II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI
II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI

II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI

II.MEŞRUTİYET.

II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI

1908 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşını bahane ederek meclisi ve meşrutiyeti bir daha geri getirmemek üzere kaldıran padişah II.Abdülhamit, meşrutiyet yanlısı olanları yakalatıp tutuklattı. Büyük bir baskı ortamı yarattı. Baskı dolu bu döneme İstibdat Dönemi denir. Bu dönemde, Müslüman olmayanlardan hayır gelmeyeceği düşüncesiyle tamamen islam alemine yöneldi. Böylece Tanzimat Fermanından bu yana sürmekte olan Osmanlıcılık akımı sona erip, İslamcılık Akımı başlatılmış oldu.

II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI
II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI

I.Meşrutiyetin kaldırılmasından bu yana gelişen dış olayların aleyhte gelişme göstermesi, baskı nedeniyle Selanikte faaliyet gösteren Türk aydınlarını harekete geçirdi. İttihat ve terakki Cemiyeti olarak adlandırılan bu aydınlar, Padişah II.Abdülhamit’i yeniden meşrutiyete razı edebil- mek amacıyla Selanik yakınlarında Resnede Niyazi Bey tarafından bir ayaklanma çıkarıldı. Bu ayaklanmaya Enver Bey de destek verdi. Ayaklanmanın çıkmasında, Rusya ile İngilterenin Revalde bir araya gelip; Osmanlılar aleyhine ortak kararlar almalarının rolü büyük oldu. Bir an evvel Meşrutiyet ile ülke içinde birliği sağlamanın gereğine inanmalarının payı büyüktü. Padişah ayaklanmaları bastırmak için bir kuvvet gönderdiyse de onlar da ayaklananlara katıldı. Sonuçta halkın isteği olan Meşrutiyeti ilan etmekten başka yapacak bir şey kalmadı padişah için.

II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI

1908 II.Meşrutiyetin ilanı sırasında

1. Almanyaya karşı Ruslarla dost olmayı çıkarlarına uygun gören İngiltere, Revalde Ruslara Osmanlılar aleyhinde her türlü faaliyeti gösterme iznini verdi. Yani Rusları Akdenize indirmeme gibi geleneksel politikasından vazgeçerek, Almanlara karşı Ruslarla dostluk kurmuş oldu. 2. Girit Yunanistana katılma kararı aldı. Böylece Yunanistan megali idea yolunda önemli bir hamle daha gerçekleştirmiş oldu. 3. Avusturya, Bosna ve Hersek i kendisine kattığını ilan etti. 4. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Meşrutiyetten sonra, İttihat ve Terakki partisi yetkileri elinde tutarak yönetimde etkili oldu. Padişahın yetkileri kısıtlandı. II.MEŞRUTİYET NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

A-101 2 Haziran Yiyecek İçecek İndirim

2 Haziran A-101 Kataloğunda Yiyecek İçecek İndirimli Ürünler

A-101 kataloğunda 2 Hazirandan itibaren yiyecek içecek ürünlerindeki resmi indirim ürünlerini aşağıdan bulabilirsiniz.   https://www.katalogmarket.com/ …

1 Tanecik Yorum

  1. çok uzinnnn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.