İyonyalılar hakkında bilgi maddeler halinde

. İyonyalılar * Iyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan kıyı bölgesine Eski Çağ’da verilen isimdir. Yunanistan’da yaşayan Akalar göçler sonunda bu bölgeye yerleşip Efes, Milet, Foça ve İzmir gibi şehir devletleri kurmuşlardır.

♦ Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması demokratik bir yapının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu durum da özgür düşünce ortamının oluşmasını sağlamış, İyonyalıların bilim ve felsefe alanında ilerlemesine zemin hazırlamıştır. Bilimin gelişmesinde coğrafi konumlarının da etkisi vardır.

♦ En önemli geçim kaynakları deniz ticaretidir. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurmuşlardır.

* Diğer Anadolu uygarlıklarında olduğu gibi dinleri çok tanrılıdır.

* Fenikeliler vasıtasıyla, Fenike alfabesini öğrenen İyonyalılar bu alfabenin batıya aktarılmasını da sağlamışlardır.

* İyon uygarlığı her alanda Yunan medeniyetini etkilemiştir.

* Matematik ve astronomi bilgini; Tales, Pisagor ünlü filozof Diyojen, tıbbın temellerini atan Hipokrat, tarih biliminin babası sayılan Heredot İyonyalıdır. İyonyalıların ticaret sayesinde zenginleşmeleri, özgür ve demokratik bir düşünce ortamı oluşturmaları medeniyet alanında ileri bir uygarlık olmalarını sağlamıştır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (genelgeler – kongreler)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi İstanbul’da yaptığım görüşmeler ve gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir