EĞİTİM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER
Eğitmen kurları 1936
Güzel sanatlar akademisi
Maarif teşkilatı/eğitim sistemi yasası (1926)
Devlet konservatuarı
Köy eğitim yurtları 1937
Meslek ve sanat okullarının açılması
Gazi eğitim enstitüsünün açılması
Musiki muallim mektebi
Almanya’dan kaçan öğretim üyelerinin İstanbul Üniversitesinde istihdam edilmesi
Ankara hukuk fakültesi
Yüksek ziraat enstitüsü
Siyasal bilgiler okulu
Dil tarih-coğrafya fakültesinin kurulması
Halk evlerinin açılışı
Milli musiki ve temsili akademisi (konservatuar)
Tiyatro okulu açılmış,
Opera ve baleler açılmış
Resim ve heykel müzesi açılmış
İKTİSAT/EKONOMİK ALANDA İNKILÂP
Teşviki sanayi kanunu (1927) Bu kanunla sanayiciye her türlü kolaylık sağlanmış; vergi indirimi, ulaşım kolaylığı, kredi imkânı vs.
Sanayi ve maadin bankası 1924
İş Bankasının kuruluşu, Merkez Bankasının kurulması
Gümrük tarifeleri kanunu
Denizbank kurulmuş, iller bankası kurulmuş
Sümerbank, Etibank kurulmuş
Maden tetkik ve arama enstitüsü kurulmuş 1935
Kabotaj kanunu
Miri toprak rejimi kaldırılmış
Ziraat bankası çiftçiye kredi kolaylığı sağlamış
Tarım satış kooperatifleri kurulmuş, Pulluk Kanunu çıkarılmış
Ziraat Okullarının ve YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜNÜN AÇILMASI
Hayvanlar ıslah edilmiş, aşılar yapılmış, iyi cins hayvanlar ithal edilmiş.
ULAŞTIRMA ALANINDAKİ YENİLİKLER
Demiryolları millileştirilmiş
Yerli/Milli firmalar demiryollarını inşa etmeye başlamış
Yol vergisi kanunu çıkarılmış
Şose ve köprüler kanunu
Karayolları yapımı hızlandırılmış
MALİ ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR
Menkul kıymetler borsası kanunu
Türk parasının kıymetini koruma kanunu
Devlet istatistik enstitüsünün kuruluşu
Devlet Sanayi Ofisi kurulmuş
Sümerbank kurulmuş
Sanayi ve kredi bankası kurulmuş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir