1-Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi.

Oğuzların Sağ kolunu teşkil eden Bozokların,Günhan soyuna mensub olan Kayı aşireti;aşiret reisi Ertuğrul Gazi`nin oğlu Osman Bey tarafından devlete dönüştürüldüğü için bu hanedana Osmanlı Hanedanı,Al-i Osman denilmiştir.

2-Kayıların Anadolu`ya gelişi ve yerleşmesi.

Osmanlıların atası olan kayı aşireti`nin Anadolu`ya gelişi ile ilgili çeşitli söylentiler vardır.Malazgirt savaşı`ndan sonra Anadoluya birçok Türkmen göçü olmuştu.Kayı boyunun da bu göç dalgasında Anadoluya geldiği ve Erzincan yöresine yerleştikleri ileri sürülmektedir.

13.yy.ortalarında Orta Anadolu`ya gelen Kayılar bir süre Karacadağ yöresinde kalmışlar;Anadolu Selçuklularına yaptıkları hizmetler karşılığı olarak I.Alaaddin Keykubat tarafından Söğüt ve Domaniç yöreleri kendilerine ikta olarak verilmiştir.Burada Uç bölgesinde Bizans ile birçok mücadelelerde bulunmuşlardır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir