A) Özel sektörün yapamadıgı islerin devlet eliyle yapılması
B) Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulması
C) Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılması
D) Toplumun çagdaslastırılması
E) Devletin üretim üniteleri kurması
76. Asagıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında
öncelikli bir kavramdır?
A) Toplumun ortak degerlere sahip olması
B) Yasaların herkese esit uygulanması
C) Özel sektörün aktif kılınması
D) Ekonomik bagımsızlıga önem verilmesi
E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması
77. Asagıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin uygulanmasında
öncelikli bir kavramdır?
A) Halkın yönetime ortak olması
B) Halkın kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi
C) Devletin üretime katılması
D) Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması
E) Devletin dini kurumları desteklemesi
78. Asagıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin
uygulanmasının öncelikli bir amacıdır?
A) Bireyin istedigi meslegi seçebilmesi
B) Halkın yönetime katılımının saglanması
C) Devlet hizmetlerinin halka açık olması
D) Herkesin kanun önünde esit olması
E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması
79. Asagıdakilerden hangisi Atatürkçü düsünce sisteminin
özellikleri arasında yoktur?
A) Düsünce ve kanaat hürriyeti
B) Akılcılık ve bilimsellik
C) lkelerin birbirinden bagımsız olması
D) Yurtta ve dünyada barıs
E) Halka hizmet
80. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının
dayandıgı temel esaslardan biri degildir?
A) Din ve düsünce birligini saglamak
B) Vatanı ve milleti sevmek
C) Milli kültürü gelistirmeye çalısmak
D) Türk milletine inanmak ve güvenmek
E) Düsünce ve vicdan hürriyetine saygı duymak
81. I. Vatanın bütünlügünü merkezi hükümet
saglayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır.
II. Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi egemen kılmak
esastır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından
hangileri Atatürk’ün ulusal bagımsızlık ilkesine en
uygun olanıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
12 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
82. I. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye aittir.
II. Hükümet kurmak zorunludur.
III. Meclisin baskanı hükümetinde baskanıdır.
Yukarıda TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldıgı bazı kararlar
verilmistir.
Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından
ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
83. Asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok
Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çagdaslasmasını
hedeflemektedir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık D) nkılapçılık
E) Devletçilik
84. Mustafa Kemal Atatürk’ün;
I. Türkiye Cumhuriyeti seyhler, dervisler, meczuplar
ülkesi olamaz.
II. Hükümet milletindir ve millet hükümettir.
III. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.
sözlerinin asagıdaki ilkeler ile iliskisi hangisinde
dogru verilmistir?
I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık
B) nkılapçılık Ulusçuluk Halkçılık
C) Halkçılık Laiklik Ulusçuluk
D) Devletçilik Laiklik Cumhuriyetçilik
E) Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik
85. Atatürkçü düsünce sistemi için;
I. lkeler birbirinden ayrı degerlendirilmelidir.
II. Tam bagımsızlık hedeflenmistir.
III. Sınıfsal egemenlik savunulmustur.
IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmistir.
gibi yargılardan hangilerinin oldugu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve III E) II, III ve IV
86. Cumhuriyetçilik, Atatürk’ün taviz verilmesini istemedigi
en önemli ilkelerden biridir.
Buna göre;
I. seçimlerin dört yılda bir yapılması,
II. kadınlara siyasî hakların verilmesi,
III. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
gelismelerinden hangilerinin dogrudan cumhuriyetçilik
ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
87. Türkiye Cumhuriyeti çagdaslasma konusunda kendisine
batı degerlerini örnek almıstır.
Buna göre;
I. Türk Tarih Kurumunun kurulması,
II. ölçü ve tartıda uluslararası sistemin kabul edilmesi,
III. Medeni Kanun’un kabulü
gelismelerinden hangileri bu duruma bir kanıt olarak
gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 13
YEDKLM KPSS DERGS
88. I. Yeni Türk Devleti’nin rejiminin belirlenmesi
II. Atatürk ilkelerinin anayasada yerini alması
III. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya baslanması
Yukarıdaki hususlardan hangileri 1921 Anayasası’nda
yer almıstır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
89. 3 Mart 1924’de yapılan kanunla;
I. halifeligin kaldırılması,
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
III. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangilerinin yönetim alanında oldugu
savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
90. Mustafa Kemal Pasa zmir ktisat Kongresi’nin açılısında
yaptıgı konusmada “Siyasî ve askeri zaferler ne kadar
büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça
kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.”
demistir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı’na
katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıstıgı
savunulabilir?
A) Osmanlı borçlarının ödenecegi
B) Ekonomik bagımsızlıktan ödün verilmeyecegi
C) Azınlık haklarının reddedildigi
D) Askeri ve siyasî zaferleri küçümsedigi
E) Tek amacın ekonomik bagımsızlık oldugu
91. Yeni Türk Devleti’nin halk devleti sistemini benimsemesi;
I. demokratik devlet,
II. teokratik devlet,
III. sosyal devlet
anlayıslarından hangilerinin benimsendiginin kesin
kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
92. I. TBMM döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanırken
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmistir.
Buna göre;
I. yönetim alanında degisiklik yapıldıgı,
II. bütün inkılapların tamamlandıgı,
III. kadın-erkek esitliginin saglandıgı
yargılarından hangilerine ulasılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
93. I. Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü
III. Miladi takvimin kullanmaya baslanması
Yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yasamı
düzenlemeye hem de sınıfsız bir toplum olusturmaya
yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
94. I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
III. Yabancıların elindeki isletmelerin satın alınması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin milliyetçilik
ilkesi ile bagdastıgı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
14 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
95. I. Egemenligin bir sınıfa ait olması
II. Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk
tarafından belirlenmesi
III. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi
IV. Sartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle
ilgili degildir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
96. Atatürk ilkelerinden;
I. Laiklik; aklın ve bilimin üstünlügünü benimsemektir.
II. nkılapçılık; toplumu çagdas degerlerle bulusturmak
ve benimsetmektir.
III. Halkçılık; toplumsal esitlik ve barısı saglamaktır.
Yukarıdaki tanımlara göre “kadınların istedigi meslegi
seçebilmesi” bu tanımlardan hangisinin kapsamına
girmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
97. Laiklik ilkesi ile çesitli alanlarda dinsel ve mezhepsel
ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıstır.
Bu durumun;
I. halkçı devlet anlayısını güçlendirmeyi,
II. özel sermayeyi yaygınlastırmayı,
III. sosyal barısı saglamayı
yargılarından hangilerini kolaylastırdıgı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
98. • Seriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması
• Milli kültürün gelistirilmesi
• Kadınların belediye ve TBMM seçimlerine katılabilmesi
Yukarıdaki gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle
ilgili degildir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) Halkçılık
E) Laiklik
99. Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesi
ile bagdasmaz?
A) Vatandaslar arasında isbölümü ve dayanısmayı
saglamak
B) Milletin devlet hizmetlerinden esit sekilde yararlanmasını
saglamak
C) Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak
D) Herkesin kanun önünde esit olmasını saglamak
E) Devletin vatandasın refah ve mutlulugu için çalısması
ilkesini benimsemek
100.Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu savunan
bir kisi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters
düsmektedir?
A) nkılapçılık B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik D) Devletçilik
E) Halkçılık
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 15
YEDKLM KPSS DERGS
ÇÖZÜMLER
1. TBMM’nin açılması milli egemenligin fiilen kullanılmaya
baslandıgını göstermektedir. Milli egemenlik cumhuriyetçilik
ilkesinin bütünleyicisidir.
(Cevap B)
2. Devletin dinin slâm olması devletin vatandasları karsısında
taraf olması demektir. Bu durum esitlige aykırıdır.
O halde halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap A)
3. Demokrasilerde hükümet, millet adına milli egemenligi
kullanan kurumlardan biridir. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle
ilgilidir.
(Cevap D)
4. Bir ülkede farklı kültürel ve etnik unsurlardan bahsediliyor
ve bunların uzlastırılması karsılıklı saygıları dile getiriliyorsa
halkçılıktan bahsediliyor demektir.
(Cevap B)
5. Atatürk bu özdeyisinde Türk gençlerinde olması gereken
milli degerlerden bahsediyor ve milli degerlerin
düsmanları ile mücadele edilmesini emrediyor.
(Cevap A)
6. Atatürk bu özdeyisinde tüm toplum katmanlarından ve
mesleklerinden söz ediyor. Bunlar arasındaki iliskiyi
açıklıyor. Meslekler ve meslek seçiminden söz eden
Atatürk ilkesi halkçılıktır.
(Cevap E)
7. Atatürk bu özdeyisinde Türk milletinin bazı erdemlerinden
bahsetmektedir. Ayrıca bu degerleri ile övünmektedir.
(Cevap C)
8. Verilen öncüllerin hepsinin ortak yönü akıl, bilim, zekâ
ve fenni ön plâna çıkarmaktadır. Bunlar laikligin gerekleridir.
(Cevap B)
9. Bu paragrafta Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin
basarı azminden ve büyük hedeflerinden bahsetmektedir.
Vurgu Türk milletinin özelliklerinde yogunlasmaktadır.
(Cevap B)
10. Atatürk’ün her alanda ilmi, fenni rehber olarak göstermesi
sosyal hayatı, hukuku ve devlet yönetimini düzenleme
konusunda laikligi benimsedigini göstermektedir.
(Cevap C)
11. Atatürk paragrafın hemen her cümlesinde milli egemenlige
vurgu yapmakta ve milli egemenligi yasallastırmaya
çalısmaktadır. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap A)
12. lericilik ve çagdaslasma, eskimis kurumları kaldırma,
dünyanın benimsedigi uygarlık degerlerini isteme inkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap E)
13. Vatandasların düsünce, inanç ve kanaat özgürlügüne
sahip olması ve baglı oldugu dinin gereklerini özgürce
yerine getirebilmesi laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)
16 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
14. I. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi; gerçek üretici
olan köylüdür. ® Halkçılık
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım
istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
® Laiklik
III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ® Milliyetçilik
(Cevap B)
15. Medreseler Osmanlı Devleti’nde ser’i düzenin gereklerine
ve ihtiyaçlarına göre insan yetistiriyordu. Üstelik
medreselerden mezun olanlar laik sisteme karsı idi.
Medreselerin kapatılması laik düzene geçiste önemli
asamalardan biridir.
(Cevap E)
16. Atatürk bu paragrafta milli egemenligin kimse tarafından
kimseye armagan edilemeyecegini anlatıyor. Milli
egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)
17. Atatürk’ün zmir ktisat Kongresi’ndeki bu sözleri meslekler,
meslek grupları ve bunların birbirleriyle iliskisini
anlatmaktadır. Halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap B)
18. Eskimis kurumların atılması yerine daha çagdas ve en
yenilerinin konulması inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)
19. Bugün dünyada çagdas degerleri temsil edenler batı
toplumlarıdır. Atatürk, yönetim ve egemenlik alanında
batılı degerlerin benimsenmesinin en dogal bir gereklilik
oldugunu ifade etmektedir. Bütün bunlar ancak inkılapçılıkla
olabilir.
(Cevap A)
20. Yaratma ve icat yetenegi ancak mantıklı süreçler ve
aklın rehber edinilmesi ile olabilir. Avrupa’da “Aydınlama
Çagı”na egemen olan görüste akıldır. Akıl laikligin
en temel sartıdır.
(Cevap D)
21. nkılapçılık ilkesi her alanda degisme, gelisme ve yenilesmeyi
zorunlu kılmaktadır. Eskimis kurumların ve kuralların
degistirilmesini öngörmektedir.
(Cevap C)
22. Hukuk kurallarının dine degil de akla ve bilime dayandırılması,
adli sistemin de buna göre teskilatlandırılması
laiklikle ilgilidir.
(Cevap B)
23. Atatürk bu sözleri ile yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde
yönetimi ve sosyal hayatı sekillendiren kisilerin, dini
kisveleri olan ve dini kullanan kesimler olamayacagını
ifade etmekte, aklın ve çagdas degerlerin egemen kılınacagını
vurgulamaktadır.
(Cevap D)
24. Kanun önünde ve meslek seçimi konusunda kadın ve
erkeklerin esit haklara sahip olması, birinin digerine üstün
olmayıp birbirlerini tamamlayan unsurlar haline
gelmesi halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap E)
25. Sivas Kongresi’ne ülke genelinden halkın güvenini
kazanmıs ve seçilmis kisilerin gönderilmesi isteniyordu.
Milletin temsilcilerinin seçimle belirlenmesi milli egemenligin
uygulanması demektir. Amasya Genelgesi bir
duyuru, Amasya Görüsmeleri ise Temsil Heyeti ile stanbul
Hükümetinin bazı konularda anlasmasıdır.
(Cevap B)
26. Çok partili hayata geçis denemeleri milli egemenligi
daha etkin kılmayı, demokrasiyi tüm kurum ve kurulusları
ile isletmeyi hedeflemektedir. Milli egemenlik, cumhuriyetçilik
ilkesi ile daha yakından iliskilidir.
(Cevap E)
100 SEÇKN SORU LE TARH TEKRARI 17
YEDKLM KPSS DERGS
27. I. Akılcılık ve bilimsellik ® Laiklik
II. Ulusal egemenlik ® Cumhuriyetçilik
III. Çagdaslasma ve batılılasma ® nkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap A)
28. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması laiklik ilkesi ile
medreselerin kapatılması laiklik ilkesi ile ilgilidir. Türk
Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılık
ilkesiyle, akla ve bilime dayalı hukuk kurallarını
benimsedigi için laiklik ilkesiyle iliskilendirilebilir.
(Cevap B)
29. Türk Tarih Kurumunun kurulması, milliyetçilik ilkesi ile
asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Yabancıların elinde bulunan isletmeler devlet tarafından
satın alınıp millilestirildigi için bu durum hem devletçilik
hem de milliyetçilikle iliskilendirilebilir.
(Cevap A)
30. Atatürk ilke ve inkılaplarının çagın degisen kosullarına
göre yeniden yorumlanması inkılapçılık ilkesi ile açıklanabilir.
(Cevap D)
31. Bu paragrafta milletlerin kalkınmasında uygarlıgın
öneminden bahsedilmekte ve Osmanlı Devleti’nin çöküsünün
askeri basarısızlıklardan degil batının bilim ve
tekniginden uzak kalmasından kaynaklandıgı açıklanmaktadır.
Çagdas ölçülerden bahsedildigi için inkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap C)
32. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçilikle, kanunların
herkese esit uygulanması halkçılıkla, köylü kentli ayrımı
yapılmaması halkçılıkla, yabancı sermayenin talep edilmesi
liberal ekonomi ile ifade edilebilir. Devletin egitim
saglık ve özellikle de üretime katılması devletçilikle
ilgilidir.
(Cevap A)
33. TBMM’nin padisah ve halife ile ilgili aldıgı kararlar;
saltanatın kaldırılması ve halifeligin kaldırılmasıdır.
(Cevap E)
34. Manda ve himayenin reddedilmesi milli egemenlikle
degil, milli bagımsızlıkla ilgilidir. Ali Fuat Pasa’nın atanması
islemi milli egemenlikle dogrudan
iliskilendirilemez. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin kurulması milletin iradesine duyulan saygının
bir ifadesidir.
(Cevap E)
35. Her milletin kendi gelecegine kendisinin karar vermesi
o milletin bagımsız karar alabilme ve bagımsız yasayabilme
yetkisini kullanabilmesi demektir.
(Cevap C)
36. Türk tarihinin arastırılması ® Milliyetçilik
Uluslararası rakamların alınması ® nkılapçılık
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ® Laiklik
ilkeleri ile iliskilidir.
(Cevap D)
37. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dallarının
kurulması özel sektör tarafından da gerçeklestirilebilir.
Yabancıların tekellesmesine izin vermemek, özel sektörün
tekellesemeyecegi anlamına gelmez. Özel sektörün
yapamayacagı islerin devlet imkanlarıyla yapılması
devletçiligin fiilen uygulanması demektir.
(Cevap B)
38. Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı ile
kurtulması, milli egemenlikle açıklanabilir.
(Cevap A)
39. Atatürk bu konusmasında sosyal hayat için akıl ve
mantıgı rehber olarak isaret ediyor. Akıl, bilim, mantık
laikliktir.
(Cevap E)
18 YEDKLM YAYINCILIK
www.yediiklim.net
40. Erzurum Kongresi’nin toplanması bölgesel anlamda
milli irade, Sivas Kongresi’nin toplanması ulusal anlamda
milli irade, TBMM’nin açılması ise hem ulusal hem
de çagdas anlamda milli iradenin kullanılmasıdır. Bunların
hepsinin ortak yönü milli egemenligin gerçeklestirilmesidir.
(Cevap D)
41. Ulusal bagımsızlık, diplomaside akıl ve bilimin kullanılması,
milli sınırlarımız içinde kalmak, ülke yönetiminde
maceraya yer vermemek Atatürkçü dıs politikanın temel
esaslarıdır.
(Cevap B)
42. Sultan II. Mahmut bu sözleri ile bütün inançlara ve bu
inancın mensuplarına saygılı, aynı zamanda esit mesafede
oldugunu vurgulamıstır. Bu bir tür laiklik uygulamasıdır.
(Cevap E)
43. Manda ve himayeyi reddetmek tam bagımsızlıkla ifade
edilebilir. Kurtulus Savasının en önemli amacı tam bagımsızlıktır.
(Cevap A)
44. Halkçılık farklı etnik grup ve kültüre saygılı olmayı,
insanların birlik ve beraberlik içinde yasamasını öngörür.
Laiklik ise bunun güvencesidir.
(Cevap B)
45. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması laiklik ve
inkılapçılıkla,
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi halkçılık
ve cumhuriyetçilikle,
Türk Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için
halkçılıkla, hukuk kurallarını akla ve bilime dayandırdıgı
için laiklikle, tabuları yıktıgı için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)
46. Asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Millet mektepleri her yas ve cinsiyetten insanlara okuma-
yazma ögretmek için açılmıs kurslar oldugu için
halkçılıkla ilgilidir. Medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)
47. Halkçılık hak ve ödevler açısından esit bir toplum
öngörür. Sınıflasmayı kesinlikle reddeder.
(Cevap E)
48. Köylünün üzerinde agır bir yük olusturan asar vergisinin
kaldırılması halkçılık ilkesi ile, kadınlara hukuki ve siyasî
haklar verilmesi ise yine halkçılık ilkesinin uygulanması
ile mümkündür.
(Cevap A)
49. Saltanatın kaldırılması milli egemenligi gerçeklestirmeye,
hilafetin kaldırılması ise yönetimde dini unsurları
temizlemeye yönelik adımlardır.
(Cevap B)
50. Medeni Kanun’un kabulü sosyal toplumsal ve hukuksal
alanda yapılan bir yenilik olup ekonomi ile dogrudan ilgili
degildir.
(Cevap C)
51. Medreselerin kapatılması laiklikle, hafta tatilinin cumadan
pazara alınması ise inkılapçılıkla ilgilidir. Kadınlara
çesitli siyasî ve hukuksal hakların verilmesi kadın-erkek
esitligini getirdigi için halkçılık ilkesiyle ilgilidir.
(Cevap B)
52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,
çagın degisen kosullarına ayak uydurmamızı saglayan
ilke inkılapçılıktır.
(Cevap E)

53. Egitim ögretimin birlestirilmesi egitim alanında, sviçre
Medeni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul
edilmesi hukuksal alanda inkılaplardır. Nüfus Mübadelesi
ise Kurtulus Savası sonrasında Yunanistan’daki
Türk nüfusu ile Türkiye’deki Rum nüfusunun degistirilmesidir.
(Cevap A)
54. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın-erkek esitligi
hukuksal alanda, kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ise siyasal alanda gerçeklesmis oluyordu. Asar
vergisinin kaldırılması ise tüm Türk çiftçilerini rahatlatan
bir uygulama idi.
(Cevap B)
55. Asar vergisinin kaldırılması ve vergilerin herkesin
gelirine göre alınması mâli alanda halka rahatlık
saglıyordu. Azınlıkların Türk vatandası sayılması ise
etnik anlamda esitlik saglıyordu.
(Cevap C)
56. Atatürkçü düsünce sisteminin statik (durgun) degil
dinamik (canlı) bir nitelik tasıması çagın kosullarına göre
yeniden yorumlanması demektir.
(Cevap B)
57. Yeni Türk harflerinin kabulü egitim-ögretim alanında,
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ise hukuksal alanda
inkılaptır. Asar vergisi ise Türk köylüsü üzerinde agır bir
üretim vergisidir.
(Cevap A)
58. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması dinin suistimal
edilmesini önlemeye yöneliktir. Medeni Kanun’un kabulü
ile hukuk kuralları dine degil akla ve bilime dayandırılmaya
baslanmıstır. Soyadı Kanunu ve miladi takvimin
kabulü ise sosyal hayatta pratiklik saglamaya yöneliktir.
(Cevap B)
59. Sapka inkılabı ile uluslararası saat sisteminin benimsenmesi
toplumsal yasamla ilgilidir. Seriye ve Evkaf
Vekaleti’nin kaldırılması ve “Devletin dini slâm’dır.” ibaresinin
anayasadan çıkarılması yönetimle ilgilidir.
(Cevap C)
60. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, çagdas hukuk sisteminin
benimsenmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
bugünkü laik yasama ulasmamıza dogrudan katkı saglamıslardır.
(Cevap E)
61. Öncüllerde bahsedilen ortak kültür, birlikte yasama
arzusu, sevinçte ve tasada bir olma millet olmanın unsurlarıdır.
(Cevap B)
62. Ulusal devlet ulusçuluk, ulusal egemenlik cumhuriyetçilik,
vicdan özgürlügü laiklik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)
63. Milli birlik ve beraberlik, ülke çıkarlarına azami dikkat ve
milli kültür ögelerini yetistirme ulusçulukla ilgilidir.
(Cevap A)
64. TBMM millet adına milli egemenligi kullanan bir kurumdur.
Millet egemenliginin geçici de olsa bir kisiye devredilmesi
milli egemenlik ilkesi ile bir çeliskidir.
(Cevap B)
65. Devletin ekonomik islevleri olan bir organ olması, özel
sermayenin yapamadıgı büyük isletmelerin devlet eliyle
kurulması, deniz tasımacılıgının Türk karasularında
Türkiye Denizcilik sletmeleri’ne verilmesi devletçilik ilkesinin
uygulandıgını göstermektedir.
(Cevap C)
et
66. Akılcılık ve bilimsellik laiklesme ile ilgilidir. Çagdaslasma
ve batıcılık inkılapçılıkla ilgilidir. Bunlar ikinci meclisin
öncelikli konularıdır. Milli egemenligi gerçeklestirmek
ise birinci meclisin öncelikli amacıdır.
(Cevap C)
67. 1937’de sadece laiklik ilkesi degil bütün Atatürk ilkeleri
anayasaya konulmustur.
(Cevap E)
68. Milli egemenlik, egemenligi bir gruba, zümreye ve
aileye degil dogrudan dogruya millete vermek demektir.
Cumhuriyet rejimlerinde halk kendisine ait olan egemenligi
temsilcileri aracılıgı ile kullanır.
(Cevap B)
69. Türkiye ktisat Kongresi’nde yeni kurulan Türk devletinin
ekonomi politikaları belirlenmis, Tesvik-i Sanayi Kanunu’nda
devlet özel sektörün isini kolaylastırmaya çalısmıs,
birinci bes yıllık sanayi plânı devlet tarafından
uygulanmıstır. Bunların hepsinin ortak özelligi ekonomik
bagımsızlıktır.
(Cevap E)
70. Agırlık ve uzunluk ölçülerinin ve Soyadı Kanunu’nun
kabulü sosyal hayatı düzenleyen inkılaplardır. Medreselerin
kapatılması ve yeni harflerin kabulü ise laik egitimle
ilgilidir.
(Cevap B)
71. Atatürk kurdugu cumhuriyetin saglıklı isleyebilmesi için
birtakım prensipler belirlemistir; bunlara Atatürk lkeleri
denir. Atatürk’ün cumhuriyeti kurdugu dönemde halkın
ilke ve inkılaplara öncülük edebilecek bir birikimi yoktur.
(Cevap B)
72. Yüksek yargı organlarında bayanların yer alması kadınerkek
esitligidir, halkçılıkla ilgilidir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde
aklın ve bilimin rehber edinilmesi laiklikle,
TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması milli irade
yani cumhuriyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap A)
73. Karma ekonomik modelin benimsenmesi ve toplum
ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesi devletçilik ilkesi
ile ilgilidir.
(Cevap D)
74. Atatürk’ün Türk toplumunu ve toplumun yasam biçimini
çagdaslastırmaya yönelik devrimleri inkılapçılık ilkesiyle
iliskilendirilebilir.
(Cevap B)
75. Toplumun çagdaslastırılması devletçilik ilkesi ile degil
inkılapçılık ilkesi ile baglantılıdır.
(Cevap D)
76. Halkçılık ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi de;
insanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve ekonomik
durumlarına bakılmadan kanunlar önünde esit sayılmasıdır.
(Cevap B)
77. Laiklik; devletin düzeninin ve hukukun dine degil akla
ve bilime dayandırılmasıdır.
(Cevap D)
78. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik demektir. Milli egemenlik
ise ancak halkın yönetime katılması ile gerçeklestirilebilir.
(Cevap B)
79. Atatürk ilkelerinin hepsi birbirine baglı ve birbirinin
tamamlayıcısı durumdadır, biri digerinden ayrı
düsünülemez.
(Cevap C)
80. Atatürk ilke ve inkılapları din ve düsünce birligini degil,
din ve düsünce özgürlügünü saglamaya yöneliktir.
(Cevap A)

81. Geçici bir hükümetin kurulması, milli kuvvetlerin ve milli
iradenin etkin kılınması milli egemenlikle ilgilidir. Manda
ve himaye ise milli bagımsızlıkla ilgilidir.
(Cevap C)
82. Demokratik olmayan yönetimlerde de hükümet bulunabilir.
Meclisin baskanının hükümetin de baskanı olması
milli egemenlikle her zaman ilgili olmayabilir. Yasama
ve yürütmenin TBMM’de olması hem kanunların yapılmasında
hem de uygulanmasında milli egemenligin islediginin
bir kanıtıdır.
(Cevap A)
83. nkılapçılık çagın gereklerine göre toplum ihtiyaçlarının
ve devlet düzeninin yeniden belirlenmesidir.
(Cevap D)
84. Türkiye Cumhuriyeti’nin seyhler, dervisler ve meczuplar
ülkesi olmaması laik düzenle, milletin hükümet olması
cumhuriyetle, memlekette topraksız köylü kalmaması
vatandasların etnik ve dini özelliklerine bakılmadan
devlet tarafından korunması anlamına gelmektedir, bu
ise halkçılıktır.
(Cevap A)
85. Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve bütünleyicisidir.
Atatürkçü düsüncede herhangi bir sınıfa, gruba, aileye,
zümreye ayrıcalık yoktur. Tüm vatandaslar kanun önünde
esittir.
(Cevap B)
86. Seçimlerin dört yılda bir yapılması ve kadınlara siyasî
haklar verilmesi, milli egemenlikle dolayısıyla cumhuriyetçilikle
dogrudan ilgilidir.
(Cevap D)
87. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin yabancıların gözü ile
degil bir de bizim gözümüzle degerlendirilmesidir. Batının
etkisi yoktur, aksine batının Türk tarihine bakıs açısının
dısında bir bakıs gelistirmek için kurulmustur.
(Cevap A)
88. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi 29 Ekim
1923’te 1921 Anayasası’nın birinci maddesine ek yapılarak
gerçeklestirilmistir. Cumhuriyetin fiilen uygulanması
23 Nisan 1920’de TBMM tarafından milli egemenligin
kullanılmaya baslanmasıyla gerçeklesmistir. Atatürk
ilkeleri 1937’de anayasaya konulmustur.
(Cevap E)
89. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yönetimle degil egitimle ilgili
bir inkılaptır.
(Cevap B)
90. Atatürk zmir ktisat Kongresi’nde yaptıgı konusmada
ekonomik bagımsızlıgın önemini vurgulanmıs ve bundan
taviz verilmeyecegini ima etmistir. Çünkü ekonomik
bagımlılık siyasî ve askeri bagımlılıgı da beraberinde
getirir.
(Cevap B)
91. Teokratik devlet dini devlettir. Demokratik ve sosyal
devlet ise halk devletidir.
(Cevap E)
92. Atatürk yasadıgı sürece inkılâplar devam etmistir.
Kadın-erkek esitligi konusunda ise en büyük adımlar
Medeni Kanun’un kabulü ve kadınlara siyasî hakların
verilmesi ile olmustur. Cumhuriyetin ilan edilmesi yönetim
alanında bir yeniliktir.
(Cevap A)
93. Soyadı Kanunu’nun kabulü ile bir taraftan toplumsal
yasamı düzenlerken diger taraftan toplumda ayrıcalık
ifade eden bazı unvanların kullanılması yasaklanmıs ve
sınıfsız bir toplum hedeflenmistir.
(Cevap B)

94. Türk Tarih Kurumu kurulurken bir taraftan tarihi gerçeklerin
daha iyi anlasması hedeflenirken, diger taraftan
Türk gençlerinin ataları ile gurur duyması hedeflenmistir.
Yabancıların ellerindeki isletmeler satın alınarak millestirilmistir.
Bunlar milliyetçilikle dogrudan ilgili gelismelerdir.
(Cevap E)
95. Egemenligin bir sınıfa ait olması oligarsik rejimlerin
özelligidir. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi devletçilik
ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap B)
96. Toplumsal esitlik; toplumda din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden
herkesin kanunlar önünde esit olması, diledigi
meslegi seçebilmesidir.
(Cevap C)
97. Vatandaslar arasında dinsel, mezhepsel ayrımlar
yapılmaması laiklikten sonra halkçılıkla ilgilidir. nsanlar
arasında ayrım yapmamak sosyal barısa olumlu katkı
saglar.
(Cevap D)
98. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması, eskimis bir
kurumun kaldırılmasıdır. Eskimis bu kurumun kaldırılması
inkılapçılıkla, dini bir kurum oldugu için laiklikle ilgilidir.
Kadınlara siyasi haklar verilmesi (esitlik) halkçılıkla,
vatandasın iradesi meclise yansıdıgı için cumhuriyetçilikle
ilgilidir. Milli kültürün gelistirilmesi ise milliyetçilik
ile ilgilidir.
(Cevap C)
99. Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak vatandasların
dinleri ve etnik yapıları konusunda bir zorlamadır.
Halkçılık öncelikle herkesin benligine saygıdır.
(Cevap C)
100. Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu (mevcut
düzeni) savunan kisi gelismeye, yenilesmeye, çagdaslıga
dolayısıyla inkılapçılıga ters düsmüstür.
(Cevap A)

Kaynak:yediiklim

Hakkında Sosyal Bilgiler

6 Yorumlar

  1. çok güzel olmuş.hazırlayan kişiye teşekkürler

  2. süper biraz daha soru olsa süper olcak çözümlü olması çok güzel saygılar…

  3. tesekkur ederım çozumlu olması ayrıca guzel olmus kpss ıcın soru sayısını arttırırsanız sevınırım

  4. ben fen dedim gitmişiniz sosyal vermişiniz ya hayretmişeysiniz boklar

  5. henüz şu tarih sorularını göremedim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir