iletisim

İletişim Nedir Kısaca

İLETİŞİM

  • Duygu ve düşüncelerin karşı taraftaki kişiye konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine denir. (TANIM)
  • Bu bilgi, duygu, anlam ve düşünce alışverişi en az insanlık tarihi kadar bir geçmişe sahiptir. İnsanların birlikte yaşayabilmelerinin temelinde birbirleriyle iletişim kurabilmeleri yatmaktadır.
  • İnsanlar toplu bir halde yaşadıklarından her türlü düşünce ve duyguyu başkalarına aktarma ihtiyacını tarih boyunca hissetmiştir. Bu nedenle insan yaşadığı toplumun dilini ve kurallarını öğrenerek topluluğun bireyleriyle etkileşim halinde kalmıştır.
  • İletişim birçok yoldan yapılmaktadır. Birlikte en gelişmiş iletişim yöntemi ise dildir. İnsanlar arasındaki iletişimin çok büyük bir kısmı dilin yardımıyla gerçekleşmektedir.
iletisim
İletişim

İLETİŞİM ÖGELERİ

İletişim sürecinin gerçekleşmesi sırasında birçok öge görev yapmaktadır.

Gönderici(Kaynak):Gönderici ya da kaynak olarak adlandırılan öge iletişim sürecinin başlatıcısıdır. Gönderici, duygu ve düşünceleri karşı tarafa aktaran ögedir.

Alıcı: Kaynak tarafından yollanan iletiyi ya da mesajı alan ögedir. Bu öge bazen bir kişi ya da bir topluluk olabilir.

İleti: Alıcıya aktarılması amacıyla gönderici tarafından yollanan mesaja ileti denir. İleti görsel ya da işitsel şekilde olabilir.

Kanal: Kaynak tarafından alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şekline denmektedir. Ses, ışık, görsel, işaret, televizyon, telefon kanal olabilecek ögelerdir.

Dönüt(Geri Bildirim): Göndericiden alınan mesaja alıcının bir cevap vermesine dönüt denir. Dönüt ile iletilen mesajın ulaşılıp ulaşılmadığı anlaşılabilir.

Bağlam(Mekân): İletişim sürecinin gerçekleştiği ortama denmektedir.

Kod: Gönderici ve alıcı arasında yapılan iletişimin her iki tarafından bilinen bir kodlamayla gerçekleşmesidir. Örneğin ses dalgaları yahut trafik işaretleri örnek verilebilir.

Kaynak:byözetçi

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.